1
ንኣና ኣይኰነን፣ ዎ እግዚኣብሄር፣ ንኣና ኣይኰነን፣ ግናኸ ስለ ምሕረትካን ሓቅኻን ኢልካ፣ ንስምካ ኽብሪ ሀብ።
2
ስለምንታይ ኣህዛብ፣ ኣበይ ደአ ኣሎ ኣምላኾም፣ ዚብሉና፧
3
ኣምላኽናስ አብ ሰማያት ኣሎ፣ ዝደለዮ ዅሉ ይገብር እዩ።
4
ጣኦታቶም ኢድ ሰብ ዝገበሮም ብሩርን ወርቅን እዩ።
5
ኣፍ ኣለዎም፣ ኣይዛረቡን፣ ኣዒንቲ ኣለዎም፣ ኣይርእዩን፣
6
እዝኒ ኣለዎም፣ ኣይሰምዑን፣ ኣፍንጫ ኣለዎም፣ ኣየጨንዉን፣
7
ኢድ ኣለዎም፣ ኣይድህስሱን፣ እግሪ ኣለዎም፣ ኣይከዱን፣ ብጐረሮኦም ድማ ገለ እኳ ኣየድምጹን።
8
እቶም ዚገብርዎምን ኣብኦም ዚውከሉን፣ ኵሎም ከምኣቶም ኪዀኑ እዮም።
9
ኣታ እስራኤል፣ ኣብ እግዚኣብሄር ተወከል፣ ንሱ ረዲኤቶምን ዋልታኦምን እዩ።
10
ኣቱም ቤት ኣሮን፣ ኣብ እግዚኣብሄር ተወከሉ፣ ንሱ ረዲኤቶምን ዋልታኦምን እዩ።
11
ኣቱም ንእግዚኣብሄር እትፈርህዎ፣ ኣብ እግዚኣብሄር ተወከሉ፣ ንሱ ረዲኤቶምን ዋልታኦምን እዩ።
12
እግዚኣብሄር ዘከረና፣ ንሱ ኺባርኽ፣ ንቤት እስራኤል ኪባርኻ፣ ንቤት ኣሮን ኪባርኻ እዩ።
13
ነቶም ንእግዚኣብሄር ዚፈርሁ፣ ናእሽቱን ዓበይትን፣ ኪባርኾም እዩ።
14
ንኣኹምን ንውሉድኩምን እግዚኣብሄር የብዝሕኩም።
15
በቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሄር እተባረኽኩም ኢኹም።
16
ሰማያትሲ ናይ እግዚኣብሄር ሰማያት እዮም፣ ምድሪ ግና ንደቂ ሰብ ሀቦም።
17
ምውታትን ናብ ስቕ ምባል ዝወረዱ ዅሎምን ንእግዚኣብሄር ኣየመስግንዎን እዮም።
18
ንሕና ግና ካብ ሕጂ ኽሳዕ ዘለአለም ንእግዚኣብሄር ከነመስግኖ ኢና። ሃሌሉያ።

1
Not to us, Yahweh, not to us, but to your name give glory, for your loving kindness, and for your truth''s sake.
2
Why should the nations say, "Where is their God, now?"
3
But our God is in the heavens. He does whatever he pleases.
4
Their idols are silver and gold, the work of men''s hands.
5
They have mouths, but they don''t speak. They have eyes, but they don''t see.
6
They have ears, but they don''t hear. They have noses, but they don''t smell.
7
They have hands, but they don''t feel. They have feet, but they don''t walk, neither do they speak through their throat.
8
Those who make them will be like them; yes, everyone who trusts in them.
9
Israel, trust in Yahweh! He is their help and their shield.
10
House of Aaron, trust in Yahweh! He is their help and their shield.
11
You who fear Yahweh, trust in Yahweh! He is their help and their shield.
12
Yahweh remembers us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron.
13
He will bless those who fear Yahweh, both small and great.
14
May Yahweh increase you more and more, you and your children.
15
Blessed are you by Yahweh, who made heaven and earth.
16
The heavens are the heavens of Yahweh; but the earth has he given to the children of men.
17
The dead don''t praise Yah, neither any who go down into silence;
18
But we will bless Yah, from this time forth and forevermore. Praise Yah!