1-2
ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ፣ ኣብ መገዲ ሓጥኣን ከኣ ዘይቀውም፣ ኣብ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ፣ ብሕጊ እግዝኣብሄር ደአ ዚፍሳህ፣ ነቲ ሕጉውን ለይትን መዓልትን፣ ዚመራምሮ ሰብሲ ብጹእ እዩ።
3
ንሱ ኸምታ ፍሬአ በብጊዜኣ እትህብ፣ ቈጽላ ኸኣ ዘይረግፍ፣ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን። ዚገብሮ ዅሉውን ይሰልጦ።
4
እቶም ረሲኣን ከምቲ ንፋስ ዚብትኖ ብቚብቚ እዮም እምበር፣ ከምዚ ኣይኰኑን።
5-6
ንመገዲ ጻድቃንሲ እግዚኣብሄር ይፈልጣ እዩ፣ መገዲ ረሲአን ግና ኽትጠፍእ እያ እሞ፣ ስለዚ ረሲኣን ኣብ ፍርዲ፣ ሓጥኣንውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይኪቘሙን እዮም።

1
Blessed is the man who doesn''t walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers;
2
but his delight is in Yahweh''s law. On his law he meditates day and night.
3
He will be like a tree planted by the streams of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also does not wither. Whatever he does shall prosper.
4
The wicked are not so, but are like the chaff which the wind drives away.
5
Therefore the wicked shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.
6
For Yahweh knows the way of the righteous, but the way of the wicked shall perish.