1
እግዚኣብሄር እምባይ፣ ነእዳወይ ውግእ፣ ነጻብዔይ ድማ ሰልፊ ዝመሀረ፣ ይባረኽ።
2
ጸጋይ፣ ዕርደይ፣ እምባይ፣ መድሓንየይ፣ ዋልታይ፣ እቲ ዝውከሎ፣ ንህዝበይ ዜግዝኣለይ ንስኻ ኢኻ።
3
ዎ እግዚኣብሄር፣ ሰብ እንታይ እዩ እትፈልጦ፧ ወዲ ሰብከ እንታይ እዩ እትዝክሮ፧
4
ሰብ ንትንፋስ ይመስል፣ መዓልትታቱ ኸም ዚሐልፍ ጽላሎት እየን።
5
ዎ እግዚኣብሄር፣ ሰማያትካ ለጠቕ ኣቢልካ ውረድ፣ ነኽራን ተንክዮ እሞ፣ ኪተክኽ።
6
መባርቕ ኣባርቕ እሞ፣ በትኖም፣ ፍላጻታትካ ወርዊርካ አሸብሮም።
7
ኣእዳውካ ኻብ ላዕሊ ዘርግሕ፣ ካብ ብርቱዕ ማያት፣ ካብ ኢድ ውሉድ ጓና ኣናግፈኒ።
8
ካብቶም ኣፎም ጥልመት ዚዛረቡ፣ የማነይቲ ኢዶም ከኣ የማነይቲ ሓሶት ዝዀነት ባልሃኒ።
9
ዎ ኣምላኽ፣ ሓድሽ መዝሙር እዝምረልካ፣ ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና እውድሰካ ኣሎኹ።
10
ንነገስታት ዲል ዝሀብካ፣ ንዳዊት ባርያኻ ኻብ ክፉእ ሰይፊ ዘድሐንካ ንስኻ ኢኻ።
11
ካብ ኢድ ውሉድ ጓና፣ ኣፎም ጥልመት ዚዛረብ፣ የማነይቲ ኢዶም የማነይቲ ሓሶት ዝዀነት፣ ኣናግፈንን ባልሃንን።
12
ኣወዳትና ብጒብዝናኦም ከም ነዋሕቲ ኣትክልቲ ይኹኑ፣ ኣዋልድና ኸም ኣተሃናንጻ ኣዳራሽ እተወቕረ ኣዕኑድ ኵርናዕ ይኹና፣
13
መዓኽንና በብዓይነቱ እኽሊ ይምላእ፣ ኣባጊዕና ኣብ መሮርና ኣሽሓትን ኣእላፋትን ይውለዳ፣
14
ኣብዑርና ኣጸቢቖም ይመንጒዱ፣ ኣብ ኣደባባያትናስ፣ ምጥሓስን ምህዳምን ኣውያትን ኣይኹን።
15
ከምዚ ዚረክብ ህዝቢ ብጹእ እዩ፣ እቲ እግዚኣብሄር ዝኣምላኹ ህዝቢ ብጹእ እዩ።

1
<> Blessed be Yahweh, my rock, who teaches my hands to war, and my fingers to battle:
2
my loving kindness, my fortress, my high tower, my deliverer, my shield, and he in whom I take refuge; who subdues my people under me.
3
Yahweh, what is man, that you care for him? Or the son of man, that you think of him?
4
Man is like a breath. His days are like a shadow that passes away.
5
Part your heavens, Yahweh, and come down. Touch the mountains, and they will smoke.
6
Throw out lightning, and scatter them. Send out your arrows, and rout them.
7
Stretch out your hand from above, rescue me, and deliver me out of great waters, out of the hands of foreigners;
8
whose mouths speak deceit, Whose right hand is a right hand of falsehood.
9
I will sing a new song to you, God. On a ten-stringed lyre, I will sing praises to you.
10
You are he who gives salvation to kings, who rescues David, his servant, from the deadly sword.
11
Rescue me, and deliver me out of the hands of foreigners, whose mouths speak deceit, whose right hand is a right hand of falsehood.
12
Then our sons will be like well-nurtured plants, our daughters like pillars carved to adorn a palace.
13
Our barns are full, filled with all kinds of provision. Our sheep bring forth thousands and ten thousands in our fields.
14
Our oxen will pull heavy loads. There is no breaking in, and no going away, and no outcry in our streets.
15
Happy are the people who are in such a situation. Happy are the people whose God is Yahweh.