1
ኰነ ድማ፡ ድሕርዚ ነገርዚ ንዮሴፍ፡ እንሆ፡ ኣቦኻ ሐሚሙ፡ በልዎ። ንሱ ኸኣ ንኽልቲኦም ደቁ፡ ንምናሴን ኤፍሬምን፡ ምስኡ ወሰዶም።
2
ንያቆብ ድማ፡ እንሆ፡ ወድኻ ዮሴፍ መጺኡካ፡ ኢሎም ነገርዎ። እስራኤል ከኣ ተጋዲሉ ኣብ ዓራቱ ኾፍ በለ።
3
ያእቆብ ድማ ንዮሴፍ በሎ፡ እቲ ዅሉ ዚኽእል ኣምላኽ ኣብ ሉዝ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ተራእየኒ፡ ባረኸኒ ኸኣ፡
4
እንሆ፡ ኣነ ኸፍርየካን ከብዝሓካን፡ ንብዙሕ ህዝብታት ከኣ ክገብረካ እየ፡ ብድሕሬኻ ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ርስቲ ዘለኣለም ገይረ ኽህቦ እየ፡ በለኒ።
5
ሕጂ ኸኣ እቶም ኣነ ናባኻ ናብ ግብጺ ኸይመጻእኩኻ፡ ኣብ ምድሪ ግብጺ እተወልዱልካ ኽልቲኦም ደቅኻ ናተይ እዮም። ኤፍሬምን ምናሴን ከም ሮቤልን ስምኦንን ናተይ ኪዀኑ እዮም።
6
ብድሕሪኦም እትወልዶም ውሉድ ከኣ ንኣኻ ይኹኑ። ኣብቲ ርስቶም ብስም ኣሕዋቶም ይሰመዩ።
7
ኣነ ድማ ካብ ጳዳን ምስ መጻእኩ፡ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ንኤፍራታ ቕሩብ ምስ ተረፈትኒ፡ ኣብ መገዲ ኸሎኹ ራሄል ሞተትኒ። ኣብ መገዲ ኤፍራታ ኸኣ፡ ንሳ ቤት-ልሄም፡ ኣብኡ ቐበርኩዋ።
8
እስራኤል ድማ ንደቂ ዮሴፍ ርእዩ። እዚኣቶም እንታዎት እዮም፧ በለ።
9
ዮሴፍ ከኣ ነቦኡ፡ እዚኣቶም ኣምላኽ ኣብዚ ዝሀበኒ ደቀይ እዮም፡ በሎ። ንሱ ድማ፤ ክምርቖምሲ፡ በጃኻ፡ ናባይ ኣቕርቦም፡ በለ።
10
ኣዒንቲ እስራኤል ከኣ ካብ እርግና እተላዕለ ለቊተን ነበራ እሞ፡ ኪርኢ ኣይከአለን። ናብኡ ድማ ኣቕረቦም፡ ንሱ ኸኣ ሰዐሞም፡ ሐቘፎምውን።
11
እስራኤል ድማ ንዮሴፍ፤ ገጽካ እርኢ ኢለ ኣይሐሰብኩን ነይረ፡ ኣምላኽ ከኣ እንሆ፡ ንዘርእኻ ድማ ኣርአየኒ፡ በሎ።
12
ዮሴፍ ከኣ ካብ ኣብራኹ ኣግልስ ኣቢልዎም ብገጹ ናብ ምድሪ ሰገደ።
13
ዮሴፍ ድማ ንኽልቲኦም ወሲዱ፡ ንኤፍሬም ብየማኑ ናብ ጸጋም እስራኤል፡ ንምናሴ ኸኣ ብጸጋሙ ናብ የማን እስራኤል ገይሩ ናብኡ ኣቕረቦም።
14
እስራኤል ድማ፡ ምናሴ በዅሪ ነበረ እሞ፡ ኣእዳዉ ኣመሐሊፉ የማነይቲ ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ ርእሲ ኤፍሬም፡ ንሱ ኸኣ እቲ ንእሽቶ፡ ጸጋመይቲ ኢዱ ድማ ኣብ ርእሲ ምናሴ ኣንበረ።
15
ንዮሴፍ ከኣ፡ እቲ ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሃቅን ኣብ ቅድሚኡ እተመላለሱ ኣምላኽ፡ እቲ ኻብ ዝውለድ ጀሚሩ ኽሳዕ እዛ ምዓልቲ እዚኣ ዝመገበኒ ኣምላኽ፡
16
እቲ ኻብ ኵሉ ኽፉእ ዘድሓነኒ መልኣኽ። ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኽ። ስመይን ስም ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሃቅን ኣባታቶም ይጸዋዕ። ኣብ ማእከል ምድሪ ንምብዛሕ ድማ ይሰስኑ።
17
ዮሴፍ ከኣ ኣቦኡ የማነይቲ ኢዱ ኣብ ርእሲ ኤፍሬም ከም ዘንበረ ምስ ረኣየ። ጐሀየ እሞ፡ ካብ ርእሲ ኤፍሬም ኣልዒሉ ናብ ርእሲ ምናሴ ኼሕልፋ ደልዩ፡ ንኢድ ኣቦኡ ሐዛ።
18
ዮሴፍ ድማ ነቦኡ፤ ኣቦየ፡ ከምኡ ኣይኰነን፡ እቲ በዂሪ እዚ እዩ እሞ፡ የማነይትኻ ኣብ ርእሱ ኣንብር፡ በሎ።
19
ኣቦኡ ግና ኣበየ፡ ፈሊጠ፡ ወደይ፡ ፈሊጠ ኣሎኹ። ንሱ ድማ ህዝቢ ኪኸውን እዩ፡ ንሱ ድማ ዓብዪ ኪኸውን እዩ።እቲ ንእሽቶ ሓዉ ግና ካብኡ ክዓቢ እዩ፡ ዘርኡውን ብዙሕ ህዝብታት ኪኸውን እዩ፡ ድማ በሎ።
20
በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ ከምዚ ኢሉ መረቖም፤ እስራኤል፤ ኣምላኽ ከም ኤፍሬምን ከም ምናሴን ይግበርካ፡ ኢሉ ብኣኻ ኺምረቕ እዩ። ንኤፍሬም ከኣ ቅድሚ ምናሴ ገበሮ።
21
እስራኤል ድማ ንዮሴፍ፤ እንሆ፡ ኣነ እመውት ኣሎኹ፡ ኣምላኽ ከኣ ምሳኻትኩም ኪኸውን እዩ። ናብ ምድሪ ኣቦታትኩም ድማ ኪመልሰኩም እዩ።
22
ንኣኻ ድማ እታ ኻብ ኢድ ኣሞራውያን ብሴፈይን ብቐስተይን ዝወሰድክዋ ሓለፋ ኣሕዋትካ ሓደ ኽፍሊ ሂበካ ኣሎኹ።

1
It happened after these things, that someone said to Joseph, "Behold, your father is sick." He took with him his two sons, Manasseh and Ephraim.
2
Someone told Jacob, and said, "Behold, your son Joseph comes to you," and Israel strengthened himself, and sat on the bed.
3
Jacob said to Joseph, "God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan, and blessed me,
4
and said to me, ''Behold, I will make you fruitful, and multiply you, and I will make of you a company of peoples, and will give this land to your seed after you for an everlasting possession.''
5
Now your two sons, who were born to you in the land of Egypt before I came to you into Egypt, are mine; Ephraim and Manasseh, even as Reuben and Simeon, will be mine.
6
Your issue, who you become the father of after them, will be yours. They will be called after the name of their brothers in their inheritance.
7
As for me, when I came from Paddan, Rachel died by me in the land of Canaan in the way, when there was still some distance to come to Ephrath, and I buried her there in the way to Ephrath (the same is Bethlehem)."
8
Israel saw Joseph''s sons, and said, "Who are these?"
9
Joseph said to his father, "They are my sons, whom God has given me here." He said, "Please bring them to me, and I will bless them."
10
Now the eyes of Israel were dim for age, so that he couldn''t see. He brought them near to him; and he kissed them, and embraced them.
11
Israel said to Joseph, "I didn''t think I would see your face, and behold, God has let me see your seed also."
12
Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth.
13
Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel''s left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel''s right hand, and brought them near to him.
14
Israel stretched out his right hand, and laid it on Ephraim''s head, who was the younger, and his left hand on Manasseh''s head, guiding his hands knowingly, for Manasseh was the firstborn.
15
He blessed Joseph, and said, "The God before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God who has fed me all my life long to this day,
16
the angel who has redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac. Let them grow into a multitude in the midst of the earth."
17
When Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him. He held up his father''s hand, to remove it from Ephraim''s head to Manasseh''s head.
18
Joseph said to his father, "Not so, my father; for this is the firstborn; put your right hand on his head."
19
His father refused, and said, "I know, my son, I know. He also will become a people, and he also will be great. However, his younger brother will be greater than he, and his seed will become a multitude of nations."
20
He blessed them that day, saying, "In you will Israel bless, saying, ''God make you as Ephraim and as Manasseh''" He set Ephraim before Manasseh.
21
Israel said to Joseph, "Behold, I am dying, but God will be with you, and bring you again to the land of your fathers.
22
Moreover I have given to you one portion above your brothers, which I took out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow."