1
ኮነ ኸአ፡ እቲ መከባብያ ምስ ተነድቀ፡ መዓጹ ኣቖምኩሉ፡ ሐለውቲ ደገን ዘመርትን ሌዋውያንን ድማ ኣብ ዔዕዮኦም ተመዘዙ።
2
ንሃናኒ ሓወይን ንሃናንያ እቲ ኣብ ግምቢ ሓለቓ ዝነበረን፡ ንሱ ኻብ ካልኦት ሰባት ዝበለጸ እሙንን ፈራህ ኣምላኽን ነበረ እሞ፡ ኣሕሉቕ ዮርሳሌም ገበርክዎም።
3
ንኣታቶም ድማ፡ ጸሓይ ክሳዕ ዚመሙቕ፡ ደጌታት ዮርሳሌም ኣይርሖ፡ እቲ ደጌታት ከአ ገና እቶም ሐለውቲ ደው ኢሎም ከለው፡ ኪዕጾን ኪሽጎርን፡ ነቶም ህዝቢ ዮርሳሌም ድማ ነፍሲ ወከፍ በብታራኡ፡ ነፍሲ ወከፍ ከአ ቀቅድሚ ቤቱ ይሐሉ። በልክዎም።
4
እታ ኸተማ ኸአ ገፋሕን ዓባይን ነበረት። እቶም ኣብ ማኣከላ ዚነብሩ ህዝቢ ግና ሒዶት ነበሩ፡ እተን ኣባይቲ ድማ ኣይተሰርሓን ነበራ።
5
ነቶም ከበርተን ንሹማምትን ንህዝብን ኣብ መጽሓፍ ወለዶ ኺጸሓፉ፡ ክእክቦም ድማ፡ ኣምላኸይ ኣብ ልበይ ሀበኒ። ናይቶም ቅድም ዝደየቡ ኸአ እቲ መጽሓፍ ወለዶታት ረኸብክዎ። ኣብኡ ኸአ ከምዚ ዚብል ጽሑፍ ረኸብኩ።
6
እቶም ደቂ ሃገር ነቡክነጸር ንጉስ ባቢሎን ማሪኽዎም ዝነበረ እሞ፡ ካብ ምርኮ ደይቦም ናብ ዮርሳሌምን ናብ ይሁዳን፡ ነፍስ ወከፍ ነናብ ከተማኡ እተመልሱ፡ እዚኣቶም እዮም፡
7
እቶም ምስ ዙሩባቤል ዝመጹ፡ እያሱ፡ ነህምያ፡ ዓዛርያ፡ ራዓምያ፡ ናሓማኒ፡ ሞርዶካይ፡ ቢልሻን፡ ሚስጵረት፡ ቢግዋይ፡ ነሑም፡ ባዓና። ቁጽሪ ሰብ ህዝቢ እስራኤል እዚ እዩ፡
8
ደቂ ፋርዖሽ ክልተ ሽሕን ሚእትን ሰብዓን ክልተን።
9
ደቂ ሸፋጥያ ሰለስተ ሚእትን ሰብዓን ክልተን።
10
ደቂ ኣራሕ ሹዱሽተ ሚእትን ሓምሳን ክልተ።
11
ደቂ ፋሓት-ሞኣብ ካብ ደቂ እያሱን ዮኣብን ክልተ ሽሕን ሾሞንተ ሚእትን ዓሰርተው ሾሞንተን።
12
ደቂ ዔላም ሽሕን ክልተ ሚእትን ሓምሳን ኣርባዕተን።
13
ደቂ ዛቱ ሾሞንተ ሚእትን ኣርብዓን ሓሙሽተን።
14
ደቂ ዛካይ ሾብዓተ ሚእትን ስሳን።
15
ደቂ ቢኑኢ ሹድሽተ ሚእትን ኣርብዓን ሾሞንተን።
16
ደቂ ቤባይ ሹድሽተ ሚእትን ዕስራን ሾሞንተን።
17
ደቂ ዓዝጋድ ክልተ ሽሕን ሰለስተ ሚእትን ዕስራን ክልተን።
18
ደቂ ኣዶኒቃም ሹድሽተ ሚእትን ስሳን ሾብዓተን።
19
ደቂ ቢግዋይ ክልተ ሽሕን ስሳን ሾብዓተን።
20
ደቂ ዓዲን ሹድሽተ ሚእትን ሓምሳን ሓሙሽተን።
21
ደቂ ኣጤር፡ ካብ ዓሌት ህዝቅያስ፡ ተስዓን ሾሞንተን።
22
ደቂ ሓሹም ሰለስተ ሚእትን ዕስራን ሾሞንተ።
23
ደቂ ቤጻይ ሰለስተ ሚእትን ዕስራን ኣርባዕተን።
24
ደቂ ሓሪፍ ሚእትን ዓሰርተው ክልተን።
25
ደቂ ጊብዖን ተስዓን ሓሙሽተን።
26
ሰብ ቤት-ልሄምን ነጦፋን ሚእትን ሰማንያን ሾሞንተን።
27
ሰብ ዓናቶት ሚእትን ዕስራን ሾሞንተን።
28
ሰብ ቤት-ዓዝማዌት ኣርብዓን ክልተን።
29
ሰብ ቂርያት-ይዓሪምን ከፊራን ብኤሮትን ሾብዓተ ሚእትን ኣርብዓን ሰለስተን።
30
ሰብ ራማህን ጌባዕን ሹድሽተ ሚእትን ዕስራን ሓደን።
31
ሰብ ሚኽማሽ ሚእትን ዕስራን ክልተን።
32
ሰብ ቤት-ኤልን ዓይን ሚእትን ዕስራን ሰለሰተን።
33
ደቂ ኻልአይቲ ኔቦ ሓምሳን ክልተን።
34
ደቂ ኻልኣይቲ ዔላም ሽሕን ክልተ ሚእትን ሓምሳን ኣርባዕተን።
35
ደቂ ሓሪም ሰለስተ ሚእትን ዕስራን።
36
ደቂ ያሪኮ ሰለስተ ሚእትን ኣርብዓን ሓሙሽተን።
37
ደቂ ሎድን ሓዲድን ኣኖን ሾብዓተ ሚእትን ዕስራን ሓደን።
38
ደቂ ሰናእህ ሰለስተ ሽሕን ትሽዓተ ሚእትን ሰላሳን።
39
ካህናት ድማ፡ ደቂ የዳዕያ ኻብ ቤት እያሱ ትሽዓተ ሚእትን ሰብዓን ሰለስተን።
40
ደቂ ኢመር ሽሕን ሓምሳን ክልተን።
41
ደቂ ፈሽሑር ሽሕን ክልተ ሚእትን ኣርብዓን ሾብዓተን።
42
ደቂ ሓሪም ሽሕን ዓሰርተው ሾብዓተን።
43
ሌዋውያን፡ ደቂ እያሱ፡ ካብ ቃድሚኤል፡ ካብ ደቂ ሆዴዋ፡ ሰብዓን ኣርባዕተን።
44
ዘመርቲ፡ ደቂ ኣሳፍ ሚእትን ኣርብዓን ሾሞንተን።
45
ሓለውቲ ደገ፡ ደቂ ሻሎም፡ ደቂ ኣጤር፡ ደኢቅ ጣልሞን፡ ደቂ ዓቁብ፡ ደቂ ሓጢጣ፡ ደቂ ሾባይ ሚእትን ሰላሳን ሾሞንተን።
46
ነቲኒም፡ ደቂ ጺሓ፡ ደቂ ሓሱፋ፡ ደቂ ጣባዖት፡
47
ደቂ ቂሮስ፡ ደቂ ሲዓ፡ ደቂ ፋዶን፡
48
ደቂ ሊባና፡ ደቂ ሓጋባ፡ ደቂ ሻልማይ፡
49
ደቂ ሓናን፡ ደቂ ጊደል፡ ደቂ ጋሓር፡
50
ደቂ ረአያ፡ ደቂ ረጺን፡ ደቂ ነቆዳ፡
51
ደቂ ጋዛም፡ ደቂ ዑዛ፡ ደቂ ፋሴሓ፡
52
ደቂ ቤሳይ፡ ደቂ መዑኒም፡ ደቂ ነፊሽሲም፡
53
ደቂ ባቅቡቅ፡ ደቂ ሓቁፋ፡ ደቂ ሓርሑር፡
54
ደቂ ባጽሊት፡ ደቂ መሒዳ፡ ደቂ ሓርሻ፡
55
ድቂ ባርቆስ፡ ደቂ ሲሰራ፡ ደቂ ታማሕ፡
56
ደቂ ነጺሓ፡ ደቂ ሓጢፋ፡
57
ደቂ ገላው ሰሎሙን፡ ደቂ ሶጣይ፡ ደቂ ሶፌሬት፡ ደቂ ጰሪዳ፡
58
ደቂ ያዓላ፡ ደቂ ዳርቆን፡ ደቂ ጊደል፡
59
ደቂ ሽፋጥያ፡ ደቂ ሓጢል፡ ደቂ ፎክሬት-ሓጸባይም፡ ደቂ ኣሞን።
60
ኩላቶም ነቲኒምን ደቂ ገላው ሰሎሞንን ሰለስተ ሚእትን ተስዓን ክልተን እዮም።
61
እቶም ካብ ቴል-መላሕን ካብ ቴል-ሓርሻን ካብ ክሩብ-ኣዶንን ካብ ኢመርን ዝደየቡ ድማ እዚኣቶም እዮም። ግናኸ ንሳቶም ማይ ቤት ኣቦታቶምን ዘርኦምን ካብ እስራኤል ምዃኖም ኬፍልጡ ኣይከአሉን፡
62
ደቂ ደለያ፡ ደቂ ጦብያ፡ ደቂ ነቆዳ፡ ሽዱሽተ ሚእትን ኣርብዓን ክልተን።
63
ካብ ካህናት ከአ፡ ደቂ ሓባያ፡ ደቂ ሃቆጽ፡ ደቂ ባርዚለይ፡ እቲ ኻብ ኣዋልድ ባርዚለይ ጊልዓዳዊ ሰበይቲ ዝወሰደ እሞ ብስሞም እተሰምየ እዩ፡
64
እዚኣቶም መጽሓፍ ወለዶኦም ደለዩ፡ ግናኸ ኣይተረኸበን፡ ስለዚ ኻብ ክህነት ተኸልከሉ።
65
እቲ ቲርሻታ ከአ ብኡሪምን ቱሚምን ካህን ክሳዕ ዚሽየም፡ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ኣይትብልዑ፡ በሎም።
66
ኩሉ እቲ ማሕበር ብኣካቡ ኣርብዓን ክልተን ሽሕን ሰለስተ ሚእትን ስሳን ነበረ።
67
ብዘይ ገላውኦምን ኣግራዶምን፡ እዚኣቶም ሾብዓተ ሽሕን ስለስተ ሚእትን ሰላሳን ሾብዓተን እዮም። ዚዝምሩን ዚዝምራን ድማ ክልተ ሚእትን ኣርብዓን ሓሙሽተን ነበርዎም።
68
ኣፍራሶም ሾብዓተ ሚእትን ሰላሳን ሹዱሽተን፡ ኣባቕሎም ክልተ ሚእትን ኣርብዓን ሓሙሽተን፡
69
ኣግማል ኣርባዕተ ሚእትን ሰላሳን ሓሙሽተን፡ ኣእዱግ ሽዱሽተ ሽሕን ሾብዓተ ሚእትን ዕስራን ነበርዎም።
70
ገለ ኻብቶም ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት ነቲ ዕዮ ህያብ ሀቡ። እቲ ቲርሻታ ነቲ መዝገብ ሽሕ ዳሪክ ወርቂ፡ ሓምሳ ጽዋእ፡ ሓሙሽተ ሚእትን ሰላሳን ክዳን ካህናት ሀበ።
71
ገለ ኻብቶም ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት ድማ ንመዝገብ እቲ ዕዮ ዕስራ ሽሕ ዳሪክ ወርቅን ክልተ ሽሕን ዳታለንት ብሩርን ሀቡ።
72
እቶም ዝተረፉ ህዝቢ ዝወፈይዎ ኸአ ዕስራ ሽሕን ዳሪክ ወርቅን ክልተ ሽሕ ታለንት ብሩርን ስሳን ሾብዓተን ክዳን ካህናትን እዩ።
73
ካህናትን ሌዋውያንን ሓለውቲ ደጌታትን ዘመርትን ገሊኡ ህዝብን ነቲኒምን ኩላቶም እስራኤልን ኣብ ከተማታቶም ተቐመጡ። እታ ሳብዐይቲ ወርሒ ምስ በጽሔት ድማ፡ ደቂ እስራኤል ኣብ ከከተማኦም ነበሩ።

1
Now it happened, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
2
that I gave my brother Hanani, and Hananiah the governor of the castle, charge over Jerusalem; for he was a faithful man, and feared God above many.
3
I said to them, Don''t let the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand [on guard], let them shut the doors, and bar you them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, everyone in his watch, and everyone [to be] over against his house.
4
Now the city was wide and large; but the people were few therein, and the houses were not built.
5
My God put into my heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. I found the book of the genealogy of those who came up at the first, and I found written therein:
6
These are the children of the province, who went up out of the captivity of those who had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and who returned to Jerusalem and to Judah, everyone to his city;
7
who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
8
The children of Parosh, two thousand one hundred seventy-two.
9
The children of Shephatiah, three hundred seventy-two.
10
The children of Arah, six hundred fifty-two.
11
The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred [and] eighteen.
12
The children of Elam, one thousand two hundred fifty-four.
13
The children of Zattu, eight hundred forty-five.
14
The children of Zaccai, seven hundred sixty.
15
The children of Binnui, six hundred forty-eight.
16
The children of Bebai, six hundred twenty-eight.
17
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty-two.
18
The children of Adonikam, six hundred sixty-seven.
19
The children of Bigvai, two thousand sixty-seven.
20
The children of Adin, six hundred fifty-five.
21
The children of Ater, of Hezekiah, ninety-eight.
22
The children of Hashum, three hundred Twenty-eight.
23
The children of Bezai, three hundred twenty-four.
24
The children of Hariph, one hundred twelve.
25
The children of Gibeon, ninety-five.
26
The men of Bethlehem and Netophah, one hundred eighty-eight.
27
The men of Anathoth, one hundred twenty-eight.
28
The men of Beth Azmaveth, forty-two.
29
The men of Kiriath Jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty-three.
30
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty-one.
31
The men of Michmas, one hundred and twenty-two.
32
The men of Bethel and Ai, a hundred twenty-three.
33
The men of the other Nebo, fifty-two.
34
The children of the other Elam, one thousand two hundred fifty-four.
35
The children of Harim, three hundred twenty.
36
The children of Jericho, three hundred forty-five.
37
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty-one.
38
The children of Senaah, three thousand nine hundred thirty.
39
The priests: The children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy-three.
40
The children of Immer, one thousand fifty-two.
41
The children of Pashhur, one thousand two hundred forty-seven.
42
The children of Harim, one thousand [and] seventeen.
43
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, of the children of Hodevah, seventy-four.
44
The singers: the children of Asaph, one hundred forty-eight.
45
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, one hundred thirty-eight.
46
The Nethinim: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
47
the children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
48
the children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Salmai,
49
the children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
50
the children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
51
the children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Paseah.
52
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephushesim,
53
the children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
54
the children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
55
the children of Barkos, the children of Sisera, the children of Temah,
56
the children of Neziah, the children of Hatipha.
57
The children of Solomon''s servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
58
the children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
59
the children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth Hazzebaim, the children of Amon.
60
All the Nethinim, and the children of Solomon''s servants, were three hundred ninety-two.
61
These were those who went up from Tel Melah, Tel Harsha, Cherub, Addon, and Immer; but they could not show their fathers'' houses, nor their seed, whether they were of Israel:
62
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty-two.
63
Of the priests: the children of Hobaiah, the children of Hakkoz, the children of Barzillai, who took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name.
64
These sought their register [among] those who were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they deemed polluted and put from the priesthood.
65
The governor said to them, that they should not eat of the most holy things, until there stood up a priest with Urim and Thummim.
66
The whole assembly together was forty-two thousand three hundred sixty,
67
besides their male servants and their female servants, of whom there were seven thousand three hundred thirty-seven: and they had two hundred forty-five singing men and singing women.
68
Their horses were seven hundred thirty-six; their mules, two hundred forty-five;
69
[their] camels, four hundred thirty-five; [their] donkeys, six thousand seven hundred twenty.
70
Some from among the heads of fathers'' [houses] gave to the work. The governor gave to the treasury one thousand darics of gold, fifty basins, and five hundred thirty priests'' garments.
71
Some of the heads of fathers'' [houses] gave into the treasury of the work twenty thousand darics of gold, and two thousand two hundred minas of silver.
72
That which the rest of the people gave was twenty thousand darics of gold, and two thousand minas of silver, and sixty-seven priests'' garments.
73
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinim, and all Israel, lived in their cities. When the seventh month was come, the children of Israel were in their cities.