1
እቶም ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት እዚኣቶም እዮም፡ እቶም ብመንግስቲ ንጉስ ኣርታሕሻስታ ኻብ ባቢሎን ምሳይ ዝደየቡ ኸኣ መጽሓፍ ወለዶኦም እዚ እዩ፡
2
ካብ ደቂ ፊንሃስ፡ ጌርሾም ካብ ደቂ ኢታማር፡ ዳንኤል፡ ካብ ደቂ ዳዊት፡ ሓጡሽ።
3
ካብ ደቂ ሽካንያ፡ ካብ ደቂ ፈርዖሽ፡ ዘካርያስ ከምቲ ጽሕፈት ወለዶኦም ከአ ምስኡ ሚእትን ሓምሳን ተባዕታይ ተቖጽሩ።
4
ካብ ደቂ ጳሓት-ሞኣብ፡ ኤልይሆዔናይ ወዲ ዘራሕያ፡ ምስኡ ድማ ክልተ ሚእቲ ተባዕታይ።
5
ካብ ደቂ ሸካንያ፡ ወዲ ያሓዚኤል፡ ምስኡ ኸአ ሰለስተ ሚእቲ ተባዕታይ።
6
ካብ ደቂ ዓዲን ድማ፡ ዔቤድ ወዲ ዮናታን፡ ምስኡውን ሓምሳ ተባዕታይ።
7
ካብ ደቂ ዔላም ከአ፡ ይሻዕያ ወዲ ዓታልያ፡ ምስኡውን ሰብዓ ተባዕታይ።
8
ካብ ደቂ ሽፈጥያ ድማ፡ ዛብድያ ወዲ ሚካኤል፡ ምስኡውን ሰማንያ ተባዕታይ።
9
ካብ ደቂ ዮኣብ፡ ዖባድያ ወዲ የሒኤል፡ ምስኡ ድማ ክልተ ሚእትን ዓሰርተው ሾሞንተን ተባዕታይ።
10
ካብ ደቂ ሸሎሚት ከኣ፡ ወዲ ዮሲፍያ፡ ምስኡ ድማ ሚእትን ስሳን ተባዕታይ።
11
ካብ ደቂ ቤባይ ከአ፡ ዘካርያስ ወዲ ቤባይ፡ ምስኡውን ዕስራን ሶሞንተን ተባዕታይ።
12
ካብ ደቂ ዓዝጋድ ድማ፡ ዮሓናን ወዲ ሃቃጣን፡ ምስኡውን ሚእትን ዓሰርተን ተባዕታይ።
13
ካብ ደቂ ኣዶኒቃም ድማ እቶም ዳሕሮት ስሞም እዚ እዩ፡ ኤሊፈለጥን የዒኤልን ሸማዕያን፡ ምሳታቶምውን ስሳ ተባዕታይ።
14
ካብ ደቂ ቢግዋይ ከኣ፡ ዑታይን ዛቡድን፡ ምሳታቶምውን ሰብዓ ተባዕታይ።
15
ናብ ኣሃዋ ኣቢሉ ናብ ዚውሕዝ ርባ ድማ ኣከብክዎም ኣብኡ ሰፊርና ኸአ ሰለስተ መዓልቲ ገበርና። ኣብ ህዝብን ኣብ ካህናትን ድማ ደሌኹ እሞ ኣብኡ ኻብ ደቂ ሌዊ ሓደ እኳ ኣይረኸብኩን።
16
ሽዑ ሓላቑ፡ ንኤሊዔዝር፡ ንኣሪኤል፡ ንሸማዕያ፡ ንኤልናታንን ንያሪብን ንኤልናታንን ንናታንን ንዘካርያስን ንመሹላምን፡ ነቶም መምህራን ከአ፡ ንዮያሪብን ንኤልናታንን ጸዋዕኩ።
17
ናብቲ ኣብ ቦታ ካሲፍያ ሓለቓ ዝነበረ፡ ናብ ኢዶ ሰደድክዎም። እቲ ነቶም ኣብ ቦታ ካሲፍያ ዝነበሩ ኢዶን ኣሕዋቱ ነቲኒምን ንቤት ኣምላኽ ኣገልገልቲ ምእንቲ ኺሰዱልና ኸአ፡ ኪዛረብዎ ዚግብኦም ቃላት ኣብ ኣፎም ኣንበርኩ።
18
ከምታ ኣብ ልዕሌና ዝነበረት ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽና ኸአ፡ ካብ ደቂ ማሕሊ ኣዝዩ ብልሂ ዝነበረ ሰብኣይ፡ ወዲ ሌዊ፡ ወዲ እስራኤል፡ ሸረብያ ድማ ምስ ደቁን ኣሕዋቱን ዓሰርተው ሾሞንተ ኣምጽኡልና።
19
ሓሻብያ፡ ምስኡ ድማ ይሻዕያ ኻብ ደቂ መራሪ ምስ ኣሕዋቱን ደቆምን ዕስራ።
20
ካብ ነቲኒም ድማ ዳዊትን ሓላቑን ንሌዋውያን ኬገልግሉ ዘመዘዝዎም ክልተ ሚእትን ዕስራን ነቲኒም፡ ነዚኣቶም ኩላቶም በብስሞም እተጸውዑ ሰደዱልና።
21
ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ርእስና ኸነዋርድ፡ ንኣናን ንሕጻናትናን ንኹሉ ጥሪትናን ቅንዕቲ መገዲ ኻብኡ ኽንልምን ኢለ፡ ኣብ ርባ ኣሃዋ ጾም ኣወጅኩ።
22
ንንጉስ፡ ኢድ እግዚኣብሄር ኣምላኽና፡ ንዚደልይዎ ኹላቶም ንጽቡቕ፡ ስልጣኑን ኩራኡን ግና ኣብ ልዕሊ እቶም ዚሓድግዎ ኹላቶም ከም ዝኾነት ኢልናዮ ነበርና እሞ፡ ስለዚ ኣብ መገዲ ኻብ ጸላእቲ ኼድሕኑና፡ ጭፍራን ፈረሰኛታትን ምልማን ሐንኽኩ።
23
ብዛዕባ እዚ ኸአ ጾምናን ኣብ ኣምላኽና ጸሌናን፡ ንሱ ድማ ሰምዓና።
24
ካብ ሊቃነ ኻህናት ከአ ዓሰርተው ክልተ፡ ሸረብያን ሓሻብያን፡ ምሳታቶም ድማ ካብ ኣሕዋቶም ዓሰርተ ፈሌኹ።
25
እቲ ንጉስን መማኽርቱን ሓላቑኡን፡ እቶም ካብ እስራኤል እተረኸቡ ኹላቶምን ንቤት ኣምላኽና ዝቐደስዎ ህያቦም ብሩርን ወርቅን ኣቓሑን መዘንኩሎም።
26-27
ሹዱሽተ ሚእትን ሓምሳን ታለንት ብሩር፡ ኣቓሑ ብሩር ድማ ሚእቲ ታለንት ወርቂ ኸአ ሽሕ ዳሪክ እተመዝነ፡ ክለ ጭሔሎ ድማ ከም ወርቂ ዝምኽባሩ ኻብ ጽሩይ ዜንጸባርቕ ኣስራዚ እተሰርሔ ኣቓሑ መዚነ ኣብ ኢዶም ሀብክዎም።
28
ንኣታቶም ድማ፡ ንስኻትኩም ንእግዚብሄር እተቐደስኩም ኢኹም፡ እዝ ኣቓሑውን ቅዱስ እዩ። እቲ ወርቅን ብሩርን ከአ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣቦኣትትኩም ናይ ፍቓድ ህያብ እዩ።
29
ኣብ ቅድሚ ሊቃውንቲ ኻህናትን ሌዋውያንን ኣብ ቅድሚ ሓላቑ ማይ ቤት ኣቦታት እስራኤልን ኣብ ዮርሳሌም ኣብቲ ኽፍልታት ቤት እግዚኣብሄር ክሳዕ እትመዝኑ ተጠንቀቑን ሓልውን፡ በልክዎም።
30
እቶም ካህናትን ሌዋውያንን ከአ ናብ ዮርሳሌም ናብ ቤት ኣምላኽና ኺወስድዎ ብሩርን ወርቅን ኣቓሑን ብሚዛን ተቐበሉ።
31
ብቐዳመይቲ ወርሒ ብመበል ዓሰርተው ክልተ መዓልቲ ኸአ ናብ ዮርሳሌም ክንከይድ፡ ካብ ርባ ኣሃዋ ተለዐልና። ኢድ ኣምላኽና ድማ ኣብ ልዕሌና ነበረት እሞ ኣብ መገዲ ኻብ ኢድ ጸላእን ካብ ድብቕን ኣድሐነትና።
32
ናብ ዮርሳሌም ድማ በጻሕና፡ ኣብኣ ኸአ ሰለስተ መዓልቲ ተቐመጥና።
33
በታ ራብዐይቲ መዓልቲ ድማ እቲ ብሩርን ወርቅን እታ ኣቓሑን ኣብ ቤት ኣምላኽና ብኢድ መሬሞት ወዲ ኻህን ኡርያ ተመዝነ። ምስኡ ድማ ኣልኣዛር ወዲ ፊንሃስ ነበረ፡ ምሳታቶም ከአ እቶም ሌዋውያን ዩዛበድ ወዲ እያሱ፡ ኖዓድያ ወዲ ቢኑእ ነበሩ።
34
ኩሉ ተቖጽረን ተመዝነን፡ በቲ ጊዜ እቲ ኸአ ኩሉ እቲ እተመዝነ ተጻሕፈ።
35
እቶም ኣብ ምሮኮ ነይሮም ዝመጹ ምሩኻት ንኣምላኽ እስራኤል ዚሐርር መስዋእቲ ኣቕረቡሉ፡ ዓሰርተው ክልተ ዝራብዓት ስለ ኹሎም እስራኤል፡ ተስዓን ሹዱሽተን ድዑል፡ ሰብዓን ሾብዓተን ገንሸል፡ ዓሰርተው ክልተ ድቤላ ኸአ ንመስዋእቲ ሓጢኣት ኣቕረቡ። እዚ ኹሉ ንእግዚኣብሄር ዚሐርር መስዋእቲ ነበረ።
36
እቲ ትእዛዝ ንጉስ ንመኳንንቲ ንጉስን ስግር ክንየው ርባ ንዝነበሩ መሳፍንትን ሀብዎም። ንሳቶም ከአ ንህዝብን ንቤት እግዚኣብሄርን ሓገዙ።

1
Now these are the heads of their fathers'' [houses], and this is the genealogy of those who went up with me from Babylon, in the reign of Artaxerxes the king:
2
Of the sons of Phinehas, Gershom. Of the sons of Ithamar, Daniel. Of the sons of David, Hattush.
3
Of the sons of Shecaniah, of the sons of Parosh, Zechariah; and with him were reckoned by genealogy of the males one hundred fifty.
4
Of the sons of Pahathmoab, Eliehoenai the son of Zerahiah; and with him two hundred males.
5
Of the sons of Shecaniah, the son of Jahaziel; and with him three hundred males.
6
Of the sons of Adin, Ebed the son of Jonathan; and with him fifty males.
7
Of the sons of Elam, Jeshaiah the son of Athaliah; and with him seventy males.
8
Of the sons of Shephatiah, Zebadiah the son of Michael; and with him eighty males.
9
Of the sons of Joab, Obadiah the son of Jehiel; and with him two hundred and eighteen males.
10
Of the sons of Shelomith, the son of Josiphiah; and with him one hundred sixty males.
11
Of the sons of Bebai, Zechariah the son of Bebai; and with him twenty-eight males.
12
Of the sons of Azgad, Johanan the son of Hakkatan; and with him one hundred ten males.
13
Of the sons of Adonikam, [who were] the last; and these are their names: Eliphelet, Jeuel, and Shemaiah; and with them sixty males.
14
Of the sons of Bigvai, Uthai and Zabbud; and with them seventy males.
15
I gathered them together to the river that runs to Ahava; and there we encamped three days: and I viewed the people, and the priests, and found there none of the sons of Levi.
16
Then sent I for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jarib, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for Meshullam, chief men; also for Joiarib, and for Elnathan, who were teachers.
17
I sent them forth to Iddo the chief at the place Casiphia; and I told them what they should tell Iddo, [and] his brothers the Nethinim, at the place Casiphia, that they should bring to us ministers for the house of our God.
18
According to the good hand of our God on us they brought us a man of discretion, of the sons of Mahli, the son of Levi, the son of Israel; and Sherebiah, with his sons and his brothers, eighteen;
19
and Hashabiah, and with him Jeshaiah of the sons of Merari, his brothers and their sons, twenty;
20
and of the Nethinim, whom David and the princes had given for the service of the Levites, two hundred and twenty Nethinim: all of them were mentioned by name.
21
Then I proclaimed a fast there, at the river Ahava, that we might humble ourselves before our God, to seek of him a straight way for us, and for our little ones, and for all our substance.
22
For I was ashamed to ask of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way, because we had spoken to the king, saying, The hand of our God is on all those who seek him, for good; but his power and his wrath is against all those who forsake him.
23
So we fasted and begged our God for this: and he was entreated of us.
24
Then I set apart twelve of the chiefs of the priests, even Sherebiah, Hashabiah, and ten of their brothers with them,
25
and weighed to them the silver, and the gold, and the vessels, even the offering for the house of our God, which the king, and his counselors, and his princes, and all Israel there present, had offered:
26
I weighed into their hand six hundred fifty talents of silver, and silver vessels one hundred talents; of gold one hundred talents;
27
and twenty bowls of gold, of one thousand darics; and two vessels of fine bright brass, precious as gold.
28
I said to them, You are holy to Yahweh, and the vessels are holy; and the silver and the gold are a freewill offering to Yahweh, the God of your fathers.
29
Watch you, and keep them, until you weigh them before the chiefs of the priests and the Levites, and the princes of the fathers'' [houses] of Israel, at Jerusalem, in the chambers of the house of Yahweh.
30
So the priests and the Levites received the weight of the silver and the gold, and the vessels, to bring them to Jerusalem to the house of our God.
31
Then we departed from the river Ahava on the twelfth [day] of the first month, to go to Jerusalem: and the hand of our God was on us, and he delivered us from the hand of the enemy and the bandit by the way.
32
We came to Jerusalem, and abode there three days.
33
On the fourth day the silver and the gold and the vessels were weighed in the house of our God into the hand of Meremoth the son of Uriah the priest; and with him was Eleazar the son of Phinehas; and with them was Jozabad the son of Jeshua, and Noadiah the son of Binnui, the Levite;
34
the whole by number and by weight: and all the weight was written at that time.
35
The children of the captivity, who had come out of exile, offered burnt offerings to the God of Israel, twelve bulls for all Israel, ninety-six rams, seventy-seven lambs, and twelve male goats for a sin offering: all this was a burnt offering to Yahweh.
36
They delivered the king''s commissions to the king''s satraps, and to the governors beyond the River: and they furthered the people and the house of God.