1
ድሕሪዚ ሶፋር ናዕማዊ ኸምዚ ኢሉ መለሰ፡
2
ነዚ ብዝሒ ዘረባዶ ምላሽ ኣይኪወሀቦን እዩ? ወይስ ለፍላፊ ሰብዶ ኺጸድቕ እዩ?
3
እዚ ምሕባንካዶ ንሰብ ስቕ ኬብሎ እዩ? ኣላጊጽካስ ዜሕፍረካ ሰብዶ የልቦን?
4
ንስኻውን፡ ትምህርተይ ቅኑዕ እዩ፡ ኣብ ዓይንኻውን ንጹህ እየ፡ ትብል ኣሎኻ።
5
ኣየ፡ ኣምላኽያ እንተ ዚዛረብ፡ ከናፍሩ ኸፊቱ እንተ ዚመልሰልካ፡
6
ናይ ጥበብ ምስጢራት ካብቲ ዘሎ ዕጽፊ ምዃኑ እንተ ዚገልጸልካ፡ ንገሊኡ ኣበሳኻ ኸም ዚርስዖ፡ መስተብሀልካ ኔርካ።
7
ንመዓሙቚ ኣምላኽዶ ኸተቚሮ፡ ንምልኣት እቲ ዂሉ ዚኽእልሲ ኸተቚሮ ትኽእል ኢኻ?
8
ካብ ሰማይ ልዕል ይብል፡ እንታይ ክትገብር ኢኻ? ካብ ሲኦል ይዐምቚ፡ እንታይ ክትፈልጥ ኢኻ?
9
ስፍሩ ኻብ ምድሪ ይነውሕ፡ ካብ ባሕሪውን ይሰፍሕ እዩ።
10-11
ንሱስ ንኸንቱነት ሰብ ይፈልጦ፡ ንዓመጻ ኸኣ ሃሰስ ከይበለ ይረኽቦ እዩ እሞ፡ ንሱ እንተ ሐለፈ፡ እንተ ዐጸወ፡ ኣብ ፍርዲ እንተ ኣከበ፡ መን እዩ ዚኽልክሎ?
12
ግናኸ ዓሻ ሰብ ምስትውዓል የብሉን፡ እወ፡ ሰብ ከም ዒሉ ኣድጊ በረኻ እተወልደ እዩ።
13
ልብኻ እንተ ኣዳሎኻ፡ ኣእዳውካውን ናብኡ እንተ ዘርጋሕካ፡
14
ኣብ ኢድካ ዓመጻ እንተሎ፡ ኣርሕቆ፡ ኣብ ድንኳንካውን ግፍዒ ኣይተስፍር።
15
ሽዑ ንገጽካ ብዘይ ሕፍቲ ኸተልዕሎ፡ ጽኑዕ ክትከውን ኣይክትፈርህን ድማ ኢኻ።
16
ሽዑስ ንመከራኻ ኽትርስዖ፡ ከም ዝሐለፈ ውሒዝ ክትዝክሮ ኢኻ።
17
ህይወትካ ኻብ ቀትሪ በሊጻ ትበርህ፡ ጸልማት እኳ ኸም ወገግታ ብጊሓት ኪኸውን እዩ።
18
ተስፋ ኣሎ እሞ፡ ክትሀድእ፡ ናብ ዙርያኻ ኣማዕዲኻ ብህድኣት ክትግምሰስ ኢኻ።
19
ዜፍርህ ዜብልካ በጥ ክትብል፡ ብዙሓትውን ሞገስካ ኺደልዩ እዮም።
20
ኣዒንቲ ረሲኣን ግና ይስልምታ፡ መህደሚ የብሎምን፡ ተስፋኦም ከኣ ብምሕላፍ እስትንፋሶም እዩ።

1
Then Zophar, the Naamathite, answered,
2
"Shouldn''t the multitude of words be answered? Should a man full of talk be justified?
3
Should your boastings make men hold their peace? When you mock, shall no man make you ashamed?
4
For you say, ''My doctrine is pure. I am clean in your eyes.''
5
But oh that God would speak, and open his lips against you,
6
that he would show you the secrets of wisdom! For true wisdom has two sides. Know therefore that God exacts of you less than your iniquity deserves.
7
"Can you fathom the mystery of God? Or can you probe the limits of the Almighty?
8
They are high as heaven. What can you do? They are deeper than Sheol. What can you know?
9
Its measure is longer than the earth, and broader than the sea.
10
If he passes by, or confines, or convenes a court, then who can oppose him?
11
For he knows false men. He sees iniquity also, even though he doesn''t consider it.
12
An empty-headed man becomes wise when a man is born as a wild donkey''s colt.
13
"If you set your heart aright, stretch out your hands toward him.
14
If iniquity is in your hand, put it far away. Don''t let unrighteousness dwell in your tents.
15
Surely then shall you lift up your face without spot; Yes, you shall be steadfast, and shall not fear:
16
for you shall forget your misery. You shall remember it as waters that are passed away.
17
Life shall be clearer than the noonday. Though there is darkness, it shall be as the morning.
18
You shall be secure, because there is hope. Yes, you shall search, and shall take your rest in safety.
19
Also you shall lie down, and none shall make you afraid. Yes, many shall court your favor.
20
But the eyes of the wicked shall fail. They shall have no way to flee. Their hope shall be the giving up of the spirit."