1
ጐይታየ፣ ጸሎተይ ስማዕ፣ አውያተይውን ኣባኻ ይብጻሕ።
2
ብመዓልቲ ጸበባይ ገጽካ ኣይትኸውለለይ፣ እዝንኻ ኣድንነለይ፣ በታ ዘእውየላ መዓልቲ ቐልጢፍካ ምለሰለይ።
3
መዓልትታተይ ከም ትኪ ይበና ኣለዋ እሞ፣ አዕጽምተይ ከኣ ከም እያድ ይነድድ ኣሎ።
4
ምብላዕ እንጌራይ ረሲዔዮ እየ እሞ፣ ልበይ ከም ሳዕሪ ጸምለወን ነቐጸን።
5
ካብ ድምጺ ገዓረይ እተላዕለ አዕጽምተይ አብ ስጋይ ተጣበቐ።
6
ኣባ ጉምባሕ በረኻ መሰልኩ፣ ከም ጉንጓ ዑናታት ኰንኩ።
7
ተጋህኩ፣ ከምቲ አብ ናሕሲ በይኑ ዘሎ ዑፍ ከኣ እየ።
8
ምሉእ መዓልቲ ጸላእተይ የላግጹለይ፣ ተጻረርተይ ብስመይ ይረግሙ ኣለዉ።
9
ንሓመዅስቲ ኸም እንጌራ እበልዖ ኣሎኹ እሞ፣ ንመስተይ ምስ ንብዓት እሕውሶ ኣሎኹ።
10
ብምኽንያት ኵራኻን ቊጥዓኻን አልዒልካ ደርቢኻኒ ኢኻ እሞ፣
11
መዓልትታተይ ከም ዚነውሕ ጽላሎት እየን፣ ኣነውን ከም ሳዕሪ እነቅጽ ኣሎኹ።
12
ዎ እግዚኣብሄር፣ ንስኻ ግና ንዘለአለም ትነብር፣ መዘከርታኻውን ንውሉድ ወለዶ እዩ።
13-14
ጊዜ ምሕረታ እዩ፣ እቲ ምዱብ ጊዜ በጺሑ፣ ባሮትካ ነእማና ኣፍቂሮም፣ ብሓመዳ ኸኣ ጕህዮም እዮም እሞ፣ ክትትንስእ ንጽዮንውን ክትርሕርሓላ ኢኻ።
15
ኣህዛብ ከኣ ንስም እግዚኣብሄር፣ ኵሎም ነገስታት ምድሪ ድማ ንኽብርኻ ኺፈርሁ እዮም።
16
እግዚኣብሄር ንጽዮን ኪሀንጻ፣ ብኽብሩ ኺግለጽ እዩ።
17
አብ ጸሎት ሽጉራት ኬቕልብ፣ ንጸሎቶምውን ኣይኪንዕቕን እዩ እሞ፣
18
እዚ ነቲ ዚመጽእ ወለዶ ኺጽሐፍ፣ እቲ ዚፍጠር ህዝቢውን ንእግዚኣብሄር ኬመስግኖ እዩ።
19-22
ኵሎም ኣህዛብን መንግስትታትን ኣብ ጽዮን ንስም እግዚኣብሄር አብ የሩሳሌም ድማ ንምስጋናኡ ኺነግሩ ኢሎም፣ ንእግዚኣብሄር ኬገልግልዎ ምስ ተኣከቡ፣ እግዚኣብሄር ንብኽያት እሱራት ኪሰምዕ፣ ነቶም ንሞት እተመደቡ ምእንቲ ኺፈትሖም ካብ ልዕልና መቕደሱ ረአየ፣ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኣንቈልቊሉ ጠመተ።
23
ንሓይለይ አብ መገዲ ኣድከሞ፣ ንመዓልትታተይ ኣሕጸረን።
24
ኣምላኸየ፣ አብ ፍርቂ መዓልትታተይ አይትውሰደኒ፣ በልኩ። ዓመታትካ ንውሉድ ወለዶ እዩ።
25
ካብ ጥንቲ ንምድሪ ሰረትካያ፣ ሰማያት ከኣ ግብሪ ኣእዳውካ እዮም።
26
ንሳቶም ኪጠፍኡ እዮም፣ ንስኻ ግና ትነብር፣ ኵላቶም ከም ክዳን ኪበልዩ እዮም፣ ከም ልብሲ ኽትልውጦም ኢኻ፣ ኪልወጡውን እዮም።
27
ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ፣ ዓመታትካውን ከቶ ኣይውዳእን።
28
ውሉድ ባሮትካ ኺነብሩ ዘርኦም ከኣ አብ ቅድሜኻ ኺጸንዕ እዩ።

1
<> Hear my prayer, Yahweh! Let my cry come to you.
2
Don''t hide your face from me in the day of my distress. Turn your ear to me. Answer me quickly in the day when I call.
3
For my days consume away like smoke. My bones are burned as a firebrand.
4
My heart is blighted like grass, and withered, for I forget to eat my bread.
5
By reason of the voice of my groaning, my bones stick to my skin.
6
I am like a pelican of the wilderness. I have become as an owl of the waste places.
7
I watch, and have become like a sparrow that is alone on the housetop.
8
My enemies reproach me all day. Those who are mad at me use my name as a curse.
9
For I have eaten ashes like bread, and mixed my drink with tears,
10
Because of your indignation and your wrath, for you have taken me up, and thrown me away.
11
My days are like a long shadow. I have withered like grass.
12
But you, Yahweh, will abide forever; your renown endures to all generations.
13
You will arise and have mercy on Zion; for it is time to have pity on her. Yes, the set time has come.
14
For your servants take pleasure in her stones, and have pity on her dust.
15
So the nations will fear the name of Yahweh; all the kings of the earth your glory.
16
For Yahweh has built up Zion. He has appeared in his glory.
17
He has responded to the prayer of the destitute, and has not despised their prayer.
18
This will be written for the generation to come. A people which will be created will praise Yah.
19
For he has looked down from the height of his sanctuary. From heaven, Yahweh saw the earth;
20
to hear the groans of the prisoner; to free those who are condemned to death;
21
that men may declare the name of Yahweh in Zion, and his praise in Jerusalem;
22
when the peoples are gathered together, the kingdoms, to serve Yahweh.
23
He weakened my strength along the course. He shortened my days.
24
I said, "My God, don''t take me away in the midst of my days. Your years are throughout all generations.
25
Of old, you laid the foundation of the earth. The heavens are the work of your hands.
26
They will perish, but you will endure. Yes, all of them will wear out like a garment. You will change them like a cloak, and they will be changed.
27
But you are the same. Your years will have no end.
28
The children of your servants will continue. Their seed will be established before you."