1
ኰነ ድማ፡ ይስሃቅ ኣሪጉ ኣዒንቱ ጽልግልግ ኢለን ምርኣይ ምስ ሰኣና፡ ንኤሳው ነቲ ዓብዪ ወዱ ጸዊዑ፡ ኣታ ወደይ፡ በሎ። ንሱ ኸኣ፡ እኔኹ፡ በሎ።
2
ሽዑ ንሱ፡ እንሆ፡ ሕጂ ኣሪገ እየ፡ መዓልቲ ሞተይ ድማ ኣይፈልጥን እየ።
3
ሕጂ በጃኻ መሳርያኻ፡ ጕልድባኻን ቀስትኻን፡ ውሰድ እሞ ንመሮር ወፊርካ፡ ሀዲንካ ኣምጽኣለይ፡
4
ከይሞትኩ ነፍሰይ ምእንቲ ክትምርቐካስ ኣነ፡ ዝፈትዎ ጥዑም ብልዒ ኽበልዕ፡ ሰሪሕካ ኣምጽኣለይ፡ በለ።
5
ርብቃ ኸኣ ይስሃቅ ንወዱ ኤሳው ኪዛረቦ ኸሎ ሰምዔት። ኤሳው ድማ ሀዲኑ ኼምጽእ ናብ መሮር ወፈረ።
6-7
ርብቃ ኸኣ ንወዳ ያእቆብ ከምዚ ኢላ ተዛረበቶ፡ እንሆ፡ ኣቦኻ ንሓውካ ኤሳው፡ በሊዔ ቕድሚ ሞተይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክምርቐካስ፡ ሀዲንካ ጥዑም ብልዒ ጌርካ ኣምጽኣለይ፡ ኢሉ ኺዛረቦ ሰሚዔዮ አሎኹ።
8
ሕጂ ድማ ወደየ፡ ከምቲ ኣነ ዝእዝዘካ ቓለይ ስማዕ።
9
ናብተን መጓሰ ኼድካ፡ ካብኡ ኽልተ ጽቡቓት መሓስእ ኣምጽኣለይ። ኣነ ኸኣ ንኣታተን ከምቲ ኣቦኻ ዚፈትዎ ጥዑም ብልዒ ገይረ ኽሰርሓሉ።
10
ንሱ ድማ በሊዑ፡ ቅድሚ ሞቱ ምእንቲ ኺምርቐካስ፡ ነቦኻ ኸተእትወሉ።
11
ያእቆብ ከኣ ነዲኡ ርብቃ፡ እንሆ፡ ሓወይ ኤሳው ጸጓር ሰብኣይ እዩ፡ ኣነ ግና ልሙጽ ሰብኣይ እየ።
12
ምናልባሽ ኣቦይ እንተኣረምሰሰንስ፡ ኣብ ቅድሚኡ ኸም ጠባሪ ኸይከውን፡ ኣብ ልዕለይ ከኣ መርገም ኤምጽእ እምበር፡ ምርቓስ ኣይኰነን፡ በለ።
13
ኣዲኡ ድማ፡ ወደይ፡ መርገምካስ ኣባይ ይብጻሕ፡ ቃለይ ግዳ ስማዕ፡ ኬድካ ኣምጽኣለይ፡ በለቶ።
14
ከይዱ ድማ ወሰደን፡ ነዲኡውን ኣምጽኣላ፡ ኣዲኡ ኸኣ ኣቦኡ ዚፈትዎ፡ ጥዑም ብልዒ ኣዳለወት።
15
ርብቃ ድማ እቲ ምሳኣ ኣብ ቤት ዝነበረ ጽቡቕ ክዳውንቲ ኤሳው፡ እቲ ዓብዪ ወዳ፡ ወሲዳ፡ ያእቆብ፡ ነቲ ንእሽቶ ወዳ፡ ከደነቶ።
16
ኣብ ኣእዳዉን እብቲ ልሙጽ ክሳዱን ድማ ቘርበት እተን መሓስእ ጠምጠመትሉ።
17
እቲ ጥዑም ብልዕን እቲ ዝሰንከተቶ እንጌራን ገይራ፡ ንወዳ ያእቆብ ኣብ ኢዱ ሀበቶ።
18
ንሱ ኸኣ ናብ ኣቦኡ ኣትዩ፡ ኣቦየ፡ በሎ። ንሱ ድማ፡ እኔኹ ወደይ፡ መን ኢኻ ንስኻ፧ በለ።
19
ያእቆብ ከኣ ነቦኡ፡ ኣነ ኤሳው በዅርኻ እየ። ከምቲ ዝበልካኒ ገይረ ኣሎኹ እሞ ነፍስኻ ምእንቲ ኽትምርቐንስ፡ ተንሲእካ ዀታ ኾፍ በል፡ ካብዚ ሃድነይ ድማ ብላዕ፡ በሎ።
20
ይስሃቅ ከኣ ንወዱ፥ ከመይ ኢልካ ኽንድዚ ብቕልጡፍ ረኸብካ፡ ወደይ፧ በሎ። ንሱ ድማ፥ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ኣብ ቅድመይ ኣጋባጊቡለይ፡ በለ።
21
ይስሃቅ ከኣ ንያቆብ፥ ወደይ፡ ብሓቂ ንስኻ ወደይ ኤሳው እንተ ዄንካ ወይ እንተ ዘይኴንካ ኸረምስሰካስ፡ ቅረብ፡ በሎ።
22
ያእቆብ ድማ ናብ ኣቦኡ ይስሃቅ ቀረበ። ኣረምሲሱ ኸኣ፡ ድምጽስ ድምጺ ያእቆብ እዩ፡ እእዳው ግና ኣእዳው ኤሳው፡ በለ።
23
ንሱ ድማ፡ ኣእዳው ኸም ኣእዳው ኤሳው ሓዉ ጸጓራት ነበራ እሞ፡ ኣየለለዮን፡ መረቖ ኸኣ።
24
ብሓቂዶ ንስኻ ወደይ ኤሳው ኢኻ፧ ድማ በሎ። ንሱ ኸኣ፡ ኣነ እየ፡ በለ።
25
ነፍሰይ ምእንቲ ኽትምርቐካስ፡ ካብቲ ሃድን ወደይ ክበልዕ ኣቕርበለይ፡ ድማ በለ። ኣቕረበሉ፡ በልዔ ድማ፡ ወይኒ ውን ሀቦ እሞ ሰተየ።
26
ኣቦኡ ይስሃቅ ድማ፡ ወደይ፡ ቀሪብካባ ስዐመኒ በሎ።
27
ቀሪቡ ሰዐሞ፡ ጨና ኽዳኑ ኣጨንዩ ኸኣ፡ ከምዚ ኢሉ መረቖ፡ እንሆ፡ መኣዛ ወደይ ከም መኣዛ እታ እግዚኣብሄር ዝባረኻ ግራት እዩ።
28
ኣምላኽ ከኣ ካብ ኣውሊ ሰማይን ካብ ስብሒ ምድርን ብዙሕ ስርናይን ወይንን ይሀብካ።
29
ህዝብታት ይገዝኡኻ፡ ህዝብታት ድማ ይስገዱልካ፡ ጐይታ ኣሕዋትካ ኹን፡ ደቂ እኖኻ ድማ ይስገዱልካ። ዚረግመካ ርጉም፡ ዚምርቐካ ድማ ምሩቕ ይኹን።
30
ኰነ ኸኣ፡ ይስሃቅ ንያእቆብ ምርቓኡ ምስ ወድኤ፡ ያእቆብ ድማ ካብ ቅድሚ ኣቦኡ ይስሃቅ ብኡብኡ ውጽእ ምስ በለ፡ ኤሳው ሓዉ ኸኣ ካብ ሃድን ኣተወ።
31
ንሱውን ጥዑም ብልዒ ኣዳልዩ፡ ናብ ኣቦኡ ኣምጽኦ፡ ነቦኡ ድማ፡ ኣቦየ፡ ነፍስኻ ምእንቲ ኽትምርቐንስ፡ ተንስእ እሞ ካብቲ ሃድን ወድኻ ብላዕ፡ በሎ።
32
ኣቦኡ ይስሃቅ ከኣ፡ ንስኻ መን ኢኻ፧ በሎ። ንሱ ድማ፡ ኣነ ኤሳው ቦዅሪ ወድኻ እየ፡ በለ።
33
ሽዑ ይስሃቅ ኣዝዩ ብርቱዕ ስምባድ ሰምበደ እሞ፡ እቲ ሀዲኑስ ህዱን ዘምጽኣለይ፡ ኣነ ኸኣ፡ ገና ንስኻ ኸይመጻእካ፡ ካብ ኵሉ በሊዔ ዝመረቕክዎ ደኣ መን እዩ፧ ምሩቕ ድማ ኪኸውን እዩ፡ በለ።
34
ኤሳው ዘረባ ኣቦኡ ምስ ሰምዔ፡ ኣዝዩ ዓው ኢሉ መሪር ገዓር ገዐረ፡ ነቦኡ ኸኣ፡ ኣቦየ፡ ንኣይ ድማ መርቐኒ፡ በሎ።
35
ንሱ ድማ፡ ንምርቓኻስ ሓውካ ብተንኰል መጺኡ ወሲድዎ፡ በለ።
36
ኤሳው ከኣ፥ ክልተ ሳዕ ጠቢሩኒ፡ ብዅርናይ ወሰደ፡ ሕጂ ኸኣ እንሆ፡ ምርቓይ ወሰደ። ስሙዶ ግዳ ያእቆብ ኣይኰነን፧ ንኣይከ ምርቓዶ ኣየትረፍካለይን ኢኻ፧ ድማ በሎ።
37
ይስሃቅ ከኣ መሊሱ ንኤሳው፡ እንሆ፡ ጐይታኻ ገበርክዎ፡ ኵሎም ኣሕዋቱ ኸኣ ግዙኣቱ ኪዀኑ ሀብክዎ፡ ብስርናይን ወይንን ከኣ አጸጎኽዎ፡ ሕጂ እሞ ወደይ፡ ንኣኻ እንታይ ክገብረልካ እየ፧ በሎ።
38
ኤሳው ድማ ነቦኡ፥ ኣቦየ፡ ሓንቲ ምርቓ ጥራይዶ ዀይና ዘላትካ፧ ኣቦየ፡ ንኣይ ድማ መርቐኒ ደኣ፡ በሎ። ኤሳው ከኣ ዓው ኢሉ በኸየ።
39
ይስሃቅ ኣቦኡ ድማ መሊሱ በሎ፡ እንሆ ንብረትካ ብስብሒ ምድርን ብናይ ላዕሊ ኣውሊ ሰማይን ኪኸውን እዩ።
40
ብሴፍካ ኽትምገብ፡ ንሓውካ ድማ ኽትግዛኣ ኢኻ። ኪኸውን ከኣ እዩ፡ ኰለል ምስ በልካ፡ ኣርዑቱ ኻብ ክሳድካ ኽትሰብር ኢኻ።
41
ኤሳው ድማ፡ ብዛዕባቲ ኣቦኡ ዝሀቦ ምርቓ፡ ንያእቆብ ጸልኦ። ኤሳው ከኣ ብልቡ፥ ነቦይ እንሐዝነሉ ቕንያት ቀሪቡ እዩ እሞ፡ ሽዑ ንያእቆብ ሓወይ ክቐትሎ እየ፡ በለ።
42
ንርብቃ ድማ ዘረባ ኤሳው ዓብዪ ወዳ ነገርዋ። ነቲ ንእሽቶ ወዳ ያእቆብ ከኣ ልኢኻ ጸዊዓ፡ እንሆ፡ ኤሳው ሓውካ ብኣኻ ኺድበስ ኢሉ ኪቐትለካ ይደሊ ኣሎ።
43
ሕጂ ኸኣ ወደይ፡ ቃለይ ስማዕ፡ ተንስእ እሞ ናብ ሓወይ ላባን፡ ናብ ካራን ህደም።
44-45
ነድሪ ሓውካ ኽሳዕ ዚምለስ፡ ኵራ ሓውካ ኻባኻ ተመሊሱ፡ እቲ ዝገበርካዮ ድማ ክሳዕ ዚርስዖ፡ ገለ መዓልትታት ምስኡ ተቐመጥ። ሽዑ ልኢኸ ኻብኡ ኸምጽኣካ እየ። ስለምንታይ ንኽልቴኹም ብሓንቲ መዓልቲ ዝስእነኩም፧ በለቶ።
46
ርብቃ ኸኣ ንይስሃቅ፡ ብምኽንያት ኣዋልድ ሔት ህይወተይ ደኸመት። ያእቆብ ድማ ካብ ኣዋልድ ሔት፡ ካብ ኣዋልድ እዛ ሃገር እዚኣ፡ ከምዚኣተን ዘመሰለት ሰበይቲ ዜእቱ እንተ ዀይኑኸ፡ ስለምንታይ ኣነ ብህይወት እነብር፧ በለቶ።

1
It happened, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his elder son, and said to him, "My son?" He said to him, "Here I am."
2
He said, "See now, I am old. I don''t know the day of my death.
3
Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field, and take me venison.
4
Make me savory food, such as I love, and bring it to me, that I may eat, and that my soul may bless you before I die."
5
Rebekah heard when Isaac spoke to Esau his son. Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it.
6
Rebekah spoke to Jacob her son, saying, "Behold, I heard your father speak to Esau your brother, saying,
7
''Bring me venison, and make me savory food, that I may eat, and bless you before Yahweh before my death.''
8
Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command you.
9
Go now to the flock, and get me from there two good kids of the goats. I will make them savory food for your father, such as he loves.
10
You shall bring it to your father, that he may eat, so that he may bless you before his death."
11
Jacob said to Rebekah his mother, "Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man.
12
What if my father touches me? I will seem to him as a deceiver, and I would bring a curse on myself, and not a blessing."
13
His mother said to him, "Let your curse be on me, my son. Only obey my voice, and go get them for me."
14
He went, and got them, and brought them to his mother. His mother made savory food, such as his father loved.
15
Rebekah took the good clothes of Esau, her elder son, which were with her in the house, and put them on Jacob, her younger son.
16
She put the skins of the kids of the goats on his hands, and on the smooth of his neck.
17
She gave the savory food and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob.
18
He came to his father, and said, "My father?" He said, "Here I am. Who are you, my son?"
19
Jacob said to his father, "I am Esau your firstborn. I have done what you asked me to do. Please arise, sit and eat of my venison, that your soul may bless me."
20
Isaac said to his son, "How is it that you have found it so quickly, my son?" He said, "Because Yahweh your God gave me success."
21
Isaac said to Jacob, "Please come near, that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not."
22
Jacob went near to Isaac his father. He felt him, and said, "The voice is Jacob''s voice, but the hands are the hands of Esau."
23
He didn''t recognize him, because his hands were hairy, like his brother, Esau''s hands. So he blessed him.
24
He said, "Are you really my son Esau?" He said, "I am."
25
He said, "Bring it near to me, and I will eat of my son''s venison, that my soul may bless you." He brought it near to him, and he ate. He brought him wine, and he drank.
26
His father Isaac said to him, "Come near now, and kiss me, my son."
27
He came near, and kissed him. He smelled the smell of his clothing, and blessed him, and said, "Behold, the smell of my son is as the smell of a field which Yahweh has blessed.
28
God give you of the dew of the sky, of the fatness of the earth, and plenty of grain and new wine.
29
Let peoples serve you, and nations bow down to you. Be lord over your brothers. Let your mother''s sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you. Blessed be everyone who blesses you."
30
It happened, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob had just gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting.
31
He also made savory food, and brought it to his father. He said to his father, "Let my father arise, and eat of his son''s venison, that your soul may bless me."
32
Isaac his father said to him, "Who are you?" He said, "I am your son, your firstborn, Esau."
33
Isaac trembled violently, and said, "Who, then, is he who has taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before you came, and have blessed him? Yes, he will be blessed."
34
When Esau heard the words of his father, he cried with an exceeding great and bitter cry, and said to his father, "Bless me, even me also, my father."
35
He said, "Your brother came with deceit, and has taken away your blessing."
36
He said, "Isn''t he rightly named Jacob? For he has supplanted me these two times. He took away my birthright. See, now he has taken away my blessing." He said, "Haven''t you reserved a blessing for me?"
37
Isaac answered Esau, "Behold, I have made him your lord, and all his brothers have I given to him for servants. With grain and new wine have I sustained him. What then will I do for you, my son?"
38
Esau said to his father, "Have you but one blessing, my father? Bless me, even me also, my father." Esau lifted up his voice, and wept.
39
Isaac his father answered him, "Behold, of the fatness of the earth will be your dwelling, and of the dew of the sky from above.
40
By your sword will you live, and you will serve your brother. It will happen, when you will break loose, that you shall shake his yoke from off your neck."
41
Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. Esau said in his heart, "The days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob."
42
The words of Esau, her elder son, were told to Rebekah. She sent and called Jacob, her younger son, and said to him, "Behold, your brother Esau comforts himself about you by planning to kill you.
43
Now therefore, my son, obey my voice. Arise, flee to Laban, my brother, in Haran.
44
Stay with him a few days, until your brother''s fury turns away;
45
until your brother''s anger turn away from you, and he forgets what you have done to him. Then I will send, and get you from there. Why should I be bereaved of you both in one day?"
46
Rebekah said to Isaac, "I am weary of my life because of the daughters of Heth. If Jacob takes a wife of the daughters of Heth, such as these, of the daughters of the land, what good will my life do me?"