1
ዕድመ ሳራ ድማ ሚእትን ዕስራን ሾብዓተን ዓመት ኰነ፡ እዚ እዩ ዓመታት ሳራ።
2
ሳራ ኣብ ቂርያት-ኣርባዕ፡ ንሳ ኬብሮን ኣብ ምድሪ ኸነኣን፡ ሞተት። ኣብርሃም ድማ ንሳራ ኺሐዝነላን ኪበኽየላን መጸ።
3
ኣብርሃም ከኣ ኣብ ቅድሚ እታ ምውትቱ ተንስኤ፡ ንደቂ ሔት ድማ፥
4
ኣነ ኣብ ማእከልኩም ጋሻን መጻእተኛን እየ። ነዛ ምውትተይ ካብ ቅድሚ ገጸይ ዝቐብረሉ ርስቲ መቓብር ምሳኻትኩም ሀቡኒ፡ ኢሉ ተዛረቦም።
5
ደቂ ሔት ድማ ንኣብርሃም፥
6
ጐይታይ፡ ስምዓና፡ ንስኻ ኣብ ማእከልና ናይ ኣምላኽ መስፍን ኢኻ። ካብ መቓብርና ሐሪኻ ምውትኻ ቕበር። ካባና ሓደኳ ምውትኻ ንምቕባር መቓብሩ ዚኸልኣካ የልቦን፡ ኢሎም መለሱሉ።
7
ኣብርሃም ከኣ ተንሲኡ ንህዝቢ እታ ሃገር፡ ንደቂ ሔት፡ ሰገደሎም፡
8-9
ንምውተይ ክቐብር ፈቒድኩምለይ እንተ ዄንኩምሲ፡ ስምዑኒ፡ ንዔፍሮን፡ ወዲ ጾሓር፡ እታ ኣብ ደረት ግራቱ ኣብ ማክጴላ ዘላ በዓቱ ኺህበኒ እሞ ንርስቲ መቓብር ኣብ ማእከልኩም ብምሉእ ዋጋ ኺህበኒ ለምኑለይ፡ ኢሉ ተዛረቦም።
10
ዔፍሮን ከኣ ኣብ ማእከል ደቂ ሔት ተቐሚጡ ነበረ። ዔፍሮን፡ እቲ ሔታዊ፡ ድማ ኵሎም እቶም ብኣፍ ደገ ኸተማኡ ዚአቱ ደቂ ሔት እናሰምዑ ንኣብርሃም፡
11
ኣይፋልካን ጐይታይ፡ ስምዓኒ ደኣ፡ እታ ግራት እህበካ፡ እታ ኣብኣ ዘላ በዓቲ ድማ እህበካ፡ ደቂ ህዝበይ እናረኣዩ እህበካ አለኹ፡ ምውትኻ ቕበር፡ ኢሉ መለሰሉ።
12
ኣብርሃም ከኣ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እታ ሃገር ሰገደ።
13
ንዔፍሮን ድማ እቶም ህዝቢ እታ ሃገር እናሰምዑ፡ እንተ ትሰምዓኒ ዀታ፡ ኣነ ዋጋ እታ ግራት ክህብ፡ ካባይ ውሰድ እሞ ምውትተይ ኣብኣ ክቐብር፡ ኢሉ ተዛረቦ።
14
ዔፍሮን ድማ ንኣብርሃም፡
15
ጐይታይ፡ ስምዓኒ ደኣ፡ ናይ ኣርባዕተ ሚእቲ ሲቃል ብሩር ምድሪ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን እንታይ እያ፧ ምውትኻ ግዳ ቕበር፡ ኢሉ መለሰሉ።
16
ኣብርሃም ድማ ንዔፍሮን ሰሚዑ፡ እቲ ዔፍሮን፡ ደቂ ሔት እናሰምዑ፡ እተዛረቦ ዋጋ፡ ከምቲ ኣብ ነጋድ ዚተሓላለፍ ዝበለ ኣርባዕተ ሚእቲ ሲቃል ብሩር መዘነሉ።
17
በዚ ኸምዚ ኸኣ እታ ኣብ ማክጴላ፡ ኣብ መንጽር መምሬ ዝነበረት ግራት ዔፍሮን፡ እታ ግራትን ኣብኣ ዘላ በዓትን፡ ኣብታ ግራትን ኣብ ዙርያኣ ኣብ ዘሎ ዅሉ ዶባን ዝነበረ ኣእዋምን፡
18
ደቂ ሔት እናረኣዩ ኣብ ቅድሚ እቶም ብደገ ኸተማኡ ዚኣትዉ ዅሎም ገንዘብ ኣብርሃም ኰይኑ ቘመ።
19
ድሕርዚ ድማ ኣብርሃም ንሰበይቱ ሳራ ኣብ በዓቲ ግራት ማክጴላ፡ ኣብ መንጽር መምሬ፡ ንሳ ኸኣ ኬብሮን፡ ኣብ ምድሪ ኸንኣን ቀበራ።
20
እታ ግራትን እታ ኣብኣ ዘላ በዓትን ድማ ካብ ደቂ ሔት ንኣብርሃም ርስቲ መቓብር ኰይና ቘመት።

1
Sarah lived one hundred twenty-seven years. This was the length of Sarah''s life.
2
Sarah died in Kiriath Arba (the same is Hebron), in the land of Canaan. Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.
3
Abraham rose up from before his dead, and spoke to the children of Heth, saying,
4
"I am a stranger and a foreigner living with you. Give me a possession of a burying-place with you, that I may bury my dead out of my sight."
5
The children of Heth answered Abraham, saying to him,
6
"Hear us, my lord. You are a prince of God among us. Bury your dead in the best of our tombs. None of us will withhold from you his tomb. Bury your dead."
7
Abraham rose up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth.
8
He talked with them, saying, "If it be your mind that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron the son of Zohar,
9
that he may give me the cave of Machpelah, which he has, which is in the end of his field. For the full price let him give it to me among you for a possession of a burying-place."
10
Now Ephron was sitting in the middle of the children of Heth. Ephron the Hittite answered Abraham in the hearing of the children of Heth, even of all who went in at the gate of his city, saying,
11
"No, my lord, hear me. I give you the field, and I give you the cave that is in it. In the presence of the children of my people I give it to you. Bury your dead."
12
Abraham bowed himself down before the people of the land.
13
He spoke to Ephron in the audience of the people of the land, saying, "But if you will, please hear me. I will give the price of the field. Take it from me, and I will bury my dead there."
14
Ephron answered Abraham, saying to him,
15
"My lord, listen to me. What is a piece of land worth four hundred shekels of silver between me and you? Therefore bury your dead."
16
Abraham listened to Ephron. Abraham weighed to Ephron the silver which he had named in the audience of the children of Heth, four hundred shekels of silver, according to the current merchants'' standard.
17
So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, the cave which was in it, and all the trees that were in the field, that were in all of its borders, were deeded
18
to Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all who went in at the gate of his city.
19
After this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre (that is, Hebron), in the land of Canaan.
20
The field, and the cave that is in it, were deeded to Abraham for a possession of a burying place by the children of Heth.