1
ያእቆብ ንደቁ ጸዊዑ፤ በተን ዳሕሮት መዓልታት ዚረኽበኩም ክነግረኩምሲ፡ ተኣከቡ፡ በሎም።
2
ኣቱም ደቂ ያእቆብ፡ ተኣከቡ እሞ ስምዑ። ነቦኹም እስራኤል ከኣ ጽን በሉ።
3
ሮቤል ንስኻ በኹረይ ኢኻ፡ ሓይለይን ቀዳማይ ጽንዓተይን፡ ብኽብረት ብሉጽ፡ ብስልጣን ከኣ ብሉጽ።
4
ከም ፍሉሕ ማይ ገንፈልካ። ናብ መደቀስ ኣቦኻ ደየብካ፡ ሽዑ ኣርኪስካዮ ኢኻ እሞ፡ ብልጫ ኣይትረክብን። ናብ ዓራተይ ደየበ።
5
ስምኦንን ሌውን ኣሕዋት እዮም። ኣስያፎም ኣጽዋር ዓመጻ እዩ፡
6
ብቝጥዓኦም ሰብኡት ቀተሉ፡ ብዅራኦም ድማ በረዀዳ ኣብዑር ቈሪጾም እዮም እሞ፡ ነፍሰይ ናብ ምኽሮም ኣይትእቶ፡ ክብረይ ከኣ ኣብ ኣኼባኦም ኣይትሕበር።
7
እቲ ኹራኦም ብርቱዕ፡ ነድሮም ከኣ ጨካን ነበረ እሞ፡ ርጉም ይኹን። ኣብ ያእቆብ ክመቓቕሎም፡ ኣብ እስራኤል ድማ ፋሕ ከብሎም እየ።
8
ኣታ ይሁዳ፡ ኣሕዋትካ ኼመስግኑኻ እዮም፡ ኢድካ ኣብ ክሳድ ጸላእትኻ ኽትከውን እያ፡ ደቂ ኣቦኻ ኺሰግዱልካ እዮም።
9
ይሁዳ ሽደን ኣንበሳ እዩ። ወደይ፡ ካብ ምርኮ ደየብካ። ከም ኣንበሳ ተዀርምዩ ደቀሰ፡ ከም ኣንስተይቲ ኣንበሳ እኳ ደኣ፡ መን የተንስኦ፧
10
ሺሎ ኽሳዕ ዚመጽእ፡ ካብ ይሁዳ በትሪ፡ ዘንጊ ገዛኢ ኸኣ ካብ ማእከል ኣእጋሩ ኣይዝምብልን። ህዝብታት ይእዘዝዎ።
11
ንገልገሉ ኣብ ጉንዲ ወይኒ፡ ንዒሉ እታ ኣድጉ ኸኣ ኣብ ብሉጽ ጨንፈር ወይኒ ይኣስር። ክዳውንቱ ብወይኒ፡ ነጸላኡ ድማ ብደም ዘቢብ ይሕጸብ።
12
ኣዒንቱ ብወይኒ ኪቔሓ፡ ኣስናኑ ኸኣ ብጸባ ኺጽዕድዋ እየን።
13
ዛብሎን ኣብ ገምገም ባሕሪ፡ ንሱ ድማ ኣብቲ መዕረፍ መራኽብ ይነብር፡ ጐድኑ ኸኣ ኣብ ሲዶን ይጽጋዕ።
14
ይሳኮር ሓያል ኣድጊ እዩ፡ ኣብ መንጎ ደምቤታት ማል ይድቅስ።
15
እታ መዕረፊት ጽብቕቲ፡ እታ ምድሪ ድማ ልምዕቲ ኸም ዝዀነት ረኣየ። እሞ መንኲቡ ንምስካም ኣትሓተ፡ ጻዕራይ ግዙእ ድማ ዀነ።
16
ዳን ከም ሓደ ኻብ ነገዳት እስራኤል ኰይኑ፡ ንህዝቡ ኺዳኒ እዩ።
17
ዳን ኣብ መገዲ ተመን፡ ኣብ ጓል መገዲ ድማ ቀራን ተመን ኪኸውን እዩ። ንፈረስ ሾዀናኡ ይነኽሶ፡ ንፈረሰኛ ኸኣ ንድሕሪት የውድቖ።
18
ዎ እግዚኣብሄር፡ ንምድሓንካ ይጽበ ኣሎኹ።
19
ንጋድ ጭፍራታት ኬጨንቕዎ እዮም፡ ንሱ ግና እግር እግሮም ኬጨንቖም እዩ።
20
ካብ ኣሴር ስብሒ እንጌራኡ ይመጽእ፡ ንሱ ድማ ጣዕሚ ነገስታት ይህብ።
21
ንፍታሌም እተፈነወት እራብ፡ ጥዑም ቃል ዚህብ እዩ።
22
ዮሴፍ ፈራዪት ጨንፈር፡ ኣብ ጥቓ ዓይኒ ማይ ዘላ ፈራዪት ጨንፈር እዩ። ጨናፍሩ ኣብ ልዕሊ መካበብያ ይዝርግሕ።
23
ቀስተኛታት ኣነዓብዎ፡ ፍላጻ ወርዊሮም ድማ ሰጐጒዎ።
24
ቀስቱ ግና ጸኒዑ ይነብር፡ ቀላጽም ኣእዳዉ ድማ በእዳው እቲ ናይ ያእቆብ ሓያል፡ በቲ ሓላውን ከውሒ እስራኤልን ጸንዓ።
25
በቲ ዝረድኣካ ኣምላኽ ኣቦኻ፡ በቲ ዝባርኸካ ዂሉ ዚኽእል፡ ካብ ላዕሊ በረኸት ሰማይ፡ ካብቲ ኣብ ታሕቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ዓሚቚ ድማ በረኸት፡ ካብ ኣጥባትን ካብ ማሕጸንን ከኣ በረኸት።
26
ካብ በረኸት ኣቦሓጎታተይ በረኸት ኣቦኻ ይዐዝዝ። ክሳዕ ናብ ወሰን እቶም ኲርባታት ዘለኣለም ይበጽሕ። ንሱ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ዮሴፍ፡ ኣብ ናላ እቲ መስፍን ኣሕዋቱ ኪኸውን እዩ።
27
ብንያም ዘራፊ ተዂላ እዩ። ንግሆ ዚዘረፎ ይበልዕ፡ ምሸት ከኣ ዝማረኾ ይመቅል።
28
እዚኣቶም ኲላቶም ዓሰርተው ክልተ ነገድ እስራኤል እዮም። እቲ ኣቦኦም እተዛረቦምን ዝመረቖምን ከኣ እዚ እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ከከም ምርቓኡ መረቖም።
29-30
ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞም፤ ኣነ ናብ ህዝበይ ክእከብ እየ። ኣብታ ኣብ ግራት ዔፍሮን ሔታዊ ዘላ በዓቲ ኸኣ ኣብታ ኣብ ግራት ማክጴላ፡ ኣብ መንጽር መምሬ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ዘላ፡ ኣብርሃም ንመቓብር ርስቲ ኽትከዉን ካብ ዔፍሮን ሔታዊ ምስታ ግራት እተሻየጣ በዓቲ፡ ምስ ኣቦታተይ ቅበሩኒ።
31
ንኣብርሃምን ንሳራ ሰበይቱን ኣብኣ ቐበርዎም፡ ንይስሃቅን ንሰበይቱ ርብቃን ከኣ ኣብኣ ቐበርዎም፡ ኣነ ድማ ንልያ ኣብኣ ቐበርክዋ።
32
እታ ግራትን ኣብኣ ዘላ በዓትን ካብ ደቂ ሔት ተዐደገት።
33
ያእቆብ ንደቁ እዚ ኣዚዙ ምስ ወድኤ፡ ኣእጋሩ ናብ ዓራት ኣከበ፡ ነፍሱ ድማ ወጸት፡ ናብ ህዝቡውን ተኣከበ።

1
Jacob called to his sons, and said: "Gather yourselves together, that I may tell you that which will happen to you in the days to come.
2
Assemble yourselves, and hear, you sons of Jacob. Listen to Israel, your father.
3
"Reuben, you are my firstborn, my might, and the beginning of my strength; excelling in dignity, and excelling in power.
4
Boiling over as water, you shall not excel; because you went up to your father''s bed, then defiled it. He went up to my couch.
5
"Simeon and Levi are brothers. Their swords are weapons of violence.
6
My soul, don''t come into their council. My glory, don''t be united to their assembly; for in their anger they killed men. In their self-will they hamstrung oxen.
7
Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
8
"Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father''s sons will bow down before you.
9
Judah is a lion''s cub. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down, he crouched as a lion, as a lioness. Who will rouse him up?
10
The scepter will not depart from Judah, nor the ruler''s staff from between his feet, until he comes to whom it belongs. To him will the obedience of the peoples be.
11
Binding his foal to the vine, his donkey''s colt to the choice vine; he has washed his garments in wine, his robes in the blood of grapes.
12
His eyes will be red with wine, his teeth white with milk.
13
"Zebulun will dwell at the haven of the sea. He will be for a haven of ships. His border will be on Sidon.
14
"Issachar is a strong donkey, lying down between the saddlebags.
15
He saw a resting place, that it was good, the land, that it was pleasant. He bows his shoulder to the burden, and becomes a servant doing forced labor.
16
"Dan will judge his people, as one of the tribes of Israel.
17
Dan will be a serpent in the way, an adder in the path, That bites the horse''s heels, so that his rider falls backward.
18
I have waited for your salvation, Yahweh.
19
"A troop will press on Gad, but he will press on their heel.
20
"Asher''s food will be rich. He will yield royal dainties.
21
"Naphtali is a doe set free, who bears beautiful fawns.
22
"Joseph is a fruitful vine, a fruitful vine by a spring. His branches run over the wall.
23
The archers have sorely grieved him, shot at him, and persecute him:
24
But his bow remained strong. The arms of his hands were made strong, by the hands of the Mighty One of Jacob, (from there is the shepherd, the stone of Israel),
25
even by the God of your father, who will help you; by the Almighty, who will bless you, with blessings of heaven above, blessings of the deep that lies below, blessings of the breasts, and of the womb.
26
The blessings of your father have prevailed above the blessings of your ancestors, above the boundaries of the ancient hills. They will be on the head of Joseph, on the crown of the head of him who is separated from his brothers.
27
"Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he will devour the prey. At evening he will divide the spoil."
28
All these are the twelve tribes of Israel, and this is what their father spoke to them and blessed them. He blessed everyone according to his blessing.
29
He charged them, and said to them, "I am to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
30
in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite as a burial place.
31
There they buried Abraham and Sarah, his wife. There they buried Isaac and Rebekah, his wife, and there I buried Leah:
32
the field and the cave that is therein, which was purchased from the children of Heth."
33
When Jacob made an end of charging his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the spirit, and was gathered to his people.