1
ኣብርሃም ድማ ካብኡ ንምድሪ ደቡብ ኣቢሉ ተጓዕዘ። ኣብ መንጎ ቃዴስን ሹርን ተቐመጠ፡ ኣብ ጌራር ከኣ ስደተኛ ዀይኑ ነበረ።
2
ኣብርሃም ድማ ብዛዕባ ሰበይቱ ሳራ፡ ሓብተይ እያ፡ በለ። ኣቢሜለክ፡ ንጉስ ጌራር ከኣ፡ ልኢኹ ንሳራ ወሰዳ።
3
ኣምላኽ ግና ናብ ኣቢሜለክ ለይቲ ብሕልሚ መጺኡ፡ እዛ ወሲድካያ ዘሎኻ ሰበይቲ በዓልቲ ሰብኣይ እያ እሞ፡ እንሆ፡ ብሰራ ኽትመውት ኢኻ፡ በሎ።
4
ኣቢሜለክ ከኣ ኣይቀረባን ነበረ እሞ፥ ጐይታይ፡ ንጻድቕ ህዝቢውንዶ ትቐትል ኢኻ፧
5
ባዕሉዶ ኣይኮነን፡ ንሳ ሓብተይ እያ፡ ዝበለኒ፧ ንሳ ባዕላ ድማ፡ ንሱ ሓወይ እዩ፡ በለት። ብጽጹይ ልበይን ብጽሩይ ኢደይን እየ ነዚ ዝገበርኩ፡ በለ።
6
ኣምላኽ ከኣ ብሕልሚ፡ ኣነውን እዚ ብጽጹይ ልብኻ ከም ዝገበርካዮ፡ ፈሊጠ፡ ኣነ ድማ ኣብ ቅድመይ ሓጢኣት ከይትገብር ከልከልኩኻ። ስለዚ ኽትትንክያ ኣይፈቐድኩልካን።
7
ሕጂ ኸኣ ሰበይቲ እቲ ሰብኣይ ምለሳ። ነብዪ እዩ እሞ፡ ምእንቲ ኽትድሕን ከኣ ንሱ ይጸልየልካ። እንተ ዘይመለስካያ ግና፡ ንስኻን ናትካ ዘበለ ዅሉን ብርግጽ ከም እትመውት ፍለጥ፡ በሎ።
8
ኣቢሜለክ ንጽብሒቱ ኣንጊሁ ተንስኤ፡ ንዅሎም ገላውኡ ጸዊዑ እዚ ነገርዚ ዅሉ ኣዘንተወሎም። እቶም ሰባት ከኣ ኣዝዮም ፈርሁ።
9
ኣቢሜለክ ከኣ ንኣብርሃም ጸዊዑ፡ እዚ ዝገበርካና እንታይ እዩ፧ ኣባይን ኣብ መንግስተይን ዓብዪ ሓጢኣት ዘምጻእካልና፡ እንታይ በዲለካ ነይረ እየ፧ ዘይግበር ግብሪ እንካ ደኣ ገበርካኒ፡ በሎ።
10
ኣቢሜለክ ድማ ንኣብርሃም፡ እንታይ ተራእዩካ ኢኻ እዚ ነገርዚ ዝገበርካ፧ በሎ።
11
ኣብርሃም ከኣ፡ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብርግጽ ፍርሃት ኣምላኽ የልቦን እሞ፡ ብምኽንያት ሰበይተይ ኪቐትሉኒ እዮም፡ ኢለ እየ።
12
ንሳ ድማ ብሓቂ ሓብተይ፡ ጓል ኣቦይ፡ እያ፡ ጓል ኣደይ ግና ኣይኰነትን፡ ሰበይተይ ከኣ ዀነት።
13
ኰነ ድማ፡ ኣምላኽ ካብ ቤት ኣቦይ ምስ ኣውጽኣኒ፥ ኣብ ኵሉ ዝኣቶናዮ ቦታ ብዛዕባይ፥ ንሱ ሓወይ እዩ፡ ክትብሊ፡ እዚ እዩ እተርእይኒ ሞገስኪ፡ በልክዋ፡ በለ።
14
ኣቢሜለክ ኣባጊዕን ኣሓን ተባዕትዮን ኣንስትዮን ባሮት ወሲዱ ኸኣ ንኣብርሃም ሀቦ። ሰበይቱ ሳራ ድማ መለሰሉ።
15
ኣቢሜለክ ከኣ፥ እንሆ ምድረይ ኣብ ቅድሜኻ እያ፡ ኣብ ዝሓይሽ መሲሉ እተራእየካ ተቐመጥ፡ በለ።
16
ንሳራ ድማ፡ እንሆ፡ ንሓውኪ ሽሕ ሲቃል ብሩር ሂበዮ አሎኹ። እንሆ፡ እዚ ኣብ ቅድሚ እቶም ምሳኺ ዘለዉ ዅሎም መጐልበቢ ዓይኒ ይኹንኪ፡ ኣብ ቅድሚ ዅሉውን ተሰይምኪ፡ በላ።
17-18
እግዚኣብሄር ብምኽንያት ሳራ፡ ሰበይቲ ኣብርሃም፡ ኢሉ ኣብ ቤት ኣቢሜለክ ንዝነበረ ዅሉ ማህጸን ፈጺሙ ዐጽይዎ ነበረ እሞ፡ ኣብርሃም ድማ ንኣምላኽ ለመነ። ኣምላኽውን ንኣቢሜለክን ንሰበይቱን ኣግራዱን ኣሕወየ፡ ወለዱ ኸኣ።

1
Abraham traveled from there toward the land of the South, and lived between Kadesh and Shur. He lived as a foreigner in Gerar.
2
Abraham said about Sarah his wife, "She is my sister." Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.
3
But God came to Abimelech in a dream of the night, and said to him, "Behold, you are a dead man, because of the woman whom you have taken. For she is a man''s wife."
4
Now Abimelech had not come near her. He said, "Lord, will you kill even a righteous nation?
5
Didn''t he tell me, ''She is my sister?'' She, even she herself, said, ''He is my brother.'' In the integrity of my heart and the innocence of my hands have I done this."
6
God said to him in the dream, "Yes, I know that in the integrity of your heart you have done this, and I also withheld you from sinning against me. Therefore I didn''t allow you to touch her.
7
Now therefore, restore the man''s wife. For he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. If you don''t restore her, know for sure that you will die, you, and all who are yours."
8
Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ear. The men were very scared.
9
Then Abimelech called Abraham, and said to him, "What have you done to us? How have I sinned against you, that you have brought on me and on my kingdom a great sin? You have done deeds to me that ought not to be done!"
10
Abimelech said to Abraham, "What did you see, that you have done this thing?"
11
Abraham said, "Because I thought, ''Surely the fear of God is not in this place. They will kill me for my wife''s sake.''
12
Besides, she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife.
13
It happened, when God caused me to wander from my father''s house, that I said to her, ''This is your kindness which you shall show to me. Everywhere that we go, say of me, "He is my brother."''"
14
Abimelech took sheep and oxen, male servants and female servants, and gave them to Abraham, and restored Sarah, his wife, to him.
15
Abimelech said, "Behold, my land is before you. Dwell where it pleases you."
16
To Sarah he said, "Behold, I have given your brother a thousand pieces of silver. Behold, it is for you a covering of the eyes to all that are with you. In front of all you are vindicated."
17
Abraham prayed to God. God healed Abimelech, and his wife, and his female servants, and they bore children.
18
For Yahweh had closed up tight all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah, Abraham''s wife.