1
ኣብ ጥቓ ርባታት ባቢሎን ተቐመጥና፣ ንጽዮን ምስ ዘከርና በኼና።
2
መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕቦላት ሰቐልና።
3
እቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ፣ እቶም ሰቀይትናውን፣ ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና፣ እናበሉ ኽንሕጐስ ለመኑና።
4
ከመይ ጌርና እሞ መዝሙር እግዚኣብሄር ኣብ ምድሪ ጓና ኽንዝምር፣
5
የሩሳሌመየ፣ እንተ ረሲዔክስ፣ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ።
6
እንተ ዘይዘኪረኪ፣ ንየሩሳሌም ከኣ ሓለፋ ዅሉ ሓጐሰይ እንተ ዘይገይረያስ፣ መልሓሰይ ኣብ ትንሓገይ ትጣበቕ።
7
ዎ እግዚኣብሄር፣ ነቶም፣ ኣፍርሱ፣ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርስዋ፣ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ የሩሳሌም ዘክሮም።
8
ኣቲ ኽትዐንዊ ዘሎኪ ጓል ባቢሎን፣ ሕነ እቲ ዝገበርክና ዚፈድየኪ ምስጉን እዩ።
9
ንሕጻናትኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ዚጭፍልቖም ምስጉን እዩ።

1
By the rivers of Babylon, there we sat down. Yes, we wept, when we remembered Zion.
2
On the willows in the midst of it, we hung up our harps.
3
For there, those who led us captive asked us for songs. Those who tormented us demanded songs of joy: "Sing us one of the songs of Zion!"
4
How can we sing Yahweh''s song in a foreign land?
5
If I forget you, Jerusalem, let my right hand forget its skill.
6
Let my tongue stick to the roof of my mouth if I don''t remember you; if I don''t prefer Jerusalem above my chief joy.
7
Remember, Yahweh, against the children of Edom, the day of Jerusalem; who said, "Raze it! Raze it even to its foundation!"
8
Daughter of Babylon, doomed to destruction, he will be happy who rewards you, as you have served us.
9
Happy shall he be, who takes and dashes your little ones against the rock.