1
ኣምላኽ ድማ ንያእቆብ፡ ተንስእ እሞ ናብ ቤት-ኤል ደይብ፡ ኣብኣውን ተቐመጥ። ኣብኣ ድማ ነቲ ኻብ ቅድሚ ሓውካ ኤሳው ክትሀድም ከሎኻ እተገልጸልካ ኣምላኽ መሰውኢ ግበር በሎ።
2
ሽዑ ያእቆብ ንስድራኡን ምስኡ ንዝነበሩ ዅሎምን፡ ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ ጓኖት ኣማልኽቲ ኣርሕቑ፡ ጽረዩ፡ ክዳውንትኹምውን ለውጡ።
3
ንተንስእ፡ ናብ ቤት-ኤል ድማ ንደይብ፡ ኣብኣ ኸኣ ነቲ ብመዓልቲ ጸበባይ ዝሰምዓንን፡ ኣብ ዝኸድክዎ መገዲ ምሳይ ዝነበረን ኣምላኽ መሰውኢ ኽገብር እየ፡ በሎም።
4
ኣብ ኢዶም ዝነበሩ ዅሎም ጓኖት ኣማልኽትን ኣብ ኣእዛኖም ዝነበረ ቐላብትን ንያእቆብ ሀብዎ። ያእቆብ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ ጥቓ ሴኬም ዘሎ ድዋ ሐብኦ።
5
ተጓዕዙ ኸኣ። ኣብተን ኣብ ዙርያኦም ዝነበራ ኸተማታት ድማ ዓብዪ ፍርሃት ኣምላኽ ኰነ እሞ፡ ንደቂ ያእቆብ ኣይሰጐጕዎምን።
6
ያእቆብን እቲ ምስኡ ዝነበረ ዅሉ ህዝብን ናብታ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ዘላ ሉዝ መጹ፡ ንሳ ኸኣ ቤት-ኤል እያ፡
7
ኣብኣ ድማ መሰውኢ ነደቐ። እቲ ኻብ ቅድሚ ሓዉ ኺሀድም ከሎ፡ ኣምላኽ ኣብኣ ስለ እተገልጸሉ፡ ነታ ቦታ ኤል-ቤት-ኤል ኣውጽኣላ።
8
ዲቦራ መጕዚት ርብቃ ሞተት፡ ኣብ ትሕቲ ቤት-ኤል፡ ኣብ ትሕቲ እቲ ድዋ ድማ ተቐብረት። ስሙ ኸኣ ድዋ ብኽያት ተባህለ።
9
ያእቆብ ካብ ጵዳን-ኣራም ምስ መጸ ድማ፡ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ተራእዮ፡ ባረኾ ኸኣ።
10
ኣምላኽ ድማ፡ ስምካ ያእቆብ እዩ፡ ድሕሪ ደጊምሲ ስምካ ያእቆብ ኣይብሀልን፡ ስምካ እስራኤል ደኣ ኪኸውን እዩ፡ በሎ። ስሙ ኸኣ እስራኤል ኣውጽኣሉ።
11
ኣምላኽ ድማ፡ ኣነ እቲ ዅሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ። ፍረን ብዛሕን፡ ህዝብን ብዝሒ ህዝብታትን ካባኻ ኺወጹ እዩም፡ ነገስታት ከኣ ካብ ሕቜኻ ኪወጹ እዮም።
12
እዛ ንኣብርሃምን ንይስሃቅን ዝሀብክዎም ምድሪ ንኣኻ ኽህበካ እየ። ብድሕሬኻ ድማ እታ ምድሪ ንዘርእኻ ኽህቦ እየ፡ በሎ።
13
ኣምላኽ ድማ ካብታ ምስኡ እተዛረበላ ቦታ ኻብኣ ደየበ።
14
ያእቆብ ከኣ ኣብታ ምስኡ እተዛረበላ ቦታ ሓወልቲ፡ ሓወልቲ እምኒ፡ ተኸለ። ኣብኣ ድማ መስዋእቲ መስተ ኸዐወ፡ ኣብ ልዕሊኡውን ዘይቲ ኸዐወ።
15
ያእቆብ ከኣ ነታ ኣምላኽ ኣብኣ ምስኡ እተዛረበላ ቦታ ስማ ቤት-ኤል ኣውጽኣላ።
16
ካብ ቤት-ኤል ድማ ተላዕሉ። ንኤፍራታ ኺበጽሑ ገና፡ ገለ መገዲ ተሪፍዎም ከሎ፡ ራሄል ወለደት። ክትወልድ ከላ ድማ፡ ጻዕሪ በርትዓ።
17
ኰነ ኸኣ፡ ብሕርሳ ኽትጽዐር ከላ፡ እታ መሕረሲት፡ ሕጂ ድማ ወዲ ረኺብኪ ኢኺ እሞ፡ ኣይትፍርሂ፡ በለታ።
18
ኰነ ኸኣ፡ ክትመውት፡ ነፍሳ ኽትወጽእ ከላ ድማ፡ ስሙ ቤን-ኦኒ ኣውጽኣትሉ። ኣቦኡ ግና ብንያም ኣውጽኣሉ።
19
ራሄል ከኣ ሞተት፡ ኣብ መገዲ ኤፍራታ ድማ ተቐብረት፡ ንሳ ቤት-ልሄም እያ።
20
ያእቆብ ድማ ኣብ መቓብራ ሓወልቲ ተኸለ፡ ንሱ እቲ ኽሳዕ ሎሚ ዘሎ ሓወልቲ መቓብር ራሄል እዩ።
21
እስራኤል ከኣ ካብኡ ተላዒሉ ድንኳኑ ኣብ ክንየው ግምቢ ኤደር ተኸለ።
22
ኰነ ድማ፡ እስራኤል ኣብኡ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ተቐሚጡ ኸሎ፡ ሮቤል ከይዱ ምስ ቢልሃ፡ ሰበይቲ ወሰን ኣቦኡ ደቀሰ። እስራኤል ድማ ሰምዔ። ኣወዳት ያእቆብ ከኣ ዓሰርተው ክልተ ነበሩ።
23
ደቂ ልያ፡ ሮቤል በዅሪ ያእቆብን ስምኦንን ሌውን ይሁዳን ይሳኮርን ዛብሎንን።
24
ደቂ ራሄል፥ ዮሴፍን ብንያምን።
25
ደቂ ቢልሃ ግዝእቲ ራሄል ድማ፡ ዳንን ንፍታሌምን።
26
ደቂ ዚልጳ ግዝእቲ ልያ ኸኣ፡ ጋድን ኣሴርን፡ እዚኣቶም ኣብ ጳዳን-ኣራም እተወልዱሉ ደቂ ያእቆብ እዮም።
27
ያእቆብ ድማ ናብ ኣቦኡ ይስሃቅ ናብ መምሬ ኣብ ቅርያት-ኣርባዕ መጸ። ንሳ እታ ኣብርሃምን ይስሃቅን ተሰዲዶምዋ ዝነበሩ ኬብሮን እያ።
28
ዕድመ ይስሃቅ ከኣ ሚእትን ስማንያን ዓመት ኰነ።
29
ይስሃቅ ድማ ትንፋሱ ወጸት እሞ ሞተ። ኣሪጉ ዕድመ ጸጊቡ ናብ ህዝቡ ተአከበ። ደቁ ኤሳውን ያእቆብን ከኣ ቀበርዎ።

1
God said to Jacob, "Arise, go up to Bethel, and live there. Make there an altar to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother."
2
Then Jacob said to his household, and to all who were with him, "Put away the foreign gods that are among you, purify yourselves, change your garments.
3
Let us arise, and go up to Bethel. I will make there an altar to God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went."
4
They gave to Jacob all the foreign gods which were in their hands, and the rings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.
5
They traveled, and a terror of God was on the cities that were around them, and they didn''t pursue the sons of Jacob.
6
So Jacob came to Luz (that is, Bethel), which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him.
7
He built an altar there, and called the place El Beth El; because there God was revealed to him, when he fled from the face of his brother.
8
Deborah, Rebekah''s nurse, died, and she was buried below Bethel under the oak; and the name of it was called Allon Bacuth.
9
God appeared to Jacob again, when he came from Paddan Aram, and blessed him.
10
God said to him, "Your name is Jacob. Your name shall not be Jacob any more, but your name will be Israel." He named him Israel.
11
God said to him, "I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations will be from you, and kings will come out of your body.
12
The land which I gave to Abraham and Isaac, I will give it to you, and to your seed after you will I give the land."
13
God went up from him in the place where he spoke with him.
14
Jacob set up a pillar in the place where he spoke with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it, and poured oil on it.
15
Jacob called the name of the place where God spoke with him "Bethel."
16
They traveled from Bethel. There was still some distance to come to Ephrath, and Rachel travailed. She had hard labor.
17
When she was in hard labor, the midwife said to her, "Don''t be afraid, for now you will have another son."
18
It happened, as her soul was departing (for she died), that she named him Benoni, but his father named him Benjamin.{"Benjamin" means "son of my right hand."}
19
Rachel died, and was buried in the way to Ephrath (the same is Bethlehem).
20
Jacob set up a pillar on her grave. The same is the Pillar of Rachel''s grave to this day.
21
Israel traveled, and spread his tent beyond the tower of Eder.
22
It happened, while Israel lived in that land, that Reuben went and lay with Bilhah, his father''s concubine, and Israel heard of it. Now the sons of Jacob were twelve.
23
The sons of Leah: Reuben (Jacob''s firstborn), Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun.
24
The sons of Rachel: Joseph and Benjamin.
25
The sons of Bilhah (Rachel''s handmaid): Dan and Naphtali.
26
The sons of Zilpah (Leah''s handmaid): Gad and Asher. These are the sons of Jacob, who were born to him in Paddan Aram.
27
Jacob came to Isaac his father, to Mamre, to Kiriath Arba (which is Hebron), where Abraham and Isaac lived as foreigners.
28
The days of Isaac were one hundred eighty years.
29
Isaac gave up the spirit, and died, and was gathered to his people, old and full of days. Esau and Jacob, his sons, buried him.