1
እቶም ምስ ዙሩባቤል፡ ወዲ ሸኣልቲኤልን ምስ እያሱን ዝደየቡ ኻህናትን ሌዋውያንን እዚኣቶም እዮም፡ ሰራያ፡ ኤርምያ፡ እዝራ፡
2
ኣማርያ፡ ማሉክ፡ ሓጡሽ፡
3
ሸካንያ፡ ሬሑ፡ መሬሞት፡
4
ዒዶ፡ ጊንቶይ፡ ኣቢያ፡
5
ሚያሚን፡ ማዕድያ፡ ቢልጋ፡
6
ሸማዕያ፡ ዮያሪብ፡ የዳዕያ፡
7
ሳሉ፡ ዓሞቅ፡ ሒልቂያ። የዳዕያ። እዚኣቶም ብዘመን እያሱ፡ ናይ ካህናትን ናይ ኣሕዋቶምን ሓላቑ ነበሩ።
8
ሌዋውያን ድማ፡ እያሱ፡ ቡኑኢ፡ ቃድሚኤል፡ ሸረብያ፡ ይሁዳ፡ ማታንያ፡ ንሱን ኣሕዋቱን፡ መራሕቲ መዝሙር ምስጋና።
9
ኣብ መንጽሮም ድማ ኣሕዋቶም ባቅቡቅያን ዑኒን ኣብ ሐሓለዋኦም ነበሩ።
10
እያሱ ኸአ ንዮያቂም ወለደ፡ ዮያቂም ድማ ንኤልያሺብ ወለደ፡ ኤልያሺብ ከአ ንዮያዳዕ ወለደ።
11
ዮያዳዕ ድማ ንዮናታን ወለአ፡ ዮናታን ከአ ንያዱዓ ወለደ።
12
ብዘመን ዮያቂም ከአ እቶም ካህናት ሓላቑ ማይ ቤት ኣቦታት ዝነበሩ እዚኣቶም እዮም፡ ካብ ሰራያ መራያ፡ ካብ ኢርምያ ሓናንያ፡
13
ካብ እዝራ መሹላም፡ ካብ ኣማርያ ዮሓናን፡
14
ካብ መሊኩ ዮናታን፡ ካብ ሸባንያ ዮሴፍ፡
15
ካብ ሓሪም ዓድና፡ ካብ መርዮይ ሔልቃይ፡
16
ካብ ዒዶ ዘካርያስ፡ ካብ ጊንቶን መሹላም።
17
ካብ ኣቢያ ዚክሪ፡ ካብ ሚንያሚን፡ ካብ ሞዓድያ ጲልጣይ፡
18
ካብ ቢልጋ ሻሙዓ፡ ካብ ሸማዕያ ይሆናታን፡
19
ካብ ዮያሪብ ድማ ማትናይ፡ ካብ የዳዕያ ዑዚ፡
20
ካብ ሳላይ ቃላይ፡ ካብ ዓሞቅ ዔበር፡
21
ካብ ሒልቂያ ሓሻብያ፡ ካብ ይዳዕያ ንታንኤል።
22
እቶም ሌዋውያን ብዝመን ኤልያሺብን ዮያዳዕ ዮሓናን ያዱዓን ሓላቑ ማይ ቤት ኣቦታት ኮይኖም ተጻሕፉ፡ እቶም ካህናት ድማ ብዘመን መንግስቲ ዮርዳኖስ ብዓል ፋርስ ተጻሕፉ።
23
እቶም ደቂ ሌዊ ሓላቑ ማይ ቤት ኣቦታት ክሳዕ ዘመን ዮሓናን ወዲ ኤልያሺብ ኣብቲ መጽሓፍ ዜና መዋእል ተጻሕፉ።
24
ሓላቑ እቶም ሌዋውያን ከአ ሓሻብያ፡ ሸረብያ፡ እያሱ ወዲ ቃድማኤል ምስ ኣሕዋቶም ኣብ መንጽሮም ኮይኖም፡ ከምቲ ትእዛዝ ዳዊት፡ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ይውድሱን የመስግኑን ነበሩ።
25
ማታንያን ባቅቡቅያን ዓብድያ፡ መሹላም፡ ጣልሞን ዓቁብ፡ እዚኣቶም ሓለውቲ ደገ ኾይኖም ኣፍ ደገ እቲ መዛግብቲ ይሕልው ነበሩ።
26
እዚኣቶም ብዘመን ዮያቂም፡ ወዲ እያሱ ወዲ ዮጻዳቅን ብዘመን መስፍንን ነህምያን እዝራ እቲ ኻህንን ጸሓፍን ነበሩ።
27
ብምቕዳስ እቲ መካበብያ ዮርሳሌም ድማ፡ ምእንቲ ብምስጋናን ብመዝሙርን ብጸናጽልን ብመሰንቆን ብበገናን ገይሮም ብሓጎስ ኪቕድስዎ፡ ነቶም ሌዋውያን ካብ ኩሉ ቦታኦም ናብ ዮርሳሌም ኬምጽእዎም ደለይዎም።
28-29
እቶም ዘመርትስ ኣብ ከባቢ ዮርሳሌም ዓድታት ሰሪሖም ነበሩ እሞ፡ ደቂ እቶም ዘመርቲ ኻብቲ ጎልጎል ከባቢ ዮርሳሌምን ካብ ዓድታት ነጦፋታውያንን ካብ ቤት ጊልጋልን ካብ ምድሪ ጌባዕን ዓዝማዌትን ተአከቡ።
30
እቶም ካህናትን ሌዋውያንን ድማ ጸንዑ። ነቲ ህዝብን ንደጌታትን ነቲ ቖጽርን ከአ ኣንጽህዎ።
31
ንሓላቑ ይሁዳ ድማ ናብ ልዕሊ እቲ መካበብያ ኣደየብክዎም። ዜመግኑ ኸአ ክልተ ዓበይቲ ታራ ኣቖምኩ፡ እቶም ሓደ ታራ ናብ ልዕሊ እቲ መካበብያ ደገ መጉሓፊ ብሸነኽ የመን ከዱ።
32
ብድሕሪኦም ሆሻዕያ ኸደ፡ ሓላቑ ይሁዳ ኸአ ፈረቓኦም ከዱ፡
33
ኣዛርያን እዝራን መሹላምን፡
34
ይሁዳን ብንያምን ሸማዕያን ኤርምያስን፡
35
ካብ ደቂ ኻህናት ድማ መለኸቶም ሒዞም፡ ዘካርያስ ወዲ ዮናታን፡ ወዲ ሸማዕያ፡ ወዲ ማታንያ፡ ወዲ ሚካያ፡ ወዲ ዛኩር፡ ወዲ ኣሳፍ።
36
ኣሕዋቱ ድማ፡ ሸማዕያን ዓዛርኤልን፡ ሚላላይ፡ ጊላላይ፡ ማዓይ፡ ንታንኤልን ይሁዳን ሓናኒን፡ ነቲ ናይ ዳዊት ናይ ኣምላኽ ሰብ መሳርያታት ሙዚክ ሒዞም፡ እዝራ እቲ ጸሓፊ ኸአ ቀቅድሚኦም ነበረ።
37
ኣብ መንጽሮም ኣብ ዘሎ ደገ እቲ ዔላ፡ በቲ ንኸተማ ዳዊት ዜደይብ መሳልል፡ ኣብ ልዒ ቤት ዳዊት ዘሎ ናይ መካበብያ ዜደይብ መሳልል ክሳዕ እቲ ንምብራቕ ዜብል ደገ ማይ ደየቡ።
38
እቶም ካልኣይ ታራ ዜመስግኑ ኸአ ኪራኸብዎም ናብ ካልኦት ወገን ኣቢሎም ይኸዱ ነበሩ። ኣነን ፈረቓ እቲ ህዝብን ድማ ካብ ግምቢ ኣቶም ክሳዕ እቲ ገፊሕ መካበብያ ብልዕሊ እቲ መካበብያ ጌርና ደድሕሪኦም ከድና።
39
ኣብ ልዕሊ እቲ ደገ ኤፍሬምን ብልዕሊ እቲ ኣረጊት ደገን እቲ ደገ ዓሳ ብግምቢ ሃናንኤልን ብግምቢ ሜኣን ክሳዕ ደገ ኣባጊዕ ከይዶም ድማ ኣብ ደገ ቤት ማእሰርቲ ቆሙ።
40
እቶም ክልተ መስርዕ ዜመስግኑ ድማ ኣብ ቤት ኣምላኽ ቖሙ፡ ኣነ ከአ ምስ ፈረቓ እቶም ሹማምቲ።
41
እቶም ካህናት ድማ፡ ኤልያቂም፡ ማዕሰያ፡ ሚንያሚን፡ ሚካያ፡ ኤልዮዔናይ፡ ዘካርያስ፡ ሓናንያ፡ መለኸት ሒዞም።
42
ምማዕሰያን ሸማዕያን ኣልኣዛርን ዑዚን የሆሓናን መልክያን ዔላምን ዔዘርን። እቶም ዘመርቲ ኸአ ዓው ኢሎም ይዝምሩ ነበሩ፡ ይዝራሕያ ኸአ መራሒኦም ነበረ።
43
በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ዓብዩ መስዋእቲ ሰውኡ። ኣምላኽ ዓብዩ ሓጎስ ኣሕጎስዎም እዩ እሞ፡ ደስ በሎም። እተን ኣንስትን እቶም ደቅን ከአ ተሓጎሱ፡ ሓጎስ ዮርሳሌምውን ክሳዕ ርሑቕ ተሰምዔ።
44
እቶም ኣይሁድ ኣገልግሎት ካህናትን ሌዋውያንን ርእዮም ተሓጎሱ እሞ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ነቲ ዚለዐል መስዋእትታትን በኹራትን ዕሽርን ካብ ኩሉ ማሕረስ እተን ከተማታት ከምቲ ሕጊ ግደ ኻህናትን ሌዋውያንን ናብቲ ዚእከቡሉ ኽፍልታት ቤት መዛግብቲ ዚእክቡ ዋናታት ኣቖሙ።
45
ንሳቶም ድማ ነቲ ሓለዋ ኣምላኾምን ነቲ ሓለዋ ጽሬትን ሐለው፡ እቶም ዘመርትን ሓለውትን ደጌታትን ከአ ከምኡ፡ ከምቲ ትእዛዝ ዳዊትን ሰሎምን ወዱን ገበሩ።
46
ቀደም ብዘመን ዳዊትን ኣሳፍንሲ፡ ሓላቑ ዘመርቲ ነበሩ፡ ንኣምላኽ ድማ መዝሙር ውዳሴን ምስጋናን ነበረ።
47
ብዘመን ዘሩባቤልን ብዘመን ነህምያን ከኣ ብዘለው እስራኤል ነቶም ዘመርትን ሓለውቲ ደጊታትን ነንመዓልቲ ግዲኦም ሀብዎም። ንሌዋውያን ድማ ካብቲ እተቐደሰ ነገር ሀቡ። እቶም ሌዋውያን ከአ ካብቲ እተቐደሰ ነገር ንደቂ ኣሮን ሀቡ።

1
Now these are the priests and the Levites who went up with Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra,
2
Amariah, Malluch, Hattush,
3
Shecaniah, Rehum, Meremoth,
4
Iddo, Ginnethoi, Abijah,
5
Mijamin, Maadiah, Bilgah,
6
Shemaiah, and Joiarib, Jedaiah.
7
Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These were the chiefs of the priests and of their brothers in the days of Jeshua.
8
Moreover the Levites: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, [and] Mattaniah, who was over the thanksgiving, he and his brothers.
9
Also Bakbukiah and Unno, their brothers, were over against them according to their offices.
10
Jeshua became the father of Joiakim, and Joiakim became the father of Eliashib, and Eliashib became the father of Joiada,
11
and Joiada became the father of Jonathan, and Jonathan became the father of Jaddua.
12
In the days of Joiakim were priests, heads of fathers'' [houses]: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah;
13
of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan;
14
of Malluchi, Jonathan; of Shebaniah, Joseph;
15
of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai;
16
of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam;
17
of Abijah, Zichri; of Miniamin, of Moadiah, Piltai;
18
of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;
19
and of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;
20
of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;
21
of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethanel.
22
As for the Levites, in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, there were recorded the heads of fathers'' [houses]; also the priests, in the reign of Darius the Persian.
23
The sons of Levi, heads of fathers'' [houses], were written in the book of the chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib.
24
The chiefs of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brothers over against them, to praise and give thanks, according to the commandment of David the man of God, watch next to watch.
25
Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were porters keeping the watch at the storehouses of the gates.
26
These were in the days of Joiakim the son of Jeshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra the priest the scribe.
27
At the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites out of all their places, to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with giving thanks, and with singing, with cymbals, stringed instruments, and with harps.
28
The sons of the singers gathered themselves together, both out of the plain round about Jerusalem, and from the villages of the Netophathites;
29
also from Beth Gilgal, and out of the fields of Geba and Azmaveth: for the singers had built them villages round about Jerusalem.
30
The priests and the Levites purified themselves; and they purified the people, and the gates, and the wall.
31
Then I brought up the princes of Judah on the wall, and appointed two great companies who gave thanks and went in procession. [One went] on the right hand on the wall toward the dung gate;
32
and after them went Hoshaiah, and half of the princes of Judah,
33
and Azariah, Ezra, and Meshullam,
34
Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah,
35
and certain of the priests'' sons with trumpets: Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Micaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph;
36
and his brothers, Shemaiah, and Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethanel, and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God; and Ezra the scribe was before them.
37
By the spring gate, and straight before them, they went up by the stairs of the city of David, at the ascent of the wall, above the house of David, even to the water gate eastward.
38
The other company of those who gave thanks went to meet them, and I after them, with the half of the people, on the wall, above the tower of the furnaces, even to the broad wall,
39
and above the gate of Ephraim, and by the old gate, and by the fish gate, and the tower of Hananel, and the tower of Hammeah, even to the sheep gate: and they stood still in the gate of the guard.
40
So stood the two companies of those who gave thanks in the house of God, and I, and the half of the rulers with me;
41
and the priests, Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Micaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets;
42
and Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and Malchijah, and Elam, and Ezer. The singers sang loud, with Jezrahiah their overseer.
43
They offered great sacrifices that day, and rejoiced; for God had made them rejoice with great joy; and the women also and the children rejoiced: so that the joy of Jerusalem was heard even afar off.
44
On that day were men appointed over the chambers for the treasures, for the wave offerings, for the first fruits, and for the tithes, to gather into them, according to the fields of the cities, the portions appointed by the law for the priests and Levites: for Judah rejoiced for the priests and for the Levites who waited.
45
They kept the charge of their God, and the charge of the purification, and [so did] the singers and the porters, according to the commandment of David, and of Solomon his son.
46
For in the days of David and Asaph of old there was a chief of the singers, and songs of praise and thanksgiving to God.
47
All Israel in the days of Zerubbabel, and in the days of Nehemiah, gave the portions of the singers and the porters, as every day required: and they set apart [that which was] for the Levites; and the Levites set apart [that which was] for the sons of Aaron.