1
እወ፡ በዝስ ልበይ የንቀጥቅጥ፡ ካብ ስፍራኡ ኸኣ ይናወጽ ኣሎ።
2
ኣታ ስምዑ፡ ነቲ ምህማም ድምጹ፡ ነቲ ኻብ ኣፉ ዚወጽእ ደሃይ ስምዕዎ።
3
ንእኡ ናብ ትሕቲ ዂሉ ሰማይ ንመብረቑውን ክሳዕ ወሰን ይሰዶ።
4
ድሕርዚ ድምጺ ይጓዝም፡ በቲ ግርማዊ ድምጺ የንጐድጒድ፡ ድምጺ ምስ ዚስማዕውን፡ ንበርቅታት ኣይኽልክሎን።
5
ኣምላኽ ብድምጹ ዜደንቕ ገይሩ የንጐድጒድ፡ ዘይነስተውዕሎ ዓበይቲ ነገር ይገብር።
6
ንውርዕጭን ንነጠብጣብ ዝናምን ንብርቱዕ ጸፍዕን፡ ናብ ምድሪ ውረድ፡ ይብሎ።
7
ኲሎም ሰብ ተግባሩ ምእንቲ ኺፈልጡስ፡ንኢድ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ይሐትሞ።
8
ሽዑ ኣራዊት ነናብ መሕብኢኦም ይኣትው፡ ኣብ በበዓቶም ይቕመጡ።
9
ህቦብላ ኻብቲ ሕቡእ ስፍራኡ፡ ዛሕሊ ኸኣ ካብ ሰሜን ይወጽእ።
10
ብእስትንፋስ ኣምላኽ በረድ ይኸውን፡ ምግፋሕ ማያት ድማ ይጸብብ።
11
ንደበናታት ማይ ይጽዕኖም፡ ንናይ መብረቕ ደበናታትውን ይብትኖም።
12
እዚኣቶም፡ ነቲ ንሱ ዚእዝዞም ዘበለ ኣብ ልዕሊ ዂሉ ገጽ ምድሪ ምእንቲ ኺገብሩስ፡ ብእኡ እናተመርሑ ናብዝን ናብትን ይመላለሱ ኣለው።
13
ወይ ንመቕጻዕቲ ወይ ንምድሩ ወይ ንምሕረት የውርዶም።
14
እምበኣርስከ ዎ እዮብ፡ ነዚ ስማዕ፡ ንተኣምራት ኣምላኽ ህድእ ኢልካ ኣስተንትኖ።
15
ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዜቃንዖም፡ ንበርቂ ደበናኡ ኸመይ ገይሩ ኸም ዜብርቖ ትፈልጦ ዲኻ?
16
ነቲ ምድልዳል ደበና፡ ናይቲ ፍልጠቱ ፍጹም ዝዀነ ዜደንቅ ግብሪኸ ትፈልጦ ዲኻ?
17
ምድሪ ብንፋስ ደቡብ ምስ ደንዘዘት፡ ንስኻ ኽዳውንትኻ ዜድህረካስ ተስተውዕሎ ዲኻ?
18
ነቲ ኸም ፍሱስ መስትያት ዝምጽናዑ ሰማይሲ ምስኡ ዄንካዶ ዘርጊሕካዮ ኢኻ?
19
ንሕናስ ብሰሪ ጸልማት ብስርዓት ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እሞ፡ ንእኡ እንብሎ፡ ንስኻ ምሀረና።
20
ኣነ ኽዛረብ ከም ዝደልስ ኪነግርዎ ድዮም? ኪውሐጥ ዚደሊ ሰብዶኸ ኣሎ?
21
ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጢ ደበናታት ዚበርህ ብርሃን ኣይርኤን እዩ፡ ግናኸ ንፋስ ሐሊፉ የጽርዮ።
22
ወርቂ ኻብ ሰሜን እዩ ዚመጽእ፡ ኣምላኽ ብዜፍርህ ግርማ ተኸቢቡ ኣሎ።
23
ነቲ ዂሉ ዚኽእል ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኢና፡ ንሱ ብሓይሊ፡ ብፍርዲ፡ ብፍትሒ ዓብዪ እዩ፡ ንሓደ እኳ ኣይጭቊንን።
24
ስለዚ እዩ ሰባት ዚፈርህዎ፡ ነቶም ብልቦም ጠቢባን ዝዀኑ ኣየቕልበሎምን እዩ።

1
"Yes, at this my heart trembles, and is moved out of its place.
2
Hear, oh, hear the noise of his voice, the sound that goes out of his mouth.
3
He sends it forth under the whole sky, and his lightning to the ends of the earth.
4
After it a voice roars. He thunders with the voice of his majesty. He doesn''t hold back anything when his voice is heard.
5
God thunders marvelously with his voice. He does great things, which we can''t comprehend.
6
For he says to the snow, ''Fall on the earth;'' likewise to the shower of rain, and to the showers of his mighty rain.
7
He seals up the hand of every man, that all men whom he has made may know it.
8
Then the animals take cover, and remain in their dens.
9
Out of its chamber comes the storm, and cold out of the north.
10
By the breath of God, ice is given, and the breadth of the waters is frozen.
11
Yes, he loads the thick cloud with moisture. He spreads abroad the cloud of his lightning.
12
It is turned round about by his guidance, that they may do whatever he commands them on the surface of the habitable world,
13
Whether it is for correction, or for his land, or for loving kindness, that he causes it to come.
14
"Listen to this, Job. Stand still, and consider the wondrous works of God.
15
Do you know how God controls them, and causes the lightning of his cloud to shine?
16
Do you know the workings of the clouds, the wondrous works of him who is perfect in knowledge?
17
You whose clothing is warm, when the earth is still by reason of the south wind?
18
Can you, with him, spread out the sky, which is strong as a cast metal mirror?
19
Teach us what we shall tell him, for we can''t make our case by reason of darkness.
20
Shall it be told him that I would speak? Or should a man wish that he were swallowed up?
21
Now men don''t see the light which is bright in the skies, but the wind passes, and clears them.
22
Out of the north comes golden splendor. With God is awesome majesty.
23
We can''t reach the Almighty. He is exalted in power. In justice and great righteousness, he will not oppress.
24
Therefore men revere him. He doesn''t regard any who are wise of heart."