1
ሃሌሉያ። ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ፣ ጥዑም እዩ እሞ፣ ምስጋና ይግባእ።
2
እግዚኣብሄር ንየሩሳሌም ይሀንጽ፣ ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ።
3
ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ፣ ነቚሳሎም ይዘንን።
4
ቊጽሪ ኸዋኽብቲ ይቘጽር፣ ንዅላቶም በብስሞም ይሰምዮም።
5
ጐይታና ዓብዪ እዩ፣ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ፣ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን።
6
እግዚኣብሄር ንትሑታት ይድግፎም፣ ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም።
7
ንእግዚኣብሄር ብምምሳው ዘምሩሉ፣ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ።
8
ነቲ ንሰማያት ብደበና ዜጐልብብ፣ ንምድሪ ዝናም ዜዳሉ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዜብቊል፣
9
ነቲ ንእንስሳን ንዚምህለሉ ጨጫዊት ኳዃትን ዚምግብ ዘምሩሉ፣
10
ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን፣ በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን፣
11
እግዚኣብሄር በቶም ዚፈርህዎ፣ ንጸጋኡውን ዚጽበዩ ይሕጐስ።
12-13
መሃርሃር መዓጹኺ ኣጽኒዑ፣ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ፣ ዎ የሩሳሌም፣ ንእግዚኣብሄር አመስግኒ፣ ዎ ጽዮን፣ ንኣምላኽኪ ወድሲ።
14
ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር። ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ።
15
ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ፣ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐዪ።
16
ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ፣ ንኣስሓይታ ኸም ሓመዅስቲ ይብትኖ።
17
ንበረዱ ኸም ርፍራፍ ይድርብዮ፣ ኣብ ቅድሚ ቚሩኸ መን ይቐውም፧
18
ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ፣ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ።
19
ቃሉ ንያእቆብ፣ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ።
20
ንኻልኦት ኣህዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን፣ ፍርድታቱ ኸኣ ኣይፈለጡን። ሃሌሉያ።

1
Praise Yah, for it is good to sing praises to our God; for it is pleasant and fitting to praise him.
2
Yahweh builds up Jerusalem. He gathers together the outcasts of Israel.
3
He heals the broken in heart, and binds up their wounds.
4
He counts the number of the stars. He calls them all by their names.
5
Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite.
6
Yahweh upholds the humble. He brings the wicked down to the ground.
7
Sing to Yahweh with thanksgiving. Sing praises on the harp to our God,
8
who covers the sky with clouds, who prepares rain for the earth, who makes grass grow on the mountains.
9
He provides food for the livestock, and for the young ravens when they call.
10
He doesn''t delight in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man.
11
Yahweh takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his loving kindness.
12
Praise Yahweh, Jerusalem! Praise your God, Zion!
13
For he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you.
14
He makes peace in your borders. He fills you with the finest of the wheat.
15
He sends out his commandment to the earth. His word runs very swiftly.
16
He gives snow like wool, and scatters frost like ashes.
17
He hurls down his hail like pebbles. Who can stand before his cold?
18
He sends out his word, and melts them. He causes his wind to blow, and the waters flow.
19
He shows his word to Jacob; his statutes and his ordinances to Israel.
20
He has not done this for just any nation. They don''t know his ordinances. Praise Yah!