1
ኣታ ኣብ ሰማያት እትነብር፣ ኣዒንተይ ናባኻ ኤልዕል ኣሎኹ።
2
እንሆ፣ ከምቲ ኣዒንቲ ባሮት ናብ ኢድ ጐይታኦም፣ ከምቲ ኣዒንቲ ገረድ ናብ ኢድ እምቤታ ዚጥምታ፣ ከምኡውን ኣዒንትና፣ ንሱ ኽሳዕ ዚርሕርሓልና፣ ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ይጥምታ ኣለዋ።
3
ምሐረና፣ ንዕቀት ኣዚና ጸጊብና ኢና እሞ፣ ጐይታየ፣ ምሐረና።
4
ነፍስና ብላግጺ ሕንቁቓትን ብንዕቀት ዕቡያትን ኣዝያ ጸገበት።