1
መጽሓፍ ወለዶ ኣዳም እዚ እዩ፥ ኣምላኽ በታ ንሰብ ዝፈጠረላ መዓልቲ ብምስሊ ኣምላኽ ገበሮ።
2
ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም፡ ባረኾም ድማ። በታ እተፈጥሩላ መዓልቲ ኸኣ ስሞም ኣዳም ኢሉ ኣውጽአሎም።
3
ኣዳም ድማ ሚእትን ሰላሳን ዓመት ገበረ፡ ከም መልክዑ ኸኣ ንእኡ ዚመስል ወዲ ወለደ፡ ስሙውን ሴት ኣውጽኣሉ።
4
ዕድመ ኣዳም ድሕሪቲ ንሴት ምስ ወለዶ፡ ሾሞንተ ሚእቲ ዓመት ኰነ። ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
5
ኣዳም ዝነበሮ ዅሉ ዕድሜኡ ትሽዓተ ሚእትን ሰላሳን ዓመት ኰነ። ሞተ ኸኣ።
6
ሴት ድማ ሚእትን ሓሙሽተን ዓመት ገበረ፡ ንሄኖስ ከኣ ወለደ።
7
ሴት ንሄኖስ ምስ ወለደ ድማ፡ ድሕሪኡ ሾሞንተ ሚእትን ሾብዓተን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ።
8
ኵሉ ዕድመ ሴት፡ ትሽዓተ ሚእትን ዓሰርተው ክልተን ዓመት ኰነ። ሞተ ኸኣ።
9
ሄኖስ ድማ ተስዓ ዓመት ገበረ፡ ንቃይናን ከኣ ወለደ።
10
ሄኖስ ድማ ድሕርቲ ንቃይናን ምስ ወለደ፡ ሾሞንተ ሚእትን ዓሰርተው ሓሙሽተን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
11
ኵሉ ዕድመ ሄኖስ ትሽዓተ ሚእትን ሓሙሽተን ዓመት ኰነ። ሞተ ድማ።
12
ቃይናን ከኣ ሰብዓ ዓመት ገበረ፡ ንመሃላልኤል ድማ ወለደ።
13
ቃይናን ንመሃላልኤል ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ሾሞንተ ሚእትን ኣርብዓን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ።
14
ኵሉ ዕድመ ቃይናን ከኣ ትሽዓተ ሚእትን ዓሰርተን ዓመት ኰነ። ሞተ ድማ።
15
መሃላልኤል ከኣ ስሳን ሓሙሽተን ዓመት ገበረ፡ ንያሬድ ድማ ወለደ።
16
መሃላልኤል ንያሬድ ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ሾሞንተ ሚእትን ሰላሳን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ።
17
ኵሉ ዕድመ መሃላልኤል ከኣ ሾሞንተ ሚእትን ተስዓን ሓሙሽተን ዓመት ኰነ። ሞተ ድማ።
18
ያሬድ ከኣ ሚእትን ስሳን ክልተን ዓመት ገበረ፡ ንሄኖክ ድማ ወለደ።
19
ያሬድ ንሄኖክ ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ሾሞንተ ሚእቲ ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ።
20
ኵሉ ዕድመ ያሬድ ከኣ ትሽዓተ ሚእትን ስሳን ክልተን ዓመት ኰነ። ሞተ ኸኣ።
21
ሄኖክ ድማ ስሳን ሓሙሽተን ዓመት ገበረ፡ ንማቱሳላ ኸኣ ወለደ።
22
ሄኖክ ንማቱሳላ ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ሰለስተ ሚእቲ ዓመት ምስ ኣምላኽ ተማላለሰ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
23
ኵሉ ዕድመ ሄኖክ ድማ ሰለስተ ሚእትን ስሳን ሓሙሽተን ዓመት ኰነ።
24
ሄኖክ ከኣ ምስ ኣምላኽ ተማላለሰ፡ ኣምላኽ ወሲድዎ እዩ እሞ ኣይተራእየን።
25
ማቱሳላ ድማ ሚእትን ሰማንያን ሾብዓተን ዓመት ገበረ፡ ንላሜክ ከኣ ወለደ።
26
ማቱሳላ ንላሜክ ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ሾብዓተ ሚእትን ሰማንያን ክልተን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።
27
ኵሉ ዕድመ ማቱሳላ ኸኣ ትሽዓተ ሚእትን ስሳን ትሽዓተን ዓመት ኰነ። ሞተ ድማ።
28
ላሜክ ከኣ ሚእትን ሰማንያን ክልተን ዓመት ገበረ፡ ወዲ ድማ ወለደ።
29
ኣብዛ እግዚኣብሄር ዝረገማ ምድሪ ኻብ ዘሎ ዕዮናን ካብ ጻዕሪ ኢድናን እዚ ኼጸናንዓና እዩ፡ ኢሉ ስሙ ኖህ ኣውጽኣሉ።
30
ላሜክ ንኖህ ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ሓሙሽተ ሚእትን ተስዓን ሓሙሽተን ዓመት ገበረ፡ ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ።
31
ኵሉ ዕድመ ላሜክ ከኣ ሾብዓተ ሚእትን ሰብዓን ሾብዓተን ዓመት ኰነ። ሞተ ድማ።
32
ኖህ ከኣ ወዲ ሓሙሽተ ሚእቲ ዓመት ኰነ፡ ኖህ ድማ ንሴምን ንካምን ንያፌትን ወለደ።

1
This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, he made him in God''s likeness.
2
He created them male and female, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
3
Adam lived one hundred thirty years, and became the father of a son in his own likeness, after his image, and named him Seth.
4
The days of Adam after he became the father of Seth were eight hundred years, and he became the father of sons and daughters.
5
All the days that Adam lived were nine hundred thirty years, then he died.
6
Seth lived one hundred five years, and became the father of Enosh.
7
Seth lived after he became the father of Enosh eight hundred seven years, and became the father of sons and daughters.
8
All the days of Seth were nine hundred twelve years, then he died.
9
Enosh lived ninety years, and became the father of Kenan.
10
Enosh lived after he became the father of Kenan, eight hundred fifteen years, and became the father of sons and daughters.
11
All the days of Enosh were nine hundred five years, then he died.
12
Kenan lived seventy years, and became the father of Mahalalel.
13
Kenan lived after he became the father of Mahalalel eight hundred forty years, and became the father of sons and daughters
14
and all the days of Kenan were nine hundred ten years, then he died.
15
Mahalalel lived sixty-five years, and became the father of Jared.
16
Mahalalel lived after he became the father of Jared eight hundred thirty years, and became the father of sons and daughters.
17
All the days of Mahalalel were eight hundred ninety-five years, then he died.
18
Jared lived one hundred sixty-two years, and became the father of Enoch.
19
Jared lived after he became the father of Enoch eight hundred years, and became the father of sons and daughters.
20
All the days of Jared were nine hundred sixty-two years, then he died.
21
Enoch lived sixty-five years, and became the father of Methuselah.
22
Enoch walked with God after he became the father of Methuselah three hundred years, and became the father of sons and daughters.
23
All the days of Enoch were three hundred sixty-five years.
24
Enoch walked with God, and he was not, for God took him.
25
Methuselah lived one hundred eighty-seven years, and became the father of Lamech.
26
Methuselah lived after he became the father of Lamech seven hundred eighty-two years, and became the father of sons and daughters.
27
All the days of Methuselah were nine hundred sixty-nine years, then he died.
28
Lamech lived one hundred eighty-two years, and became the father of a son,
29
and he named him Noah, saying, "This same will comfort us in our work and in the toil of our hands, because of the ground which Yahweh has cursed."
30
Lamech lived after he became the father of Noah five hundred ninety-five years, and became the father of sons and daughters.
31
All the days of Lamech were seven hundred seventy-seven years, then he died.
32
Noah was five hundred years old, and Noah became the father of Shem, Ham, and Japheth.