1
እግዚኣብሄር ድማ፡ ከምቲ ዝበሎ ንሳራ በጽሓ። እግዚኣብሄር ከኣ ንሳራ ኸምቲ እተዛረቦ ገበረላ።
2
ሳራ ድማ ጠነሰት፡ በቲ ኣምላኽ እተዛረቦ ምዱብ ወርሓት ከኣ ንኣብርሃም ኣብ እርግናኡ ወዲ ወለደትሉ።
3
ኣብርሃም ድማ ነቲ እተወልደሉ ወዱ፡ ሳራ ዝወለደትሉ፡ ስሙ ይስሃቅ ኣውጽኣሉ።
4
ኣብርሃም ከኣ ንይስሃቅ ወዱ፡ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ፡ ወዲ ሾሞንተ መዓልቲ ምስ ኰነ፡ ገዘሮ።
5
ኣብርሃም ድማ ወዱ ይስሃቅ ኪውለደሉ ኸሎ፡ ወዲ ሚእቲ ዓመት ኰይኑ ነበረ።
6
ሳራ ኸኣ፡ ኣምላኽ ሰሓቕ ገበረለይ፡ እዚ ዝሰምዔ ዘበለ ኹሉ ኸኣ ምሳይ ይስሕቕ፡ በለት።
7
ኣብ እርግናኡ ወዲ ወሊደሉ እየ እሞ፡ ሳራ ቘልዓ ተጥቡ ኸም ዘላስ፡ ንኣብርሃም መን ምነገሮ፡ ድማ በለት።
8
እቲ ቘልዓ ኸኣ ዐበየ፡ ጡብውን ሓደገ። በታ ይስሃቅ ጡብ ዝሓደገላ መዓልቲ ድማ ኣብርሃም ዓብዪ ምሳሕ ገበረ።
9
ሳራ ድማ እቲ ኣጋር፡ ግብጻዊት፡ ንኣብርሃም ዝወለደትሉ ወዲ ኼላግጽ ረአየት።
10
ንኣብርሃም ድማ፡ ወዲ እዛ ባርያ እዚኣ ምስ ወደይ፡ ምስ ይስሃቅ፡ ኣይወርስን እዩ እሞ፡ ነዛ ባርያ እዚኣን ንወዳን ኣውጽኣዮም፡ በለቶ።
11
እዚ ነገርዚ ኸኣ ንኣብርሃም ብምኽንያት ወዱ ኣዝዩ ኽፉእ ኰይኑ ተራእዩ።
12
ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም፡ ብናይ እዚ ወድን ብናይ እዛ ባርያኻን ክፉእ ኰይኑ ኣይርኤኻ። ብይስሃቅ እዩ ዘርኢ ዚጽውዓልካ እሞ፡ ብዅሉ ሳራ እትብለካ ዘላ ቓላ ስማዕ።
13
ንወዲ እዛ ባርያ ድማ፡ ዘርእኻ ስለ ዝዀነ፡ ህዝቢ ኽገብሮ እየ፡ በሎ።
14
ንጽብሒቱ ኸኣ ኣብርሃም ኣንጊሁ ተንሲኡ እንጌራን ሓርቢ ማይን ወሲዱ፡ ንኣጋር ሀባ፡ ኣብ መንኩባ ድማ ኣሰከማ፡ እቲ ቘልዓውን ሂቡ ሰደዳ። ንሳ ኸኣ ኸይዳ፡ ኣብ በረኻ ብኤር-ሸባዕ ኰብለል ትብል ነበረት።
15
እቲ ማይ ካብ ሓርቢ ተወድኤ ኸኣ፡ እቲ ቘልዓ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኦም ይውደቕ ሐደገቶ።
16
ሞት እዚ ቘልዓ ኸይርኢ፡ ኢላ ድማ ኸደት እሞ ምውርዋር ቀስቲ ዚአክል ርሒቓ ኣብ መንጽሩ ተቐመጠት።ኣብ መንጽሩ ተቐሚጣ ድማ ዓው ኢላ በኸየት።
17
ኣምላኽ ከኣ ድምጺ እቲ ቘልዓ ሰምዔ። መልኣኽ ኣምላኽ ድማ ንኣጋር ካብ ሰማይ ጸዊዑ፡ ኣጋር፡ እንታይ ኴንኪ ኢኺ፧ ኣምላኽ ድምጺ እቲ ቘልዓ ኣብታ ዘለዋ ኸሎ ሰሚዕዎ እዩ እሞ፡ ኣይትፍርሂ።
18
ነቲ ቘልዓ ዓብዪ ህዝቢ ኽገብሮ እየ እሞ፡ ተንስኢ፡ ኣልዒልኪ ብኢድኪ ደግፍዮ፡ በላ።
19
ኣምላኽ ድማ ዓይና ኸፈተላ፡ ዔላ ማይ ከኣ ረኣየት። ከይዳ ኸኣ ሓርባ ማይ መሊኣ ነቲ ቘልዓ ኣስተየቶ።
20
ኣምላኽ ድማ ምስቲ ቘልዓ ነበረ፡ ንሱ ኸኣ ዓበየ፡ ኣብ በረኻውን ተቐመጠ፡ ቀስተኛ ኸኣ ዀነ።
21
ንሱ ኣብ በረኻ ጳራን ይቕመጥ ነበረ። ኣዲኡ ድማ ካብ ሃገር ግብጺ ሰበይቲ ኣምጽኣትሉ።
22
ኰነ ኸኣ፡ በቲ ዘበን እቲ ኣቢሜለክ ምስ ፊኮል ሓለቓ ሰራዊቱ መጺኡ ንኣብርሃም ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፡ ኣምላኽ ብትገብሮ ዘበለ ኵሉ ምሳኻ እዩ።
23
ሕጂ ኸኣ ከምቲ ኣነ ለውሃት ዝገበርኩልካ፡ ንኣይን ነዛ ስደተኛ ዄንካ እትነብራ ዘሎኻ ምድርን፡ ከምኡ ኽትገብር እምበር፡ ንኣይን ንደቀይን ንደቂ ደቀይን ከይትጠልም ብኣምላኽ መሓለለይ።
24
ኣብርሃም ከኣ፡ ኣነ እምሕል በለ።
25
ኣብርሃም ድማ ብዛዕባ ባሮት ኣቢሜለክ ብሓይሊ ዝሓዝዋ ዔላ ማይ ንኣቢሜለክ ወቐሶ።
26
ኣቢሜለክ ከኣ፥ ነዚ ነገር እዝስ መን ከም ዝገበሮ ኣይፈለጥኩን፡ ንስኻ ድማ ኣይነገርካንን፡ ኣነውን ብዘይሎሚ ኣይሰማዕኩን፡ በለ።
27
ኣብርሃም ድማ ኣባጊዕን ኣብዑርን ወሲዱ ንኣቢሜለክ ሀቦ። ክልቲኦም ከኣ ኪዳን ተኣታተዉ።
28
ኣብርሃም ድማ ካብ መጋርያኡ ሾብዓተ ሽበን ንበይነን ፈለየ።
29
ኣቢሜለክ ከኣ ንኣብርሃም፡ እዘን ንበይነን ዝፈሌኻየን ሾብዓተ ሽበን እንታይ እየን፧ በሎ።
30
ንሱ ድማ፡ ነዛ ዔላ እዚኣ ኣነ ኸም ዝዀዓትክዋ፡ ምእንቲ ንኣይ ምስክር ኪዀናኒ፡ እዘን ሾብዓተ ሽበን እዚኤን ካብ ኢደይ ክትወስድ፡ በለ።
31
ስለዚ ኽልቲኦም ኣብኣ ስለ እተማሓሐሉ፡ ነታ ቦታ እቲኣ ብኤር-ሸባዕ ኢሉ ኣውጽኣላ።
32
ኣብ ብኤር-ሸባዕ ከኣ ኪዳን ተኣታተዉ፡ ኣቢሜለክ ድማ ተንሲኡ ምስ ፊኮል፡ ሓለቓ ሰራዊቱ፡ ናብ ምድሪ ፍልስጥኤማውያን ተመልሱ።
33
ኣብርሃም ከኣ ኣብ ብኤር-ሸባዕ ተምሪ ተኸለ። ኣብኣውን ብስም እግዚኣብሄር፡ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ፡ ተማህለለ።
34
ኣብርሃም ድማ ኣብ ምድሪ ፍልስጥኤማውያን ስደተኛ ዀይኑ ነዊሕ ዘበን ተቐመጠ።

1
Yahweh visited Sarah as he had said, and Yahweh did to Sarah as he had spoken.
2
Sarah conceived, and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
3
Abraham called his son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac.
4
Abraham circumcised his son, Isaac, when he was eight days old, as God had commanded him.
5
Abraham was one hundred years old when his son, Isaac, was born to him.
6
Sarah said, "God has made me laugh. Everyone who hears will laugh with me."
7
She said, "Who would have said to Abraham, that Sarah would nurse children? For I have borne him a son in his old age."
8
The child grew, and was weaned. Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned.
9
Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne to Abraham, mocking.
10
Therefore she said to Abraham, "Cast out this handmaid and her son! For the son of this handmaid will not be heir with my son, Isaac."
11
The thing was very grievous in Abraham''s sight on account of his son.
12
God said to Abraham, "Don''t let it be grievous in your sight because of the boy, and because of your handmaid. In all that Sarah says to you, listen to her voice. For from Isaac will your seed be called.
13
I will also make a nation of the son of the handmaid, because he is your seed."
14
Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it to Hagar, putting it on her shoulder; and gave her the child, and sent her away. She departed, and wandered in the wilderness of Beersheba.
15
The water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.
16
She went and sat down opposite him, a good way off, about a bow shot away. For she said, "Don''t let me see the death of the child." She sat over against him, and lifted up her voice, and wept.
17
God heard the voice of the boy. The angel of God called to Hagar out of the sky, and said to her, "What ails you, Hagar? Don''t be afraid. For God has heard the voice of the boy where he is.
18
Get up, lift up the boy, and hold him in your hand. For I will make him a great nation."
19
God opened her eyes, and she saw a well of water. She went, filled the bottle with water, and gave the boy drink.
20
God was with the boy, and he grew. He lived in the wilderness, and became, as he grew up, an archer.
21
He lived in the wilderness of Paran. His mother took a wife for him out of the land of Egypt.
22
It happened at that time, that Abimelech and Phicol the captain of his army spoke to Abraham, saying, "God is with you in all that you do.
23
Now, therefore, swear to me here by God that you will not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son''s son. But according to the kindness that I have done to you, you shall do to me, and to the land in which you have lived as a foreigner."
24
Abraham said, "I will swear."
25
Abraham complained to Abimelech because of a water well, which Abimelech''s servants had violently taken away.
26
Abimelech said, "I don''t know who has done this thing. Neither did you tell me, neither did I hear of it, until today."
27
Abraham took sheep and oxen, and gave them to Abimelech. Those two made a covenant.
28
Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.
29
Abimelech said to Abraham, "What do these seven ewe lambs which you have set by themselves mean?"
30
He said, "You shall take these seven ewe lambs from my hand, that it may be a witness to me, that I have dug this well."
31
Therefore he called that place Beersheba, because they both swore there.
32
So they made a covenant at Beersheba. Abimelech rose up with Phicol, the captain of his army, and they returned into the land of the Philistines.
33
Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and called there on the name of Yahweh, the Everlasting God.
34
Abraham lived as a foreigner in the land of the Philistines many days.