1
ኣዳም፡ ሴት፡ ኤኖሽ።
2
ቀይናን፡ ማሃላልኤል፡ ያሬድ።
3
ሄኖክ፡ ማቱሳላ፡ ላሜክ።
4
ኖህ፡ ሴም፡ ካም፡ ያፌትውን።
5
ደቂ ያፌት፡ ጎሜርን ማጎግን ማዳይን ያዋንን ቱባልን መሴክን ቲራስን።
6
ደቂ ጎሜር ከኣ፡ ኣሽክናዝን ዲፋትን ቶጋርማን።
7
ደቂ ያዋን ድማ፡ ኤሊሻን ታርሲስን ኪቲምን ሮዳኒምን።
8
ደቂ ካም፡ ኩሽን ሚስራዪምን ጱጥን ከነኣንን።
9
ደቂ ኩሽ ከኣ፡ ሴባን ሓዊላን ሳብታን ራዕማን ሳብትካን። ደቂ ራዕማ ድማ፡ ሼባን ዴዳንን።
10
ኩሽ ከኣ ንኒምሮድ ወለደ። ንሱ ኣብ ምድሪ ኺስልጥን ጀመረ።
11
ሚስራዪም ከኣ ንሉዲምን ንዓናሚምን ንለሃቢምን ንናፍቱሒምን፡
12
ንጳትሩሲምን ነቲ ኻብኡ ፍልስጥኤማውያን ዝወጹ ካስሉሒምን ንካፍቶሪምን ወለደ።
13
ከነኣን ድማ ንሲዶን በዂሪ ወዱን ንሔትን፡
14
ንይብሳውያንን ንኣሞራውያንን ንገርጌሳውያንን፡
15
ንሃዋውያንን ንዓርቃውያንን ንሲናውያንን፡
16
ንኣርዋዳውያንን ንጸማራውያንን ንሓማታውያንን ወለደ።
17
ደቂ ሴም፡ ዔላምን ኣሶርን ኣርፋክሳድን ሉድን ኣራምን ኡጽን ሑልን ጌተርን ሜስክን።
18
ኣርፋክሳድ ከኣ ንሻላሕ ወለደ፡ ሻላሕውን ንዔበር ወለደ።
19
ንዔበር ድማ ክልተ ወዲ ተወልዱሉ፡ ስም እቲ ሓደ፡ ብዘመኑ ምድሪ ስለ እተመቕለት፡ ፋሌግ ተባህለ፡ ስም ሓው ኸኣ ዮቅጣን እዩ።
20
ዮቅጣን ድማ ንኣልማዳድን ንሻሌፍን ንሓጻርማዌትን ንያሕን፡
21
ንሃዶራምን ንዑዛልን ንዲቅላን፡
22
ንዔላልን ንኣቢማኤልን ንሼባን፡
23
ንኦፊርን ንሓዊላን ንዮባብን ወለደ። እዚኣቶም ኲሎም ደቂ ዮቅጣን እዮም።
24
ሴም፡ ኣርፋክሳድ፡ ሻላሕ፡
25
ዔበር፡ ፋሌግ፡ ራጉ፡
26
ሰሩግ፡ ናሆር፡ ታራ፡
27
ኣብራም፡ ንሱ ኣብርሃም እዩ።
28
ደቂ ኣብርሃም፡ ይስሃቅን እስራኤልን።
29
ወለዶኦም እዚ እዩ፡ በዂሪ እስማኤል ነባዮት፡ ደሓር ቄዳርን ኣድብኤልን ሚብሳምን፡
30
ሚሽማዕን ዱማን ማሳን ሓዳድን ቴማን፡
31
የጡርን ናፊሽን ቄድማን። እዚኣቶም ደቂ እስማኤል እዮም።
32
ደቂ ቄጡራ፡ ሰበይቲ ወሰን ኣብራሃም ድማ፡ ንሳ ንዚምራንን ንዮቅሻንን ንመዳንን ንሚድያንን ንዪሽባቅን ንሿን ወለደት። ደቂ ዮቅሻን ከኣ፡ ሼባን ዴዳንን።
33
ደቂ ምድያን ድማ፡ ዔፋን ዔፈርን ሓኖክን ኣቢዳዕን ኤልዳዓን። እዚኣቶም ኲሎም ደቂ ቄጡራ እዮም።
34
ኣብርሃም ከኣ ንይስሃቅ ወለደ። ደቂ ይስሃቅ ድማ፡ ኤሳውን እስራኤልን።
35
ደቂ ኤሳው፡ ኤሊፋዝን ረጉኤልን የኡሽን ያዕላምን ቆራሕን።
36
ደቂ ኤሊፋዝ፡ ቴማንን ኦማርን ጸፊን ጋዕታማን ቄናዝን ቲምናዕን ኣማሌቅን።
37
ደቂ ረጉኤል፡ ናሓት፡ ዜራሕ፡ ሻማ፡ ሚዛ ድማ።
38
ደቂ ሴዒር ከኣ፡ ሎጣንን ሾባልን ጺብዖንን ዓናን ዲሾንን ኤጸርን ዲሻንን።
39
ደቂ ሎጣን ድማ፡ ሖሪን ሆማምን፡ ሓብቲ ሎጣን ከኣ ቲምና እያ።
40
ደቂ ሾብል፡ ዓልያንን ማናሓትን ዔባልን ሸፊን ዖናምን። ደቂ ጺብዖን ድማ፡ ኣያንዓናን።
41
ደቂ ዓና፡ ዲሾን። ደቂ ዲሾን ከኣ፡ ሓምራንን ኤሽባንን ዪትራንን ከራንን እዮም።
42
ደቂ ኤጸር፡ ቢልሓንን ዛዓዋንን ያዓቃንን። ደቂ ዲሻን፡ ዑጽን ኣራንን።
43
እቶም ኣብ ደቂ እስራኤል ንጉስ ከይነገሰ፡ ኣብ ምድሪ ኤዶም ቅድሚ ዝነገሱ ነገስታት ከኣ እዚኣቶም እዮም፡ ቤላ ወዲ ቤዖር፡ ስም ከተምኡ ድማ ዲንሃባ ነበረ።
44
ቤላ ኸኣ ሞተ፡ ኣብ ክንዳኡ ድማ ዮባብ ወዲ ዜራሕ ካብ ቦጽራ ነገሰ።
45
ዮባብ ከኣ ሞተ፡ ኣብ ክንዳኡ ድማ ሑሻም ካብ ሃገር ቴማናውያን ነገሰ።
46
ሑሻም ከኣ ሞተ፡ ኣብ ክንዳኡ ድማ ሃዳድ ወዲ በዳድ፡ እቲ ንሚድያን ኣብ መሮር ሞኣብ ዝሰዐረ ነገሰ፡ ስም ከተማኡ ኸኣ ዓዊት ነበረ።
47
ሃዳድ ድማ ሞተ፡ ኣብ ክንዳኡ ኸኣ ሳምላ ኻብ ማስሬቃ ነገሰ።
48
ሳምላ ድማ ሞተ፡ ሻኡል ካብታ ኣብ ርባ ዘላ ሬሖቦት ከኣ ኣብ ክንዳኡ ነገሰ።
49
ሻኡል ድማ ሞተ፡ ኣብ ክንዳኡ ኸኣ በዓል-ሓናን ወዲ ዓክቦር ነገሰ።
50
በዓል-ሓናን ድማ ሞተ፡ ኣብ ክንዳኡ ኸኣ ሃዳድ ነገሰ፡ ስም ከተማኡ ድማ ጳዒ ነበረ፡ ስም ሰበይቱውን ምሄጣብኤል፡ ጓል ማጥሬድ፡ ጓል ሜ-ዛሃብ እያ።
51
ሃዳድ ምስ ሞተ ኸኣ፡ ኣብ ኤዶም ሹማምቲ ዀኑ፡ ሹም ቲምና፡ ሹም ዓልያ፡ ሹምየቴት፡
52
ሹም ኦሆሊባም፡ ሹም ኤላ፡ ሹም ጲኖን፡
53
ሹም ቄናዝ፡ ሹም ቴማን፡ ሹም ሚብጻር፡
54
ሹም ማግዲኤል፡ ሹም ዒራም። እዚኣቶም ሹማምቲ ኤዶም እዮም።

1
Adam, Seth, Enosh,
2
Kenan, Mahalalel, Jared,
3
Enoch, Methuselah, Lamech,
4
Noah, Shem, Ham, and Japheth.
5
The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
6
The sons of Gomer: Ashkenaz, and Diphath, and Togarmah.
7
The sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Rodanim.
8
The sons of Ham: Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
9
The sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabta, and Raama, and Sabteca. The sons of Raamah: Sheba, and Dedan.
10
Cush became the father of Nimrod; he began to be a mighty one in the earth.
11
Mizraim became the father of Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
12
and Pathrusim, and Casluhim (from whence came the Philistines), and Caphtorim.
13
Canaan became the father of Sidon his firstborn, and Heth,
14
and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,
15
and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
16
and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
17
The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
18
Arpachshad became the father of Shelah, and Shelah became the father of Eber.
19
To Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; for in his days the earth was divided; and his brother''s name was Joktan.
20
Joktan became the father of Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
21
and Hadoram, and Uzal, and Diklah,
22
and Ebal, and Abimael, and Sheba,
23
and Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.
24
Shem, Arpachshad, Shelah,
25
Eber, Peleg, Reu,
26
Serug, Nahor, Terah,
27
Abram (the same is Abraham).
28
The sons of Abraham: Isaac, and Ishmael.
29
These are their generations: the firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
30
Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
31
Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
32
The sons of Keturah, Abraham''s concubine: she bore Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba, and Dedan.
33
The sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the sons of Keturah.
34
Abraham became the father of Isaac. The sons of Isaac: Esau, and Israel.
35
The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jalam, and Korah.
36
The sons of Eliphaz: Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
37
The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
38
The sons of Seir: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.
39
The sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan''s sister.
40
The sons of Shobal: Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. The sons of Zibeon: Aiah, and Anah.
41
The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
42
The sons of Ezer: Bilhan, and Zaavan, Jaakan. The sons of Dishan: Uz, and Aran.
43
Now these are the kings who reigned in the land of Edom, before there resigned any king over the children of Israel: Bela the son of Beor; and the name of his city was Dinhabah.
44
Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his place.
45
Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his place.
46
Husham died, and Hadad the son of Bedad, who struck Midian in the field of Moab, reigned in his place; and the name of his city was Avith.
47
Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his place.
48
Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the River reigned in his place.
49
Shaul died, and Baal Hanan the son of Achbor reigned in his place.
50
Baal Hanan died, and Hadad reigned in his place; and the name of his city was Pai: and his wife''s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
51
Hadad died. The chiefs of Edom were: chief Timna, chief Aliah, chief Jetheth,
52
chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,
53
chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,
54
chief Magdiel, chief Iram. These are the chiefs of Edom.