1
ሽዑ እዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ፡
2
ወዮ፡ ትካዘይ እንተ ዚምዘን፡ መከራይውን ምስኡ ኣብ ሚዛን እንተ ዚኣቱ፡
3
ካብ ሑጻ ባሕሪ ምኸበደ ነይሩ፡ ስለዚ ምግታእ ዘረባይ እስእን ኣሎኹ።
4
ፍላጻታት ናይቲ ዂሉ ዚኽእል ወጊኡኒ ኣሎ እሞ፡ መንፈሰይ መርዙ ይሰቲ ኣሎ፡ ካብ ኣምላኽ ዚመጸኒ ስምባደ ተሰሊፉ ይቃወመኒ ኣሎ።
5
ኣድጊ በረኻዶ፡ ሳዕሪ እንተ ረኸበ፡ ይሀልል እዩ? ብዕራይከ፡ ሓሰር እንተ ረኸበዶ፡ ይንቁ እዩ?
6
ነቲ መቐረት ዜብሉ ብልዒኸ ብዘይ ጨው መን ይበልዖ፡ ማይ እንቋቚሖስ እንታይ ጣዕሚ ኣለዎ?
7
ነፍሰይ ምቕራብ ኣበየቶ፡ እዚ ንኣይ ዕልቅጥ ዚብል ብልዒ ዀነኒ።
8
አየ፡ ጸሎተይ እንተ ዚስማዕ፡ ኣምላኽ ድማ ተስፋይ እንተ ዚምልኣለይ።
9
ኣምላኽ ኪደቚሰኒ፡ ኢዱ ዘርጊሑ ንህይወተይ ኪቘርጻ ፍቓዱ እንተ ዚኸውንሲ፡
10
ሽዑ ምተጸናናዕኩ፡ ንቓል እቲ ቅዱስ ኣይከሐድክዎን እሞ፡ በቲ ዘይንሕፈኒ ስቓይ እኳ እልል ምበልኩ ነይረ።
11
ክጽመምሲ ኽንደይ እዩ ሓይለይ? ዓቕሊ ኽረክብሲ መወዳእታይ አየናይ እዩ?
12
ሓይለይዶ ኸም ሓይሊ እምኒ እዩ? ስጋይሲ ኣስራዚዶ እዩ?
13
ረዲኤት ዜብለይዶ ኣይኰንኩን? መውጽኢ ዜብለይዶ ተዐጽዩኒ ኣይኰነን?
14
እቲ ንብጻዩ ምሕረት ዘይገብረሉ፡ ንፍርሃት እቲ ዂሉ ዚኽእል ይሐድጎ።
15-16
ከምቲ ብርባርባ ዝሐለፈ ብበረድ እተዘርገ፡ ውርጪውን ኣብኡ እተሐብኤ፡ ውሒዝ ኰይኖም ኣሕዋተይ ጠለሙ።
17
ብጊዜ ነቕጺ ግና ይነጽፍ፡ ሃሩር እንተ በርትዔ፡ ካብ ስፍራኡ ይጠፍእ።
18
ቃፍላይ ካብ መገዶም ኣግሊሶም፡ ናብ በረኻ ወጺኦም ይጠፍኡ።
19
ናይ ቴማን ቃፍላይ ናብኡ የማዕድው፡ ናብ ሳባ ሓለፍቲ መገዲ ንእኡ ተስፋ ይገብሩ።
20
ብእኦም ተስፋ ገይሮም ነይሮም እዮም እሞ ሐፈሩ፡ ናብኡ ምስ በጽሑ፡ ሕፍረት ሐዞም።
21
ሕጂ ንስኻትኩምውን ከምኡ ፍረ ዜብልኩም ኢኹም፡ ዜፍርህ ርኢኹምሲ ትሽበሩ ኣሎኹም።
22
ኣነስ፡ ሀቡኒ፡ ወይስ ጥሪትኩም ንበጃ ነፍሰይ ሀቡለይዶ ኢለኩም እየ?
23
ካብ ኢድ ጸላእየይ ኣናግፉኒ፡ ወይስ ካብ ኢድ ጨቋኒ ተበጀውኒዶ ኢለኩም እየ?
24
ምሀሩኒ እሞ፡ ስቕ ክብል እየ፡ እቲ እተጋጌኽዎ ኽስተብህልስ፡ እስኪ ኣፍልጡኒ።
25
ቅኑዕ ዘረባስ ክንደይ ሓይሊ ኣለዎ፡ ዘለፋኹም ግና እንታይ ይጠቅም፡
26
ንዘረባ ኽትነቕፉዶ ትሐስቡ ኣሎኹም፡ እቲ ተስፋ ዝቐበጸ ግና ንንፋስ እዩ ዝዛረብ።
27
ንዘኽታም ዕጭ መውደቕኩምሉ፡ ንፈታዊኹም ምተዋጌኹምዎ ኔርኩም።
28
እስኪ ሕጅስ ናባይ ኣቕልቡ፡ ኣብ ቅድሜኹም ኣይሕሱን እየ።
29
ተመለሱ ደኣ፡ ዓመጻስ ኣይኹን፡ ኤረ ተመለሱ፡ ነገረይ ጻድቕ እዩ።
30
ኣብ ልሳነይዶ ዓመጻ ይርከብ እዩ? ትንሓገይከ ነቲ ኽፋእዶ ኣይለልዮን እዩ?

1
Then Job answered,
2
"Oh that my anguish were weighed, and all my calamity laid in the balances!
3
For now it would be heavier than the sand of the seas, therefore have my words been rash.
4
For the arrows of the Almighty are within me. My spirit drinks up their poison. The terrors of God set themselves in array against me.
5
Does the wild donkey bray when he has grass? Or does the ox low over his fodder?
6
Can that which has no flavor be eaten without salt? Or is there any taste in the white of an egg?
7
My soul refuses to touch them. They are as loathsome food to me.
8
"Oh that I might have my request, that God would grant the thing that I long for,
9
even that it would please God to crush me; that he would let loose his hand, and cut me off!
10
Be it still my consolation, yes, let me exult in pain that doesn''t spare, that I have not denied the words of the Holy One.
11
What is my strength, that I should wait? What is my end, that I should be patient?
12
Is my strength the strength of stones? Or is my flesh of brass?
13
Isn''t it that I have no help in me, That wisdom is driven quite from me?
14
"To him who is ready to faint, kindness should be shown from his friend; even to him who forsakes the fear of the Almighty.
15
My brothers have dealt deceitfully as a brook, as the channel of brooks that pass away;
16
Which are black by reason of the ice, in which the snow hides itself.
17
In the dry season, they vanish. When it is hot, they are consumed out of their place.
18
The caravans that travel beside them turn aside. They go up into the waste, and perish.
19
The caravans of Tema looked. The companies of Sheba waited for them.
20
They were distressed because they were confident. They came there, and were confounded.
21
For now you are nothing. You see a terror, and are afraid.
22
Did I say, ''Give to me?'' or, ''Offer a present for me from your substance?''
23
or, ''Deliver me from the adversary''s hand?'' or, ''Redeem me from the hand of the oppressors?''
24
"Teach me, and I will hold my peace. Cause me to understand wherein I have erred.
25
How forcible are words of uprightness! But your reproof, what does it reprove?
26
Do you intend to reprove words, seeing that the speeches of one who is desperate are as wind?
27
Yes, you would even cast lots for the fatherless, and make merchandise of your friend.
28
Now therefore be pleased to look at me, for surely I shall not lie to your face.
29
Please return. Let there be no injustice. Yes, return again. My cause is righteous.
30
Is there injustice on my tongue? Can''t my taste discern mischievous things?