1
አቤቱ ጌታችን፥ ስምህ በምድር ሁሉ እጅግ ተመሰገነ፥ ምስጋናህ በሰማዮች ላይ ከፍ ከፍ ብሎአልና።
2
ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀህ ስለ ጠላትህ፥ ጠላትንና ቂመኛን ለማጥፋት።
3
የጣቶችህን ሥራ ሰማዮችን ባየሁ ጊዜ፥ ጨረቃንና ከዋክብትን አንተ የሠራሃቸውን፥
4
ታስበው ዘንድ ሰው ምንድር ነው? ትጐበኘውም ዘንድ የሰው ልጅ ምንድር ነው?
5
ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነስኸው፤ በክብርና በምስጋና ዘውድ ከለልኸው።
6
በእጆችህም ሥራ ሁሉ ላይ ሾምኸው፤ ሁሉን ከእግሮቹ በታች አስገዛህለት፥
7
በጎችንም ላሞችንም ሁሉ ደግሞም የምድረ በዳውን እንስሶች፥
8
የሰማይንም ወፎች የባሕርንም ዓሦች፥ በባሕር መንገድ የሚሄደውንም ሁሉ።
9
አቤቱ ጌታችን፥ ስምህ በምድር ሁሉ እጅግ ተመሰገነ።

1
<> Yahweh, our Lord, how majestic is your name in all the earth, who has set your glory above the heavens!
2
From the lips of babes and infants you have established strength, because of your adversaries, that you might silence the enemy and the avenger.
3
When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained;
4
what is man, that you think of him? What is the son of man, that you care for him?
5
For you have made him a little lower than God, and crowned him with glory and honor.
6
You make him ruler over the works of your hands. You have put all things under his feet:
7
All sheep and oxen, yes, and the animals of the field,
8
The birds of the sky, the fish of the sea, and whatever passes through the paths of the seas.
9
Yahweh, our Lord, how majestic is your name in all the earth!