1
ዎ ኣምላኸይ፣ ንጉሰይ፣ ልዕል ከብለካ፣ ስምካውን ንዘለአለም ኣለም ክባርኽ እየ።
2
ኵሉ መዓልቲ ኽባርኸካ፣ ስምካውን ንዘለአለመ ኣለም ክውድስ እየ።
3
እግዚኣብሄር ዓብዪ እዩ እሞ፣ ምስጋና ይግብኦ፣ ዕብየቱ ዘይተመርማሪ እዩ።
4
ካብ ወልዶ ንወለዶ ግብርታትካ ይንእዱ፣ ስልጡን ተግባርካውን የውርዩ።
5
ንኽቡር ጌጽ ግርማኻን ንመስተንክር ግብርታትካን ከስተንትን እየ።
6
ብዛዕባ ሓይሊ እቲ ዜፍርህ ግብርታትካ ኺዛረቡ እዮም፣ ኣነውን ዕቤትካ ኸዘንቱ እየ።
7
መዘከርታ ዓብዪ ሳህልኻ ኼውርዩ፣ ብጽድቅኻውን እልል ኪብሉ እዮም።
8
እግዚኣብሄር መሓርን ርሕሩሕን እዩ፣ ዓቃልን ብሳህሊ ዓብይን እዩ።
9
እግዚኣብሄር ንዅሉ ሰናይ እዩ፣ ርሕራሔኡ ኸኣ ኣብ ኵሉ ግብርታቱ እዩ።
10
ዎ እግዚኣብሄር፣ ኵሉ ግብርታትካ ኼማስወካ፣ ቅዱሳንካውን ኪባርኹኻ እዮም።
11-12
ግብርታት ሓይልኻን ክቡር ግርማ መንግስትኻን ንደቂ ሰብ ምእንቲ ኼፍልጡ፣ ክብሪ መንግስትኻ ኺዛረቡ፣ ስልጣንካውን ኪነግሩ እዮም።
13
መንግስትኻ መንግስቲ ዘለአለም እያ፣ ግዝኣትካ ኸኣ ንውሉድ ወለዶ ይነብር።
14
እግዚኣብሄር ነቶም ዚወድቁ ዅሎም ይድግፎም፣ ነቶም ለጠቕ ዚብሉ ዅሎም የልዕሎም።
15
ኣዒንቲ ዅሎም ንኣኻ ይጽበያ፣ ንስኻውን በብጊዜኡ ምግቦም ትህቦም።
16
ኢድካ ትኸፍት እሞ፣ ንህያው ዘበለ ዅሉ ብበረኸት ተጽግቦ።
17
እግዚኣብሄር ብዅሉ መገዱ ጻድቕ እዩ፣ ብዅሉ ግብሩውን ሕያዋይ እዩ።
18
እግዚኣብሄር ንዚጽውዕዎ ዅሎም፣ ብሓቂ ንዚጽውዕዎ ዅሎም ቀረባኦም እዩ።
19
ፍቓድ እቶም ዚፈርህዎ ይፍጽም፣ ኣውያቶም ይሰምዕ የድሕኖም ከኣ።
20
እግዚኣብሄር ንዜፍቅርዎ ዅሎም ይሕልዎም፣ ንዅሎም ረሲኣን ግና የጥፍኦም።
21
ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሄር ይዛረብ፣ ኵሉ ስጋ ኸኣ ንቕዱስ ስሙ ንዘለአለም ኣለም ይባርኾ።

1
<> I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever.
2
Every day I will praise you. I will extol your name forever and ever.
3
Great is Yahweh, and greatly to be praised! His greatness is unsearchable.
4
One generation will commend your works to another, and will declare your mighty acts.
5
Of the glorious majesty of your honor, of your wondrous works, I will meditate.
6
Men will speak of the might of your awesome acts. I will declare your greatness.
7
They will utter the memory of your great goodness, and will sing of your righteousness.
8
Yahweh is gracious, merciful, slow to anger, and of great loving kindness.
9
Yahweh is good to all. His tender mercies are over all his works.
10
All your works will give thanks to you, Yahweh. Your saints will extol you.
11
They will speak of the glory of your kingdom, and talk about your power;
12
to make known to the sons of men his mighty acts, the glory of the majesty of his kingdom.
13
Your kingdom is an everlasting kingdom. Your dominion endures throughout all generations. Yahweh is faithful in all his words, and loving in all his deeds.
14
Yahweh upholds all who fall, and raises up all those who are bowed down.
15
The eyes of all wait for you. You give them their food in due season.
16
You open your hand, and satisfy the desire of every living thing.
17
Yahweh is righteous in all his ways, and gracious in all his works.
18
Yahweh is near to all those who call on him, to all who call on him in truth.
19
He will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear their cry, and will save them.
20
Yahweh preserves all those who love him, but all the wicked he will destroy.
21
My mouth will speak the praise of Yahweh. Let all flesh bless his holy name forever and ever.