1
ድምጸይን ምህለላይን ሰሚዑ እዩ እሞ፣ ንእግዚኣብሄር ኤፍቅሮ እየ።
2
እዝኑ ናባይ ኣድኒኑ እዩ እሞ፣ ኵለን መዓልትታተይ ናብኡ ኽምህለል እየ።
3
መኣስር ሞት ከበበኒ፣ ጸበባ ሲኦል ሐዘኒ፣ ጭንቀትን መከራን ረኸብኩ።
4
ሽዑ ኣነ፣ ዎ ጐይታይ፣ ንነፍሰይ ኣድሕና፣ ኢለ ስም እግዚኣብሄር ጸዋዕኩ።
5
እግዚኣብሄር ርሕሩሕን ጻድቕን እዩ፣ ኣምላኽና ኸኣ መሓሪ እዩ።
6
እግዚኣብሄር ንገርህታት ይሕልዎም፣ ኣነ ተሸገርኩ፣ ንሱውን ኣድሐነኒ።
7
ነፍሰየ፣ እግዚኣብሄር ሰናይ ገይሩልኪ እዩ እሞ፣ ናብ ዕረፍትኺ ተመለሲ።
8
ንነፍሰይ ካብ ሞት፣ ነዒንተይ ካብ ንብዓት፣ ነእጋረይ ካብ ምውዳቕ ኣድሒንካየን ኢኻ እሞ፣
9
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣብ ሃገር ህያዋን ክመላለስ እየ።
10
ኣመንኩ፣ ስለዚ ተዛረብኩ፣ ኣዝየ ተጨኒቐ ነበርኩ።
11
ኣነ ብስምባደይ፣ ኵሉ ሰብ ሓሳዊ እዩ፣ በልኩ።
12
ኣብ ክንዲ እቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኵሉስ፣ ንእግዚኣብሄር እንታይ ውሬታ ኽመልሰሉ እየ፧
13
ጽዋእ ምድሓን ክወስድ፣ ስም እግዚኣብሄር ድማ ክጽውዕ እየ።
14
ንእግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ዅሉ ህዝቡ መብጽዓይ ክፍጽም እየ።
15
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሞት ቅዱሳኑ ኽቡር እዩ።
16
ዎ እግዚኣብሄር፣ ኣነ ባርያኻ እየ፣ ባርያኻ፣ ወዲ እታ ባርያኻ እየ፣ መኣስረይ ፈታሕካ።
17
መስዋእቲ ምስጋና ኽስውኣልካ፣ ስም እግዚኣብሄር ከኣ ክጽውዕ እየ።
18-19
ንእግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ዅሉ ህዝቡ፣ ኣብ ኣጸድ ቤት እግዚኣብሄር፣ ኣብ ማእከልኪ፣ ዎ የሩሳሌም፣ መብጽዓይ ክፍጽም እየ። ሃሌሉያ።

1
I love Yahweh, because he listens to my voice, and my cries for mercy.
2
Because he has turned his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.
3
The cords of death surrounded me, the pains of Sheol got a hold of me. I found trouble and sorrow.
4
Then called I on the name of Yahweh: "Yahweh, I beg you, deliver my soul."
5
Gracious is Yahweh, and righteous; yes, our God is merciful.
6
Yahweh preserves the simple. I was brought low, and he saved me.
7
Return to your rest, my soul, for Yahweh has dealt bountifully with you.
8
For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling.
9
I will walk before Yahweh in the land of the living.
10
I believed, therefore I said, "I was greatly afflicted."
11
I said in my haste, "All men are liars."
12
What will I give to Yahweh for all his benefits toward me?
13
I will take the cup of salvation, and call on the name of Yahweh.
14
I will pay my vows to Yahweh, yes, in the presence of all his people.
15
Precious in the sight of Yahweh is the death of his saints.
16
Yahweh, truly I am your servant. I am your servant, the son of your handmaid. You have freed me from my chains.
17
I will offer to you the sacrifice of thanksgiving, and will call on the name of Yahweh.
18
I will pay my vows to Yahweh, yes, in the presence of all his people,
19
in the courts of Yahweh''s house, in the midst of you, Jerusalem. Praise Yah!