1
ሽዑ ዮሴፍ ኣብ ቅድሚ እቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ዅሎም ልቡ ኼህድእ ኣይከኣለን እሞ፡ ዓው ኢሉ፡ ኵሎም ሰብ ካብ ቅድመይ ኣውጽኡለይ፡ በለ። እቲ ነሕዋቱ ኺላለዮም ከሎ፡ ምስ ዮሴፍ ገለ ሰብ እኳ ኣይነበረን።
2
ቃሉ ዓው ኣቢሉ ድማ በኸየ፡ ግብጻውያን ከኣ ሰምዑ፡ ቤት ፈርኦንውን ሰምዔ።
3
ዮሴፍ ድማ ነሕዋቱ፡ ኣነ ዮሴፍ እየ፡ ኣቦይከ ኽሳዕ ሕጂዶ ብህይወቱ ኣሎ፧ በሎም። ኣሕዋቱ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ሰምበዱ እሞ፡ ኪመልሱሉ ኣይከኣሉን።
4
ዮሴፍ ከኣ ነሕዋቱ፡ በጃኹም ናባይ ቅረቡ፡ በሎም። ቀረቡ ድማ። በለ ኸኣ፡ ኣነ ናብ ግብጺ ዝሸጥኩምኒ ዮሴፍ ሓውኩም እየ።
5
ኣምላኽ እዩ ህይወት ንምድሓን ቀቅድሜኹም ዝለኣኸኒ እሞ፡ ሕጂ ድማ ናብዚ ስለ ዝሸጥኩምኒ ኣይትጕሀዩ፡ ኣይትጨነቑ።
6
ኣብዛ ምድሪ ጥሜት ካብ ዚኸውን ሕጂ ኽልተ ዓመት ኰይኑ፡ ዘይሕረሰንን ዘይዕጸደንን ድማ ገና ሓሙሽተ ዓመት ኣለዋ።
7
ኣምላኽ ግና ኣብ ምድሪ ተረፍ ምእንቲ ኼትርፈኩም፡ ብዓብዪ ምድሓን ድማ ህይወትኩም ክትድሕን፡ ቀቅድሜኹም ለአኸኒ።
8
ሕጂ ኸኣ ኣምላኽ እዩ እምበር፡ ንስኻትኩም ኣይኰንኩምን ናብዚ ዝለኣኽኩምኒ። ንሱ ንፈርኦን ኣቦኡን ጐይታ ዅላ ቤቱን ገዛእ ኵላ ሃገር ግብጽን ገበረኒ።
9
ቀልጢፍኩም ናብ ኣቦይ ደይቡ እሞ በልዎ፡ ዮሴፍ ወድኻ ከምዚ ይብል፡ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ዅላ ግብጺ ጐይታ ገበረኒ፡ ናባይ ውረድ፡ ኣይትደንጕ።
10
ንስኻን ደቅኻን ደቂ ደቅኻን ኣባጊዕካን ኣሓኻን ዘሎካ ዅሉን ኣብ ቀረባይ ክትከውን፡ ኣብ ምድሪ ጎሼን ክትቅመጥ ኢኻ።
11
ገና ሓሙሽተ ዓመት ጥሜት ተሪፉ ኣሎ እሞ፡ ንስኻን ቤትካን ኵሉ ዘሎካን ምእንቲ ኸይትሽገሩ፡ ኣብኡ ኽሐልየልካ እየ።
12
ኣፈይ ትዛረበኩም ከም ዘላ ኸኣ፡ እንሆ፡ ኣዒንትኹምን ዓይኒ ሓወይ ብንያምን ይርእያ ኣለዋ።
13
እቲ ዅሉ ኽብረተይ ኣብ ግብጽን እቲ ዝርኤኽምዎ ዅሉን ነቦይ ንገርዎ። ነቦይ ከኣ ቀልጢፍኩም ናብዚ ኣውርድዎ።
14
ኣብ ክሳድ ሓዉ ብንያም ወዲቑ ኸኣ በኸየ፡ ብንያም ድማ ኣብ ክሳዱ በኸየ።
15
ንዅሎም ኣሕዋቱ ኸኣ እናበኸየ ሰዐሞም። ድሕርዚ ድማ ኣሕዋቱ ምስኡ ተዛረቡ።
16
ኣብ ቤት ፈርኦን ከኣ፡ ኣሕዋት ዮሴፍ መጺኦም፡ ዚብል ወረ ተሰምዔ። እዚውን ንፈርኦንን ንገላውኡን ባህ ኣበሎም።
17
ፈርኦን ድማ ንዮሴፍ በሎ፡ ነሐዋትካ፡ ከምዚ ግበሩ፡ በሎም፡ እንስሳኹም ጽዒንኩም ኪዱ፡ ናብ ምድሪ ኸነኣን ከኣ እተዉ።
18
ኣቦኹምን ስድራቤትኩምን ሒዝኩም ድማ ናባይ ምጹ። ካብ ምድሪ ግብጺ ኸኣ እቲ ዝበለጸ ኽህበኩም እየ፡ ስብሒ እዛ ምድሪውን ክትበልዑ ኢኹም።
19
እዚ ኽትገብሩ እእዝዘካ ኣሎኹ፡ ንሕጻናትኩምን ነንስትኹምን ሰረገላታት ካብ ምድሪ ግብጺ ውሰዱ እሞ፡ ነቦኹም ድማ ሒዝኩምዎ ምጹ።
20
እቲ ኣብ ምድሪ ግብጺ ዘሎ ዘዝበለጸ ዅሉ ንኣኻትኩም እዩ እሞ፡ ኣቓሑኹም ርኢኹም ኣይትጕሀዩ።
21
ደቂ እስራኤል ከኣ ከምኡ ገበሩ። ዮሴፍ ድማ ከምቲ ትእዛዝ ፈርኦን ሰረገላታት ሀቦም፡ ንመገዲ ኸኣ ስንቂ ሀቦም።
22
ንነፍሲ ወከፎም ኵሎም ድማ ዚለዋወጥ ክዳውንቲ ሀቦም። ንብንያም ግና ሰለስተ ሚእቲ ሲቃል ብሩርን ሓሙሽተ ዚለዋወጥ ክዳውንትን ሀቦ።
23
ነቦኡ ድማ ካብ ናይ ዘዝጸበቐ ነገር ግብጺ ጽዕነት ዓሰርተ ኣድጊ፡ ነቦኡ ንመገዲ ዚኾኖ ኸኣ እኽልን እንጌራን ካልእ ብልዕን ጽዕነት ዓሰርተ ኣንስተይቲ ኣድጊ ኸምዚ ገይሩ ሰደደሉ።
24
ነሕዋቱ ድማ፡ ኣብ መገዲ ኣይትበአሱ፡ ኢሉ ሰደዶም፡ ከዱ ኸኣ።
25
ካብ ግብጺ ደይቦም ከኣ ናብ ኣቦኦም ያእቆብ ናብ ምድሪ ኸነኣን መጹ፡
26
ዮሴፍ ገና ብህይወቱ ኣሎ፡ ንዅላ ሃገር ግብጺ ዚገዝእ ዘሎውን ንሱ እዩ፡ ኢሎም ድማ ነገርዎ። ንሱ ግና ኣይአመኖምን እሞ፡ ልቡ ደንጸወ።
27
እቲ ዮሴፍ ዝበሎም ኵሉ ዘረባ ድማ ነገርዎ፡ እቲ ኺመጸሉ ኢሉ ዮሴፍ ዝሰደዶ ሰረገላታት ምስ ረኣየ ኸኣ፡ መንፈስ ኣቦኦም ያእቆብ ተሐደሰ።
28
እስራኤል ድማ፥ ወደይ ዮሴፍስ ገና ብህይወቱ ኣሎ፡ ደጊም ይኣኽለኒ። ከይሞትኩ ደኣ ኸይደ ኽርእዮ፡ በለ።

1
Then Joseph couldn''t control himself before all those who stood before him, and he cried, "Cause every man to go out from me!" No one else stood with him, while Joseph made himself known to his brothers.
2
He wept aloud. The Egyptians heard, and the house of Pharaoh heard.
3
Joseph said to his brothers, "I am Joseph! Does my father still live?" His brothers couldn''t answer him; for they were terrified at his presence.
4
Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." They came near. "He said, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt.
5
Now don''t be grieved, nor angry with yourselves, that you sold me here, for God sent me before you to preserve life.
6
For these two years the famine has been in the land, and there are yet five years, in which there will be neither plowing nor harvest.
7
God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth, and to save you alive by a great deliverance.
8
So now it wasn''t you who sent me here, but God, and he has made me a father to Pharaoh, lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt.
9
Hurry, and go up to my father, and tell him, ''This is what your son Joseph says, "God has made me lord of all Egypt. Come down to me. Don''t wait.
10
You shall dwell in the land of Goshen, and you will be near to me, you, your children, your children''s children, your flocks, your herds, and all that you have.
11
There I will nourish you; for there are yet five years of famine; lest you come to poverty, you, and your household, and all that you have."''
12
Behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaks to you.
13
You shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that you have seen. You shall hurry and bring my father down here."
14
He fell on his brother Benjamin''s neck, and wept, and Benjamin wept on his neck.
15
He kissed all his brothers, and wept on them. After that his brothers talked with him.
16
The report of it was heard in Pharaoh''s house, saying, "Joseph''s brothers have come." It pleased Pharaoh well, and his servants.
17
Pharaoh said to Joseph, "Tell your brothers, ''Do this. Load your animals, and go, travel to the land of Canaan.
18
Take your father and your households, and come to me, and I will give you the good of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land.''
19
Now you are commanded: do this. Take wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come.
20
Also, don''t concern yourselves about your belongings, for the good of all of the land of Egypt is yours."
21
The sons of Israel did so. Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.
22
He gave each one of them changes of clothing, but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver and five changes of clothing.
23
To his father, he sent after this manner: ten donkeys loaded with the good things of Egypt, and ten female donkeys loaded with grain and bread and provision for his father by the way.
24
So he sent his brothers away, and they departed. He said to them, "See that you don''t quarrel on the way."
25
They went up out of Egypt, and came into the land of Canaan, to Jacob their father.
26
They told him, saying, "Joseph is still alive, and he is ruler over all the land of Egypt." His heart fainted, for he didn''t believe them.
27
They told him all the words of Joseph, which he had said to them. When he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob, their father, revived.
28
Israel said, "It is enough. Joseph my son is still alive. I will go and see him before I die."