1
ነፍሰይ፣ ንእግዚአብሄር ባርኺ፣ ዎ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ፣ ንስኻ ኣዚኻ ዓብዪ ኢኻ፣ ግርማን ክብርን ለበስካ።
2
ንብርሃን ከም ልብሲ ለበስካዮ፣ ንሰማያት ከም መጋረጃ ዘርጋሕካዮ፣
3
ንርሻንካ አብ ማያት ሀነጽካዮ፣ ንደበናስ ሰረገላኻ ገበርካ፣ አብ አኽናፍ ንፋስ ኴንካ ኸድካ።
4
ንንፋሳት ልኡኻትካ፣ ንሃልሃልታ ሓዊ አገልገልትኻ ገበርካዮም።
5
ንዘለአለም ከይትናወጽሲ፣ ንምድሪ አብ መሰረታ አጽንዓ።
6
ከም ብልብሲ ብመዓሙቚ አልበስካያ፣ ማያት አብ ልዕሊ አኽራን ቈሙ።
7
ብመግናሕትኻ ሀደሙ፣ ብድምጺ ነጐድጓድካ ቐልጢፎም ከዱ።
8
አብቲ ዝመደብካሎም ቦታ ኣኽራን ልዕል በሉ፣ ለሴታትውን ለጠቕ በሉ።
9
ተመሊሶም ንምድሪ ኸይከድንዋስ፣ ዘይሐልፍዎ ደረት ወሰንካሎም።
10
አብ ሽንጭሮታት ዓይኒ ማያት ኣንታዕካ፣ አብ መንጎ አኽራን ይውሕዛ።
11
ንዅሉ እንስሳ መሮር የስትያኦ፣ ኣእዱግ በረኻ ይረውዩለን።
12
ኣዕዋፍ ሰማይ አብ ጥቓኤን ይነብራ፣ ካብ ማእከል ጨናፍር ከኣ ድምጸን የስምዓ።
13
ነኽራን ካብ ርሻናትካ ተስትዮ፣ ምድሪ ብፍረ ተግባርካ ትጸግብ።
14-15
ወይኒ ንልቢ ሰብ ኬሐጕሶ፣ ዘይቲ ንገጹ ኼብርሆ፣ እንጌራውን ንልቢ ሰብ ኬጽንዖስ፣ ካብ ምድሪ ምግቢ ምእንቲ ኼውጽእ፣ ንእንስሳስ ሳዕሪ፣ ንጥቕሚ ሰብ ከኣ ተኽሊ ኣብቈልካ።
16
ኣእዋም እግዚኣብሄርን እተን ዝተኸልካየን ጽሕድታት ሊባኖስን ጸገባ።
17
ኣዕዋፍ ኣብኡ እንዳኤን ይሰርሓ፣ ጽሕድታት ንራዛ ማሕደሪኡ እየን።
18
ነዋሕቲ ኣኽራን ንሰሰውሕ፣ ኣኻውሕ ድማ መዕቈቢ ጊሔታት እዩ።
19
ወርሒ ንመመደብ ግዝያት ገበረ፣ ጸሓይ ንምዕራባ ትፈልጥ።
20
ጸልማት ትገብር፣ ለይቲውን ይኸውን፣ ብእኡ ዅሎም እንስሳ ዱር ይዛወሩ።
21
ሽደናት ኣንበሳ ንምዝራፍ ይጓዝሙ፣ ቀለቦም ከኣ ካብ ኣምላኽ ይደልዩ።
22
ጸሓይ ትበርቕ፣ ይምለሱ፣ አብ ጒድጓዶም ድማ ይድቅሱ።
23
ሰብ ናብ ተግባሩን ናብ ዕዮኡን ክሳዕ ምሸት ይወጽእ።
24
ዎ እግዚኣብሄር፣ ግብርታትካስ ክንደይ ብዙሕ እዩ፣ ንዅሉ ብጥበብ ገበርካዮ፣ ምድሪ ብሃብትኻ መሊኣ ኣላ።
25
እታ ዓባይን ገፋሕን ባሕሪ እዚኣ እያ፣ ቍጽሪ ዜብሎም ዓበይትን ናእሽቱን እንስሳ አብአ ይዋሳወሱ ኣለዉ።
26
አብኣ መራኽብ ይኸዳ፣ እቲ ዝፈጠርካዮ ሌዋታን ኣብኣ ይጻወት።
27
እዚኣቶም ኵሎም ምግቦም በብጊዜኡ ኽትህቦምሲ፣ ንኣኻ ይጽበዩ ኣለዉ።
28
ንስኻ ትህቦም፣ ይእክቡ። ንስኻ ኢድካ ትዝርግሕ፣ ብጸጋውን ይጸግቡ አለዉ።
29
ንስኻ ገጽካ ትኽውል፣ ይስምብዱ፣ ትንፋሶም ተውጽእ፣ ይሞቱ፣ አብ መሬቶምውን ይምለሱ።
30
ትንፋስካ ትልእኽ፣ ይፍጠሩ፣ ንገጽ ምድሪውን ትሕድሳ።
31
ክብሪ እግዚኣብሄር ንዘለአለም ይንበር፣ እግዚኣብሄር ብተግባሩ ይተሐጐስ።
32
አብ ምድሪ ይጥምት፣ ንሳ ኸኣ ተንቀጥቅጥ፣ ነኽራን ይትንክዮም እሞ ይተኩ።
33
ብህይወተይ ከሎኹ፣ ንእግዚኣብሄር እዝምር፣ ክሳዕ ዘሎኹ ንኣምላኸይ ኤመስግን።
34
ቃላተይ ባህ የብሎ፣ ብእግዚኣብሄር እሕጐስ እየ።
35
ሓጥኣን ካብ ምድሪ ይጥፍኡ፣ ረሲኣንውን ደጊም ኣይሀልዉ፣ ነፍሰየ፣ ንእግዚኣብሄር ባርኽዮ ሃሌሉያ።

1
Bless Yahweh, my soul. Yahweh, my God, you are very great. You are clothed with honor and majesty.
2
He covers himself with light as with a garment. He stretches out the heavens like a curtain.
3
He lays the beams of his chambers in the waters. He makes the clouds his chariot. He walks on the wings of the wind.
4
He makes his messengers winds; his servants flames of fire.
5
He laid the foundations of the earth, that it should not be moved forever.
6
You covered it with the deep as with a cloak. The waters stood above the mountains.
7
At your rebuke they fled. At the voice of your thunder they hurried away.
8
The mountains rose, the valleys sank down, to the place which you had assigned to them.
9
You have set a boundary that they may not pass over; that they don''t turn again to cover the earth.
10
He sends forth springs into the valleys. They run among the mountains.
11
They give drink to every animal of the field. The wild donkeys quench their thirst.
12
The birds of the sky nest by them. They sing among the branches.
13
He waters the mountains from his chambers. The earth is filled with the fruit of your works.
14
He causes the grass to grow for the livestock, and plants for man to cultivate, that he may bring forth food out of the earth:
15
wine that makes glad the heart of man, oil to make his face to shine, and bread that strengthens man''s heart.
16
Yahweh''s trees are well watered, the cedars of Lebanon, which he has planted;
17
where the birds make their nests. The stork makes its home in the fir trees.
18
The high mountains are for the wild goats. The rocks are a refuge for the rock badgers.
19
He appointed the moon for seasons. The sun knows when to set.
20
You make darkness, and it is night, in which all the animals of the forest prowl.
21
The young lions roar after their prey, and seek their food from God.
22
The sun rises, and they steal away, and lay down in their dens.
23
Man goes forth to his work, to his labor until the evening.
24
Yahweh, how many are your works! In wisdom have you made them all. The earth is full of your riches.
25
There is the sea, great and wide, in which are innumerable living things, both small and large animals.
26
There the ships go, and leviathan, whom you formed to play there.
27
These all wait for you, that you may give them their food in due season.
28
You give to them; they gather. You open your hand; they are satisfied with good.
29
You hide your face: they are troubled; you take away their breath: they die, and return to the dust.
30
You send forth your Spirit: they are created. You renew the face of the ground.
31
Let the glory of Yahweh endure forever. Let Yahweh rejoice in his works.
32
He looks at the earth, and it trembles. He touches the mountains, and they smoke.
33
I will sing to Yahweh as long as I live. I will sing praise to my God while I have any being.
34
Let your meditation be sweet to him. I will rejoice in Yahweh.
35
Let sinners be consumed out of the earth. Let the wicked be no more. Bless Yahweh, my soul. Praise Yah!