1
ያእቆብ ድማ ኣብታ ኣቦኡ ተሰዲድዋ ዝነበረ ምድሪ፡ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ተቐመጠ።
2
ወለዶ ያእቆብ እዚ እዩ። ዮሴፍ፡ ወዲ ዓሰርተው ሾብዓተ ዓመት ምስ ኰነ፡ ምስ ኣሕዋቱ ጤለበጊዕ ይጓሲ ነበረ። ንሱ ብንእስነቱ ኾሎ ኸኣ ምስ ደቂ ቢልሃን ምስ ደቂ ዚልጳን ኣንስቲ ኣቦኡ ነበረ። ዮሴፍ ድማ እቲ ኽፉእ ወሬኦም ነቦኦም የምጽኣሉ ነበረ።
3
እስራኤል ንዮሴፍ፡ ወዲ እርግናኡ ነበረ እሞ፡ ሓለፋ ዅሎም ደቁ ይፈትዎ ነበረ። ወለል ዚብል ቀምሽ ከኣ ገበረሉ።
4
እቶም ኣሕዋቱ፡ ኣቦኦም ሓለፋ ዅላቶም ኸም ዝፈተዎ ርእዮም፡ ጸልእዎ፡ ብሰላም ኪዛረብዎ ድማ ኣይከኣሉን።
5
ዮሴፍ ከኣ ሕልሚ ሐለመ ነሕዋቱ ድማ ነገሮም። መሊሶም ከኣ ኣዝዮም ጸልእዎ።
6
ንሱ ድማ፡ ዝሐለምክዎ ሕልሚ እማ ስምዑ፡
7
እንሆ፡ ንሕና ኣብ ማእከል ግራት እንዳእቲ ንኣስር ነበርና። እንሆ ኸኣ፡ እንዳእተይ ተንሲኣ ትኽ በለት። እንሆ ድማ፡ እንዳእትኹም ንእንዳእተይ ከቢበን ሰገዳላ፡ በሎም።
8
ሽዑ ኣሕዋቱ፡ እሞ ብሓቂዶ ኣብ ልዕሌና ኽትነግስ፡ ብሓቂዶኸ ኽትገዝኣና ኢኻ፧ በልዎ። መሊሶም ከኣ ብዛዕባ ሕልምታቱን ዘረባኡን ኣዝዮም ጸልእዎ።
9
ካልእ ሕልሚ ድማ ሐለመ፡ ነሕዋቱ ኸኣ ነገሮም፡ እንሆ፡ ካልእ ሕልሚ ሐለምኩ፡ እንሆ ድማ፡ ጸሓይን ወርሕን ዓሰርተው ሓደ ከዋኽብትን ሰገዱለይ፡ በለ።
10
ነቦኡን ነሕዋቱን ድማ ነገሮም፡ ኣቦኡ ኸኣ ገንሖ፡ እዚ ዝሐለምካዮ እንታይ ሕልሙ እዩ፧ ብሓቂዶ ኣነን ኣዴኻን ኣሕዋትካን መጺእና ኣብ ምድሪ ኽንሰግደልካ ኢና፧ በሎ።
11
ኣሕዋቱ ኸኣ ቀንኡሉ። ኣቦኡ ግና ነዚ ነገርዚ ኣብ ልቡ ዐቝርዎ ነበረ።
12
ኣሕዋቱ ድማ ጤለበጊዕ ኣቦኦም ኪጓስዩ ናብ ሴኬም ከዱ።
13
እስራኤል ከኣ ንዮሴፍ፡ ኣሕዋትካ ደኣ ኣብ ሴኬምዶ ይጓስዩ ኣየለዉን፧ ንዓ ናባታቶም ክሰደካ፡ በሎ። ንሱ ኸኣ፡ እኔኹ፡ በሎ።
14
ኪድ እሞ፡ እቶም ኣሕዋትካ ደሓን እንተለዉ፡ እተን ጤለበጊዕውን ደሓን እንተለዋ ርኤ፡ ቃል ድማ ምለሰለይ፡ በሎ። ከምዚ ገይሩ ኻብ ለሰ ኬብሮን ለኣኾ፡ ንሱ ኸኣ ናብ ሴኬም መጸ።
15
እብቲ መሮር ሃለው ኪብል ከሎ፡ እንሆ፡ ሓደ ሰብኣይ ረኸቦ። እቲ ሰብኣይ ከኣ፡ እንታይ ትደሊ ኣሎኻ፧ ኢሉ ሐተቶ።
16
ንሱ ድማ፡ ኣሕዋተይ እደሊ ኣሎኹ፡ ኣበይ ከም ዚጓስዩ ዀታ ንገረኒ፡ በለ።
17
እቲ ሰብኣይ ከኣ፡ ናብ ዶታን ንኺድ፡ ኪብሉ ሰሚዔዮም ነበርኩ እሞ፡ ካብዝስ ለቒቖም እዩም፡ በለ። ዮሴፍ ከኣ ደድሕሪ ኣሕዋቱ ኸይዱ፡ ኣብ ዶታን ረኸቦም።
18
ካብ ርሑቕ ድማ ረኣይዎ፡ ገና ኣባታቶም ከይቀረበ ኸኣ፡ ኪቐትልዎ ተታናዀሉ።
19
ንሓድሕዶም ድማ ተባሃሀሉ፡ እቲ ሓላሚ እንሆ፡ ይመጽእ ኣሎ፡
20
ሕጂ ኸኣ ንዑ ንቕተሎ፡ ኣብ ሓንቲ ኻብዘን ጐደጕድ ንደርብዮ እሞ፡ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ፡ ንበል። እቲ ሕልምታቱ እንታይ ከም ዚኸውን ድማ ንርኢ።
21
ሮቤል ከኣ እዚ ሰሚዑ ኻብ ኢዶም ኣድሐኖ፡ ነፍሲ ኣይንቕተል፡ ድማ በለ።
22
ሮቤል ከኣ ካብ ኢዶም ኣድሒኑ ናብ ኣቦኡ ምእንቲ ኺመልሶ ኢሉ፡ ብኢድ እኳ ኣይትተንክይዎ፡ ኣብዚ በረኻ ኣብ ዘሎ ጕድጓድ ደርብይዎ እምበር፡ ደምሲ ኣይትኽዐዉ፡ በሎም።
23
ኰነ ኸኣ፡ ዮሴፍ ናብ ኣሕዋቱ ምስ መጸ፡ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ቐምሹ፡ እቲ ወለል ዚብል ቀምሽ፡ ቀንጠጥዎ።
24
ወሲዶም ድማ ናብ ጕድጓድ ደርበይዎ። እቲ ጕድጓድ ከኣ ማይ ዜብሉ ጥራዩ ነበረ።
25
እንጌራ ኺበልዑ ድማ ተቐመጡ። ኣዒንቶም ቋሕ ኣቢሎም ጠመቱ፡ እንሆ ኸኣ፡ እስማኤላውያን ቃፍላይ፡ ኣግማሎም ሽቱን ቀመምን ከርበን ተጽዒነን ናብ ግብጺ ኼውርድዎ ኪኸዱ፡ ካብ ጊልዓድ ኪመጹ ረኣዩ።
26
ይሁዳ ድማ ነሕዋቱ፡ ሓውና ቐቲልና ደሙ እንተ ሓባእናስ፡ እንታይ ክንጥቀም ኢና፧
27
ንዑ ግዳ ኣብዞም እስማዔላውያን ንሽጦ፡ ሓውናን ስጋናን እዩ እሞ፡ ኢድና ኣብ ልዕሊኡ ኣይትኹን፡ በሎም። ኣሕዋቱ ድማ ሰምዕዎ።
28
እቶም ነጋዶ ሰብ ሚድያን ኪሐልፉ ኸለዉ፡ ንዮሴፍ ኣልዒሎም፡ ካብ ጕድጓድ ኣውጽእዎ እሞ፡ ንዮሴፍ ንዕስራ ሲቃል ብሩር ኣብ እስማዔላውያን ሸጥዎ። ንሳቶም ከኣ ንዮሴፍ ናብ ግብጺ ወሰድዎ።
29
ሮቤል ድማ ናብቲ ጕድጓድ ተመልሰ፡ እንሆ ኸኣ፡ ዮሴፍ ኣብቲ ጉድጓድ ኣይነበረን። ሽዑ ኽዳኑ ቐደደ።
30
ናብ ኣሕዋቱ ተመሊሱ ድማ፡ እቲ ቘልዓ የሎን፡ ኣነ ደኣ ናበይ ክኸይድ እየ፧ በለ።
31
ቀምሽ ዮሴፍ ወሲዶም ከኣ ወጠጦ ሐሪዶም ነቲ ቀምሽ ኣብ ደም ጠለቕዎ።
32
ነቲ ወለል ዚብል ቀምሽ ሰዲዶም ናብ ኣቦኦም ኣእተውዎ፡ እዚ ረኺብና እሞ፡ ቀምሽ ወድኻ እንተ ዀይኑ ወይ እንተ ዘይኰነ፡ እስኪ ኣለልዮ፡ ድማ በሉ።
33
ኣለልይዎ ኸኣ፡ እዚ ቐምሽ ወደይ እዩ፡ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ፡ ዮሴፍ ብርግጽ ተበሊዑ፡ በለ።
34
ያእቆብ ድማ ክዳኑ ቐዲዱ ኣብ ሕቝኡ ማቕ ተዐጥቀ፡ ብዛዕባ ወዱ ብዙሕ መዓልቲ ሐዘነ።
35
ኵሎም ኣወዳቱን ኵለን ኣዋልዱን ድማ ኬጸናንዕዎ ተንስኡ። ንሱ ግና ምጽንናዕ ኣበየ፡ ብሓዘን ናብ ወደይ ናብ ሽኦል ክወርድ እየ፡ ድማ በለ። ኣቦኡ ኸኣ በኸየሉ።
36
እቶም ሚድያናውያን ድማ ናብ ግብጺ፡ ናብ ጶጢፋር፡ በዓል መዋእል ፈርኦን ሓለቓ ዘብዔኛታት፡ ሸጥዎ።

1
Jacob lived in the land of his father''s travels, in the land of Canaan.
2
This is the history of the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brothers. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father''s wives. Joseph brought an evil report of them to their father.
3
Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors.
4
His brothers saw that their father loved him more than all his brothers, and they hated him, and couldn''t speak peaceably to him.
5
Joseph dreamed a dream, and he told it to his brothers, and they hated him all the more.
6
He said to them, "Please hear this dream which I have dreamed:
7
for behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and also stood upright; and behold, your sheaves came around, and bowed down to my sheaf."
8
His brothers said to him, "Will you indeed reign over us? Or will you indeed have dominion over us?" They hated him all the more for his dreams and for his words.
9
He dreamed yet another dream, and told it to his brothers, and said, "Behold, I have dreamed yet another dream: and behold, the sun and the moon and eleven stars bowed down to me."
10
He told it to his father and to his brothers. His father rebuked him, and said to him, "What is this dream that you have dreamed? Will I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves down to you to the earth?"
11
His brothers envied him, but his father kept this saying in mind.
12
His brothers went to feed their father''s flock in Shechem.
13
Israel said to Joseph, "Aren''t your brothers feeding the flock in Shechem? Come, and I will send you to them." He said to him, "Here I am."
14
He said to him, "Go now, see whether it is well with your brothers, and well with the flock; and bring me word again." So he sent him out of the valley of Hebron, and he came to Shechem.
15
A certain man found him, and behold, he was wandering in the field. The man asked him, "What are you looking for?"
16
He said, "I am looking for my brothers. Tell me, please, where they are feeding the flock."
17
The man said, "They have left here, for I heard them say, ''Let us go to Dothan.''" Joseph went after his brothers, and found them in Dothan.
18
They saw him afar off, and before he came near to them, they conspired against him to kill him.
19
They said one to another, "Behold, this dreamer comes.
20
Come now therefore, and let''s kill him, and cast him into one of the pits, and we will say, ''An evil animal has devoured him.'' We will see what will become of his dreams."
21
Reuben heard it, and delivered him out of their hand, and said, "Let''s not take his life."
22
Reuben said to them, "Shed no blood. Throw him into this pit that is in the wilderness, but lay no hand on him"-- that he might deliver him out of their hand, to restore him to his father.
23
It happened, when Joseph came to his brothers, that they stripped Joseph of his coat, the coat of many colors that was on him;
24
and they took him, and threw him into the pit. The pit was empty. There was no water in it.
25
They sat down to eat bread, and they lifted up their eyes and looked, and saw a caravan of Ishmaelites was coming from Gilead, with their camels bearing spices and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt.
26
Judah said to his brothers, "What profit is it if we kill our brother and conceal his blood?
27
Come, and let''s sell him to the Ishmaelites, and not let our hand be on him; for he is our brother, our flesh." His brothers listened to him.
28
Midianites who were merchants passed by, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver. They brought Joseph into Egypt.
29
Reuben returned to the pit; and saw that Joseph wasn''t in the pit; and he tore his clothes.
30
He returned to his brothers, and said, "The child is no more; and I, where will I go?"
31
They took Joseph''s coat, and killed a male goat, and dipped the coat in the blood.
32
They took the coat of many colors, and they brought it to their father, and said, "We have found this. Examine it, now, whether it is your son''s coat or not."
33
He recognized it, and said, "It is my son''s coat. An evil animal has devoured him. Joseph is without doubt torn in pieces."
34
Jacob tore his clothes, and put sackcloth on his waist, and mourned for his son many days.
35
All his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted. He said, "For I will go down to Sheol to my son mourning." His father wept for him.
36
The Midianites sold him into Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh''s, the captain of the guard.