1
ምድሪ ብዘላ ብሓደ ቛንቋን ብሓደ ንግግርን ነበረት።
2
ኰነ ድማ፡ ንምብራቕ ኣቢሎም ምስ ተጓዕዙ፡ ኣብ ምድሪ ሲነኣር ጐልጐል ረኸቡ፡ ኣብኡ ድማ ተቐመጡ።
3
ንሓድሕዶም ድማ፤ ክላ ግዳ፡ ጡብ ንስራሕ እሞ ብሓዊ ንድፈኖ፡ ተባሃሀሉ፡ እሞ ጡብ ኣብ ክንዲ እምኒ፡ ጸብሪ ኸኣ ኣብ ክንዲ ኖራ ዀነሎም።
4
ሽዑ ድማ፡ ክላ ግዳ፡ ኣብ ልዕሊ ገጽ ኵላ ምድሪ ምእንቲ ፋሕ ከይንብልሲ፡ ከተማን ርእሱ ሰማይ ዝጥንቍር ግምብን ንስራሕ፡ ስምና ኸኣ ነጸውዕ፡ በሉ።
5
እግዚኣብሄር ከኣ ነቲ ደቂ ሰብ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኸተማን ግምብን ኪርኢ ወረደ።
6
እግዚኣብሄር ድማ፡ እንሆ፡ ኵላቶም ሓደ ዝዘረባኦም ሓደ ህዝቢ እዮም። መጀመርታ ግብሮም ከኣ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ኪገብርዎ ኢሎም ዚህቅንዎ ዘበለ ዚኽልክሎም የልቦን።
7
እምበኣር ማንም ንዘረባ ብጻዩ ምእንቲ ኸይሰምዕሲ፡ ንዑ ንውረድ፡ ኣብኡ ኸኣ ዘረባኦም ንደባልቕ፡ በለ።
8
እግዚኣብሄር ድማ ካብኡ ናብ ልዕሊ ገጽ ኵላ ምድሪ ፋሕ ኣበሎም፡ ምስራሕ እታ ኸተማ ኸኣ ገደፉ።
9
እግዚኣብሄር ኣብኣ ቛንቋ ዅላ ምድሪ ፋሕፋሕ ስለ ዘበለ፡ ስም እታ ኸተማ ባቤል ተባህለ፡ ካብኣ ኸኣ እግዚኣብሄር ናብ ልዕሊ ገጽ ኵላ ምድሪ በተኖም።
10
ወለዶ ሴም እዚ እዩ፡ ሴም ወዲ ሚእቲ ዓመት ኰነ፡ ክልተ ዓመት ድሕሪ ማይ ኣይሂ ኸኣ ንኣርፋክሳድ ወለደ።
11
ሴም ድማ ድሕርቲ ንኣርፋክሳድ ምስ ወለደ፡ ሓሙሽተ ሚእቲ ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
12
ኣርፋክሳድ ድማ ሰላሳን ሓሙሽተን ዓመት ገበረ፡ ንሻላሕ ከኣ ወለደ።
13
ኣርፋክሳድውን ንሸላሕ ምስ ወለደ፡ ድሕሪኡ ኣርባዕተ ሚእትን ሰለስተን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ።
14
ሸላሕ ከኣ ሰላሳ ዓመት ገበረ፡ ንዔበር ወለደ።
15
ሸላሕ ንዔበር ምስ ወለደ ድማ፡ ድሕሪኡ፡ ኣርባዕተ ሚእትን ሰለስተን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
16
ዔበር ድማ ሰላሳን ኣርባዕተን ዓመት ገበረ፡ ንፌለግ ከኣ ወለደ።
17
ዔበር ንፌሌግ ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ኣርባዕተ ሚእትን ሰላሳን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ።
18
ፌሌግ ከኣ ሰላሳ ዓመት ገበረ፡ ንረጉ ወለደ።
19
ፌሌግ ንረጉ ምስ ወለደ ድማ፡ ድሕሪኡ ክልተ ሚእትን ትሽዓተን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
20
ረጉ ድማ ሰላሳን ክልተን ዓመት ገበረ፡ ንሴሩግ ከኣ ወለደ።
21
ረጉ ንሴሩግ ምስ ወለደ ድማ፡ ድሕሪኡ ክልተ ሚእትን ሾብዓተን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
22
ሴሩግ ድማ ሰላሳ ዓመት ገበረ፡ ንናሆር ከኣ ወለደ።
23
ሴሩግ ንናሆር ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ክልተ ምእቲ ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
24
ናሆር ድማ ዕስራን ትሽዓተን ዓመት ገበረ፡ ንታራ ኸኣ ወለደ።
25
ናሆር ንታራ ምስ ወለደ ድማ፡ ድሕሪኡ ሚእትን ዓሰርተው ትሽዓተን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
26
ታራ ድማ ሰብዓ ዓመት ገበረ፡ ንኣብራምን ንናሆርን ንሃራን ወለደ።
27
ወለዶ ታራ ኸኣ እዚ እዩ፤ ታራ ንኣብራምን ንናሆርን ንሃራንን ወለደ። ሃራን ድማ ንሎጥ ወለደ።
28
ሃራን ከኣ ኣብ ኡር ናይ ከለዳውያን ኣብታ እተወልደላ ምድሪ ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ታራ ሞተ።
29
ኣብራምን ናሆርን ድማ ኣንስቲ ኣእተዉ። ስም ሰበይቲ ኣብራም ሳራይ እዩ፡ ስም ሰበይቲ ናሆር ድማ ሚልካ፡ ጓል ሃራን፡ ኣቦ ሚልካን ኣቦ ዪስካን እዩ።
30
ሳራይ ከኣ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበራን።
31
ታራ ድማ ንኣብራም ወዱን፡ ንሎጥ ወዲ ሃራን ወዲ ወዱን፡ ንሳራይ ከኣ ሰበይቲ ወዱ፡ ሰበይቲ ኣብራም ወዱ ወሰደ፡ ካብ ኡር ናይ ከለዳውያን ናብ ምድሪ ከነኣን ኪኸዱ ብሓደ ወጹ። ናብ ካራን ድማ መጹ፡ ኣብኣ ኸኣ ተቐመጡ።
32
ዕድመ ታራ ድማ ክልተ ሚእትን ሓሙሽተን ዓመት ኰነ። ታራ ኸኣ ኣብ ካራን ሞተ።

1
The whole earth was of one language and of one speech.
2
It happened, as they traveled east, that they found a plain in the land of Shinar, and they lived there.
3
They said one to another, "Come, let''s make bricks, and burn them thoroughly." They had brick for stone, and they used tar for mortar.
4
They said, "Come, let''s build ourselves a city, and a tower whose top reaches to the sky, and let''s make ourselves a name, lest we be scattered abroad on the surface of the whole earth."
5
Yahweh came down to see the city and the tower, which the children of men built.
6
Yahweh said, "Behold, they are one people, and they have all one language, and this is what they begin to do. Now nothing will be withheld from them, which they intend to do.
7
Come, let''s go down, and there confuse their language, that they may not understand one another''s speech."
8
So Yahweh scattered them abroad from there on the surface of all the earth. They stopped building the city.
9
Therefore the name of it was called Babel, because there Yahweh confused the language of all the earth. From there, Yahweh scattered them abroad on the surface of all the earth.
10
This is the history of the generations of Shem. Shem was one hundred years old and became the father of Arpachshad two years after the flood.
11
Shem lived five hundred years after he became the father of Arpachshad, and became the father of sons and daughters.
12
Arpachshad lived thirty-five years and became the father of Shelah.
13
Arpachshad lived four hundred three years after he became the father of Shelah, and became the father of sons and daughters.
14
Shelah lived thirty years, and became the father of Eber:
15
and Shelah lived four hundred three years after he became the father of Eber, and became the father of sons and daughters.
16
Eber lived thirty-four years, and became the father of Peleg.
17
Eber lived four hundred thirty years after he became the father of Peleg, and became the father of sons and daughters.
18
Peleg lived thirty years, and became the father of Reu.
19
Peleg lived two hundred nine years after he became the father of Reu, and became the father of sons and daughters.
20
Reu lived thirty-two years, and became the father of Serug.
21
Reu lived two hundred seven years after he became the father of Serug, and became the father of sons and daughters.
22
Serug lived thirty years, and became the father of Nahor.
23
Serug lived two hundred years after he became the father of Nahor, and became the father of sons and daughters.
24
Nahor lived twenty-nine years, and became the father of Terah.
25
Nahor lived one hundred nineteen years after he became the father of Terah, and became the father of sons and daughters.
26
Terah lived seventy years, and became the father of Abram, Nahor, and Haran.
27
Now this is the history of the generations of Terah. Terah became the father of Abram, Nahor, and Haran. Haran became the father of Lot.
28
Haran died before his father Terah in the land of his birth, in Ur of the Chaldees.
29
Abram and Nahor took wives. The name of Abram''s wife was Sarai, and the name of Nahor''s wife, Milcah, the daughter of Haran who was also the father of Iscah.
30
Sarai was barren. She had no child.
31
Terah took Abram his son, Lot the son of Haran, his son''s son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram''s wife. They went forth from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan. They came to Haran and lived there.
32
The days of Terah were two hundred five years. Terah died in Haran.