1
ዮሴፍ ኣብ ገጽ ኣቦኡ ወዲቑ፡ ኣብ ልዕሊኡ በኸየ፡ ሰዐሞ ድማ።
2
ዮሴፍ ከኣ ነቶም ፈዋሶ ገላዉኡ ነቦኡ ብቕዱይ ቅብኢ ኺለኽይዎ እዘዞም። እቶም ፈዋሶ ድማ ብቕዱይ ቅብኢ ለኸይዎ።
3
መዓልታትት ምልካይ ከምኡ እየን ዚፍጸማ እሞ፡ ኣርብዓ መዓልቲ መልኡሉ። ግብጻውያን ድማ ሰብዓ መዓልቲ በኸዩሉ።
4
መዓልታት ሓዘን ምስ ሐለፋ ኸኣ፡ ዮሴፍ ንቤት ፈርኦን ተዛረቦም፡ በሎም ድማ፡ ኣብ ቅድሜኹም ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ፡ በጃኹም ንፈርኦን ኣብ እዝኑ ኸምዚ ኢልኩም ንገሩለይ፡
5
ኣቦይ፤ እንሆ፡ ኣነ እመውት ኣሎኹ። ኣብታ ኣብ ሃገር ከነኣን ንኣይ ኢለ ዝዀዐትክዋ መቓብረይ ኣብኣ ቕበረኒ፡ ኢሉ ኣምሒሉኒ እዩ። ሕጂ ኸኣ ክድይብ እሞ ነቦይ ቀቢረ ኽምለስ ፍቐደለይ።
6
ፈርኦን ድማ፤ ደይብ እሞ ከምቲ ዘምሐለካ፡ ነቦኻ ቕበሮ፡ በለ።
7
ዮሴፍ ከኣ ነቦኡ ኪቐብሮ ደየበ። ኲላቶም ገላዉ ፈርኦንን ዓበይቲ ቤቱን፡ ኲላቶም ዓበይቲ ሃገር ግብጺ ድማ ምስኡ፡
8
ኲላቶም ስድራ ቤት ዮሴፍን ኣሕዋቱን ስድራ ቤት ኣቦኡን ድማ ደየቡ፡ ቈልዑኦምን ኣባጊዖምን ኣሓኦምን ጥራይ ኣብ ምድሪ ጎሼን ሐደጉ።
9
ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ድማ ምስኡ ደየቡ እሞ ኣዝዩ ብዙሕ ጭፍራ ነበረ።
10
ናብታ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዘላ ዓውዲ ኣጣድ ከኣ መጹ፡ ኣብኣ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ብኽያት በኸዪሉ። ነቦኡ ሾብዓተ መዓልቲ መልቀስ ገበሩሉ።
11
እቶም ኣብታ ሃገር ዚቕመጡ ከነኣናውያን ድማ ነቲ ኣብ ዓውዲ ኣጣድ ዝዀነ መልቀስ ምስ ረአዩ፡ እዚ ዓብዪ መልቀስ ግብጻውያን እዩ፡ በሉ። ስለዚ ኸኣ ስማ ኣቤል-ሚስራይም ተባህለት። ንሳ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዘላ እያ።
12
ደቁ ድማ ከምቲ ዝአዘዞም ገበሩሉ።
13
እቶም ደቁ ኸኣ ጾይሮም ኣብ ምድሪ ኸነኣን ወሰድዎ፡ ኣብታ ኣብ መንጽር መምሬ ዘላ፡ ኣብርሃም ርስቲ ንመቓብር ኢሉ ኻብ ዔፍሮን ሔታዊ ምስታ ግራት እተሻየጣ፡ ኣብ በዓቲ ግራት ማክጴላ ቐበርዎ።
14
ዮሴፍ ነቦኡ ምስ ቀበሮ፡ ንሱ ምስ ኣሕዋቱን ምስቶም ነቦኡ ኪቐብሩ ምስኡ ዝደየቡ ዂላቶምን ናብ ግብጺ ተመልሰ።
15
ኣሕዋት ዮሴፍ ኣቦኦም ከም ዝሞተ ምስ ረኣዩ፡ ምናልባሽ ዮሴፍ ይጸልኣና እሞ፡ እቲ ዝገበርናዮ ዂሉ ኽፉእ ከኣ ይፈድየና፡ በሉ።
16
ንዮሴፍ ድማ፡ ኣቦኻ ቕድሚ ሞቱ ኸምዚ ኢሉ ኣዘዘ፡ ኢሎም ለኣኹሉ፡
17
ንዮሴፍ፤ እቲ ኽፉእ ዝገበሩኻ በደል ኣሕዋትካን ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ሕድርኻ፡ በልዎ። ሕጂ ኸኣ በደል ባሮት ኣምላኽ ኣቦኻ ይቕረ ኽትብል፡ ንልምነካ ኣሎና። ዮሴፍ ምስ ተዛረብዎ በኸየ።
18
እቶም ኣሕዋቱ ድማ ከይዶም ኣብ ቅድሚኡ ፍግም ኢሎም ወደቑ፡ እንሆ፡ ንሕና ገላዉኻ ኢና፡ ከኣ በልዎ።
19
ዮሴፍ ድማ፡ ኣይትፍርሁ። ኣነዶ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ እየ፧
20
ንስኻትኩም ንኽፉኤይ ሐሰብኩም፡ እግዚኣብሄር ግና፡ ከምቲ ሎሚ ዀይኑ ዘሎ ኺገብር ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ኼድሕን፡ ንጽቡቕ ሐሰበ።
21
ሕጂ ኸኣ ኣይትፍርሁ። ኣነ ንኣኻትኩምን ንቘልዑኹምን ኽቕልበኩም እየ፡ በሎም። ኣጻናንዖም ድማ፡ ንልቦም ዜሐጒስውን ተዛረቦም።
22
ዮሴፍ ድማ፡ ንሱን ቤት ኣቦኡን ኣብ ግብጺ ተቐመጡ። ዮሴፍ ከኣ ሚእትን ዓሰርተን ዓመት ገይሩ ነበረ።
23
ዮሴፍ ድማ ንደቂ ኤፍሬም ክሳዕ ሳልሳይ ወለዶ ረአየ፡ ደቂ ሚኪር ወዲ ምናሴ ኸኣ ኣብ ብርኪ ዮሴፍ ተወልዱ።
24
ዮሴፍ ድማ ነሕዋቱ፡ ኣነ እመውት ኣሎኹ። ኣምላኽ ግና ብሓቂ ኺበጽሓኩም እዩ፡ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ኸኣ ናብታ ንኣብርሃምን ንይስሃቅን ንያእቆብን ዝመሐለሎም ምድሪ ኼደዪበኩም እዩ፡ በሎም።
25
ዮሴፍ ድማ ንደቂ እስራኤል፡ ኣምላኽ ብሓቂ ኺበጽሓኩም እዩ እሞ፡ ነዕጽምተይ ካብዚ ኣደይብዎ፡ ኢሉ ኣምሐሎም።
26
ዮሴፍ ወዲ ሚእትን ዓሰርተን ዓመት ምስ ኰነ፡ ሞተ። ብቕዱይ ቅብኢ ድማ ለኸይዎ፡ ኣብ ሳጹን ገይሮም ከኣ ኣብ ግብጺ ኣንበርዎ።

1
Joseph fell on his father''s face, wept on him, and kissed him.
2
Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father; and the physicians embalmed Israel.
3
Forty days were fulfilled for him, for that is how many the days it takes to embalm. The Egyptians wept for him for seventy days.
4
When the days of weeping for him were past, Joseph spoke to the house of Pharaoh, saying, "If now I have found favor in your eyes, please speak in the ears of Pharaoh, saying,
5
''My father made me swear, saying, "Behold, I am dying. Bury me in my grave which I have dug for myself in the land of Canaan." Now therefore, please let me go up and bury my father, and I will come again.''"
6
Pharaoh said, "Go up, and bury your father, just like he made you swear."
7
Joseph went up to bury his father; and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, all the elders of the land of Egypt,
8
all the house of Joseph, his brothers, and his father''s house. Only their little ones, their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen.
9
There went up with him both chariots and horsemen. It was a very great company.
10
They came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan, and there they lamented with a very great and sore lamentation. He mourned for his father seven days.
11
When the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, "This is a grievous mourning by the Egyptians." Therefore, the name of it was called Abel Mizraim, which is beyond the Jordan.
12
His sons did to him just as he commanded them,
13
for his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field, for a possession of a burial site, from Ephron the Hittite, before Mamre.
14
Joseph returned into Egypt--he, and his brothers, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.
15
When Joseph''s brothers saw that their father was dead, they said, "It may be that Joseph will hate us, and will fully pay us back for all of the evil which we did to him."
16
They sent a message to Joseph, saying, "Your father commanded before he died, saying,
17
''You shall tell Joseph, "Now please forgive the disobedience of your brothers, and their sin, because they did evil to you."'' Now, please forgive the disobedience of the servants of the God of your father." Joseph wept when they spoke to him.
18
His brothers also went and fell down before his face; and they said, "Behold, we are your servants."
19
Joseph said to them, "Don''t be afraid, for am I in the place of God?
20
As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring to pass, as it is this day, to save many people alive.
21
Now therefore don''t be afraid. I will nourish you and your little ones." He comforted them, and spoke kindly to them.
22
Joseph lived in Egypt, he, and his father''s house. Joseph lived one hundred ten years.
23
Joseph saw Ephraim''s children to the third generation. The children also of Machir, the son of Manasseh, were born on Joseph''s knees.
24
Joseph said to his brothers, "I am dying, but God will surely visit you, and bring you up out of this land to the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob."
25
Joseph took an oath of the children of Israel, saying, "God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here."
26
So Joseph died, being one hundred ten years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt.