1
ድሕርዚ ነገርዚ ኸኣ ዀነ፡ ናይ ንጉስ ግብጺ ኣሰላፍ ሜሱን ሰንካት እንጌራኡን ንጐይታኦም ንጉስ ግብጺ በደሉ።
2
ፈርኦን ድማ ብኽልቲኦም መኳንንቱ፡ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስን ሓለቓ ስንከትቲ እንጌራን፡ ተቘጥዔ፡
3
ናብ ቤት ሓለቓ ዘብዔኛታት ኪሕለዉ፡ ናብታ ዮሴፍ ተኣሲሩላ ዝነበረ ቦታ፡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎም።
4
እቲ ሓለቓ ዘብዔኛታት ከኣ ንዮሴፍ ምስኦም ኪኸውን አዘዞ፡ ንሱ ድማ ኣገልገሎም። ኣብኡ ኸኣ ሓያሎ መዓልቲ ተሐለዉ።
5
እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣሰላፍ ሜሱን ሰንካት እንጌራኡን ንንጉስ ግብጺ ኽልቲኦም ብሓንቲ ለይቲ በበይኑ ዝምፍታሑ ሔሕልሞም ሐለሙ።
6
ዮሴፍ ንግሆ ናባታቶም አትዩ፡ እነዉለ ጕህዮም ረአዮም።
7
ሽዑ ነቶም ኣብ ቤት ጐይታኡ ምስኡ ዚሕለዉ ዝነበሩ መኳንንቲ ፈርኦን፥ እንታይ ኴንኩም ኢኹም ሎሚ ገጽኩም ጸሊምኩም ዘሎኹም፧ ኢሉ ሐተቶም።
8
ሕልሚ ሐሊምና እሞ፡ ዚፈትሖ ድማ የልቦን፡ በልዎ። ዮሴፍ ድማ፥ እቲ ምፍታሕ ናይ እግዚኣብሄርዶ ኣይኰነን፧ እስኪ ሕልሙኸ ንገሩኒ፡ በሎም።
9
እቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ ከኣ ሕልሙ ንዮሴፍ፡ እንሆ፡ ብሕልመይ ኣብ ቅድመይ ኦም ወይኒ ርኤኹ።
10
ኣብታ ኦም ወይኒ ድማ ሰለስተ ጨነፍር ነበረ፡ ኪጥጥዕ ከሎ ኸኣ ዐምበበ፡ እቲ ዘለላኡ ድማ ብሱል ዘቢብ ሀበ።
11
ጽዋእ ፈርኦን ድማ ኣብ ኢደይ ነበረት፡ ነቲ ዘቢብ ወሲደ ኸኣ ናብ ጽዋእ ፈርኦን ጸመቝክዎ፡ እታ ጽዋእ ድማ ንፈርኦን ኣብ ኢዱ ሀብክዎ።
12
ዮሴፍ ከኣ በሎ፡ ምፍታሑ እዚ እዩ፡ እቲ ሰለስተ ጨንፈር ሰለስተ መዓልቲ እዩ።
13
ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ፈርኦን ንርእስኻ ኽብ ኬብል፡ ናብ ሽመት ቀደምካውን ኪመልሰካ እዩ። ከምቲ ናይ ቀደም ኣሰላፊኡ ኸሎኻ ዝነበረ ስርዓት ከኣ፡ ጽዋእ ፈርኦን ኣብ ኢዱ ኽትህቦ ኢኻ።
14
ምስ ዚቐንዓካ ድማ ዘክረኒ፡ በጃኻ፡ ምሕረት ግበረለይ፡ ንፈርኦን ከኣ ንገረለይ እሞ ካብዛ ቤት እዚኣ ኣውጽኣኒ።
15
ኣነ ኻብ ምድሪ እብራውያን ብስርቂ እተጨዌኹ እየ እሞ፡ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ዜእቱ ድማ ገለኳ ኣይገበርኩን።
16
እቲ ሓለቓ ሰንከትቲ እንጌራ ኸኣ ጽቡቕ ከም ዝፈትሔ ምስ ረኣየ፡ ንዮሴፍ፡ ኣነ ድማ ብሕልመይ እንሆ፡ ሰለስተ መሶብ ጻዕዳ እንጌራ ኣብ ርእሰይ ነበረ።
17
ኣብቲ ላዕላይ መሶብ ከኣ ካብ ኵሉ ዓይነት ብልዒ ፈርኦን ግቡር እንጌራ ነበረ። ካብቲ ኣብ ርእሰይ ዘሎ መሶብ ድማ ኣዕዋፍ ካብኡ ይበልዓ ነበራ፡ በሎ።
18
ዮሴፍ ከኣ፡ ምፍታሑ እዚ እዩ፡ እቲ ሰለስተ መሶብ ሰለስተ መዓልቲ እዩ፡
19
ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ፈርኦን ርእስኻ ካባኻ ኪወስድ፡ ኣብ ዕጨይቲ ድማ ኪሰቕለካ እዩ። ስጋኻ ኸኣ ካባኻ ኣዕዋፍ ኪበልዓኦ እየን፡ ኢሉ መለሰ።
20
ኰነ ድማ፡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ፡ ንፈርኦን መዓልቲ ልደቱ ነበረ እሞ፡ ንዅሎም ገለዉኡ ምሳሕ ገበረሎም። ሽዑ ንርእሲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስን ርእሲ ሓለቓ ሰንከትቲ እንጌራን ኣብ ማእከል ገላውኡ ኽብ ኣበለ።
21
ነቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ ናብ ኣሰላፍነቱ መለሶ፡ ንሱ ድማ እቲ ጽዋእ ኣብ ኢድ ፈርኦን ሀበ።
22
ነቲ ሓለቓ ሰንከትቲ እንጌራ ግና፡ ከምቲ ዮሴፍ ዝፈትሓሎም፡ ሰቐሎ።
23
እቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ ግና ንዮሴፍ ረስዖ እምበር፡ ኣይዘከሮን።

1
It happened after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord, the king of Egypt.
2
Pharaoh was angry with his two officers, the chief cupbearer and the chief baker.
3
He put them in custody in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.
4
The captain of the guard assigned them to Joseph, and he took care of them. They stayed in prison many days.
5
They both dreamed a dream, each man his dream, in one night, each man according to the interpretation of his dream, the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were bound in the prison.
6
Joseph came in to them in the morning, and saw them, and saw that they were sad.
7
He asked Pharaoh''s officers who were with him in custody in his master''s house, saying, "Why do you look so sad today?"
8
They said to him, "We have dreamed a dream, and there is no one who can interpret it." Joseph said to them, "Don''t interpretations belong to God? Please tell it to me."
9
The chief cupbearer told his dream to Joseph, and said to him, "In my dream, behold, a vine was in front of me,
10
and in the vine were three branches. It was as though it budded, its blossoms shot forth, and the clusters of it brought forth ripe grapes.
11
Pharaoh''s cup was in my hand; and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh''s cup, and I gave the cup into Pharaoh''s hand."
12
Joseph said to him, "This is the interpretation of it: the three branches are three days.
13
Within three more days, Pharaoh will lift up your head, and restore you to your office. You will give Pharaoh''s cup into his hand, the way you did when you were his cupbearer.
14
But remember me when it will be well with you, and show kindness, please, to me, and make mention of me to Pharaoh, and bring me out of this house.
15
For indeed, I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon."
16
When the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, "I also was in my dream, and behold, three baskets of white bread were on my head.
17
In the uppermost basket there was all kinds of baked food for Pharaoh, and the birds ate them out of the basket on my head."
18
Joseph answered, "This is the interpretation of it. The three baskets are three days.
19
Within three more days, Pharaoh will lift up your head from off you, and will hang you on a tree; and the birds will eat your flesh from off you."
20
It happened the third day, which was Pharaoh''s birthday, that he made a feast for all his servants, and he lifted up the head of the chief cupbearer and the head of the chief baker among his servants.
21
He restored the chief cupbearer to his position again, and he gave the cup into Pharaoh''s hand;
22
but he hanged the chief baker, as Joseph had interpreted to them.
23
Yet the chief cupbearer didn''t remember Joseph, but forgot him.