1
ኣብርሃም ድማ መሊሱ ቄጡራ ዝስማ ሰበይቲ ኣእተወ።
2
ንሳ ኸኣ ንዚምራንን ዮቅሻንን ሜዳንን ሚድያንን ይሽባቅን ሹኣሕን ወለደትሉ።
3
ዮቅሻን ድማ ንሸባን ዴዳንን ወለደ። ደቂ ዴዳን ከኣ ኣሹሪምን ለጡሺምን ለኡሚምን እዮም።
4
ደቂ ሚድያን ድማ ኤፋን ኤፌርን ሓኖክን ኣቢዳዕን ኤልዳዕን እዮም። እዚኣቶም ኵሎም ደቂ ቄጡራ እዮም።
5
ኣብርሃም ድማ ኵሉ ዘለዎ ንይስሃቅ ሀቦ።
6
ነቶም ውሉድ ኣንስቲ ወሰኑ ንኣብርሃም ግና ኣብርሃም ህያባት ሂቡ፡ ገና ብህይወቱ ኸሎ፡ ካብ ወዱ ይስሃቅ ንሸነኽ ምብራቕ ኣቢሉ ናብ ምድሪ ምብራቕ ሰደዶም።
7
ኣብርሃም ዝነበሮ ዘመን ዓመታት ህይወቱ ኸኣ እዚ እዩ፡ ሚእትን ሰብዓን ሓሙሽተን ዓመት።
8
ኣብርሃም ድማ ጽቡቕ እርግና ኣሪጉ ዕድመ ጸጊቡ ትንፋሱ ወጸት ሞተውን፡ ናብ ህዝቡ ኸኣ ተኣከበ።
9
ደቁ ይስሃቅን እስማኤልን ድማ ኣብታ ኣብ ግራት ኤፍሮን ወዲ ጾሓር ሔታዊ፡ ኣብ መንጽር መምሬ ዘላ በዓቲ ማኽጴላ ቐበርዎ።
10
ኣብታ ኣብርሃም ካብ ደቂ ሔት እተሻየጣ ግራት፡ ኣብርሃምን ሰበይቱ ሳራን ኣብኣ ተቐብሩ።
11
ኰነ ድማ፡ ድሕሪ ሞት ኣብርሃም ንወዱ ይስሃቅ ኣምላኽ ባረኾ። ይስሃቅ ከኣ ኣብ ብኤር-ሓላይ-ሮይ ይቕመጥ ነበረ።
12
ውለዶ እስማኤል ወዲ ኣብርሃም፡ ኣጋር፡ እታ ግብጻዊት ግዝእቲ ሳራ፡ ንኣብርሃም ዝወለደትሉ፡ እዚ እዩ፡
13
ስማት ደቂ እስማኤል በብስሞም ኣብ ወወለዶኦም እዚ እዩ፡ በዅሪ ወዲ እስማኤል ነባዮት፡ ድማ ቄዳርን ኣድብኤልን ሚብሳምን፡
14
ሚሽማዕን ዱማን ማሳን፡
15
ሓዳርን ቴማን፡ የጡር፡ ናፊሽ፡ ቄድማ ኸኣ።
16
እዚኣቶም ደቂ እስማኤል እዮም፡ እዚ ድማ እዩ ስሞም በብዓዶም፡ በብሰፈሮም፡ ዓሰርተው ክልተ መሳፍንቲ ነንህዝቦም።
17
ዓመታት ህይወት እስማኤል ድማ ሚእትን ሰላሳን ሾብዓተን ዓመት ኰነ። ትንፋሱ ወጸት እሞ ሞተ፡ ናብ ህዝቡ ኸኣ ተኣከበ።
18
ካብ ሓዊላ ኽሳዕ እታ ኣብ መንጽር ግብጺ ዘሎ ሹር፡ በታ ንኣሶር እተእቱ፡ ሰፊሮም ነበሩ። ኣብ መንጽር ኵሎም ኣሕዋቱ ሰፈረ።
19
ወለዶ ይስሃቅ፡ ወዲ ኣብርሃም፡ ድማ እዚ እዩ፡ ኣብርሃም ንይስሃቅ ወለደ፡
20
ይስሃቅ ድማ ንርብቃ፡ ጓል ቤቱኤል እቲ ሶርያዊ በዓል ጳዳን-ኣራም፡ ሓብቲ ላባን እቲ ሶርያዊ፡ ንሰበይቱ ኼእትዋ ኸሎ፡ ወዲ ኣርብዓ ዓመት ኰይኑ ነበረ።
21
ይስሃቅ ድማ፡ ሰበይቱ ርብቃ መኻን ነበረት እሞ፡ ምእንትኣ ንእግዚኣብሄር ለመነ። እግዚኣብሄር ከኣ ተለመኖ፡ ሰበይቱ ርብቃ ድማ ጠነሰት።
22
እቶም ቈልዑ ኸኣ ኣብ ማሕጸና ይዳፋፍኡ ነበሩ። ሽዑ ንሳ፡ ከምዚ ኻብ ኰነ ደኣ፡ ንምንታይ እነብር አሎኹ፧ በለት። ንእግዚኣብሄር ክትሓትት ድማ ኸደት።
23
እግዚኣብሄር ከኣ በላ፡ ኣብ ማሕጸንኪ ኽልተ ህዝቢ አለዉ፡ ካብ ከርስኺውን ክልተ ህዝቢ ኺፋላለዩ እዮም። እቲ ሓደ ህዝቢ ኻብቲ ኻልኣይ ህዝቢ ኺብርትዕ እዩ። እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽቶ ኺግዛእ እዩ።
24
ክትወልድ ኣዋርሓ ምስ በጽሔ ድማ፡ እንሆ፡ ኣብ ማሕጸና ማንታ ነበሩ።
25
እቲ ቕድም ዝወጸ ቐይሕ፡ ኵለንትናኡ ኸኣ ጸጕሪ ማቕ ዚመስል ነበረ። ስሙ ኸኣ ኤሳው ኣውጽኡሉ።
26
ድሕርዚ ድማ ሓዉ ወጸ፡ ኢዱ ኸኣ ኵርዅረ ኤሳው ሒዛ ነበረት፡ ስሙ ድማ ያእቆብ ተባህለ። ንሳ ኽትወልዶም ከላ ኸኣ፡ ይስሃቅ ወዲ ስሳ ዓመት ኰይኑ ነበረ።
27
እቶም ቈልዑ ድማ ዐበዩ። ኤሳው ሃድን ዚፈልጥ ሰብኣይ መሮር ኰነ። ያእቆብ ከኣ ኣብ ድንኳን ዚነብር ህዱእ ሰብኣይ ኰነ።
28
ይስሃቅ፡ ስጋ ሃድን መቂርዎ ነበረ እሞ፡ ንኤሳው ይፈቱ ነበረ። ርብቃ ግና ንያእቆብ ትፈቱ ነበረት።
29
ያእቆብ ጸብሒ ኺሰርሕ ከሎ፡ ኤሳው ደኺሙ ኻብ መሮር አተወ።
30
ሽዑ ኤሳው ንያእቆብ፡ ደኺመ እየ እሞ፡ በጃኻ ካብዚ ቐይሕ ጸብሒ ኣብልዓኒ፡ በሎ። ስለዚ ስሙ ኤዶም ተባህለ።
31
ያእቆብ ከኣ፡ ሎሚ ብዅርናኻ ሽጠለይ፡ በሎ።
32
ኤሳው ድማ፡ እንሆ፡ ኣነ ኽመውት ኢለ አሎኹ፡ እዛ ብዅርናኸ ንምንታይ እያ፧ በለ።
33
ያእቆብ ከኣ፡ ሎሚ ምሓለለይ፡ በለ እሞ መሐለሉ፡ ብዅርናኡውን ንያቆብ ሸጠሉ።
34
ያእቆብ ድማ ንኤሳው እንጌራን ጸብሒ ብርስንን ገይሩ ሀቦ። ንሱ ድማ በሊዑን ሰትዩን ተንስኤ ከደውን። ኤሳው ንብዅርናኡ ኸምዚ ገይሩ ነዐቓ።

1
Abraham took another wife, and her name was Keturah.
2
She bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah.
3
Jokshan became the father of Sheba, and Dedan. The sons of Dedan were Asshurim, Letushim, and Leummim.
4
The sons of Midian: Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.
5
Abraham gave all that he had to Isaac,
6
but to the sons of Abraham''s concubines, Abraham gave gifts. He sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, to the east country.
7
These are the days of the years of Abraham''s life which he lived: one hundred seventy-five years.
8
Abraham gave up the spirit, and died in a good old age, an old man, and full of years, and was gathered to his people.
9
Isaac and Ishmael, his sons, buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron, the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre,
10
the field which Abraham purchased of the children of Heth. Abraham was buried there with Sarah, his wife.
11
It happened after the death of Abraham that God blessed Isaac, his son. Isaac lived by Beer Lahai Roi.
12
Now this is the history of the generations of Ishmael, Abraham''s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah''s handmaid, bore to Abraham.
13
These are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to the order of their birth: the firstborn of Ishmael, Nebaioth, then Kedar, Adbeel, Mibsam,
14
Mishma, Dumah, Massa,
15
Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah.
16
These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages, and by their encampments: twelve princes, according to their nations.
17
These are the years of the life of Ishmael: one hundred thirty-seven years. He gave up the spirit and died, and was gathered to his people.
18
They lived from Havilah to Shur that is before Egypt, as you go toward Assyria. He lived opposite all his relatives.
19
This is the history of the generations of Isaac, Abraham''s son. Abraham became the father of Isaac.
20
Isaac was forty years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel the Syrian of Paddan Aram, the sister of Laban the Syrian, to be his wife.
21
Isaac entreated Yahweh for his wife, because she was barren. Yahweh was entreated by him, and Rebekah his wife conceived.
22
The children struggled together within her. She said, "If it be so, why do I live?" She went to inquire of Yahweh.
23
Yahweh said to her, Two nations are in your womb. Two peoples will be separated from your body. The one people will be stronger than the other people. The elder will serve the younger.
24
When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.
25
The first came out red all over, like a hairy garment. They named him Esau.
26
After that, his brother came out, and his hand had hold on Esau''s heel. He was named Jacob. Isaac was sixty years old when she bore them.
27
The boys grew. Esau was a skillful hunter, a man of the field. Jacob was a quiet man, living in tents.
28
Now Isaac loved Esau, because he ate his venison. Rebekah loved Jacob.
29
Jacob boiled stew. Esau came in from the field, and he was famished.
30
Esau said to Jacob, "Please feed me with that same red stew, for I am famished." Therefore his name was called Edom.
31
Jacob said, "First, sell me your birthright."
32
Esau said, "Behold, I am about to die. What good is the birthright to me?"
33
Jacob said, "Swear to me first." He swore to him. He sold his birthright to Jacob.
34
Jacob gave Esau bread and stew of lentils. He ate and drank, rose up, and went his way. So Esau despised his birthright.