1
ሃሌሉያ። እግዚኣብሄር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ።
2
ኵሉኹም መላእኽቱ፣ አመስግንዎ፣ ብዘሎኹም ሰራዊቱ፣ አመስግንዎ።
3
ኣትን ጸሓይን ወርሕን፣ ኣመስግናኦ፣ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ፣ አመስግንዎ።
4
ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘሎኹም ማያትን፣ ኣመስግንዎ።
5
ንሱ ኣዚዙ፣ ተፈጢሮም እዮም እሞ፣ ንስም እግዚኣብሄር የመስግንዎ።
6
ንዘለአለመ ኣለም ኣቘሞም፣ ዘይሐልፍ ሕጊ ኸኣ ሀቦም።
7
ንእግዚኣብሄር ካብ ምድሪ አመስግንዎ፣ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቚን ኵልኹም፣
8
ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ ኣተስልጥ ህቦብላን፣
9
ኣቱም ኣኽራንን ኰረቢትን ኵልኹም፣ ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኵልኹም፣
10
ኣራዊትን ኵላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን፣
11
ነገስታት ምድርን ኵላትኩም ኣህዛብን፣ መሳፍንትን ኵላትኩም ፈረድቲ ምድርን፣
12
ኣጕባዝን ጐራዙትን፣ ዓበይቲ ምስ ናኣሽቱ።
13
ስሙ በይኑ ልዑል እዩ፣ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ፣ ንስም እግዚኣብሄር የመስግንዎ።
14
ንህዝቡውን ቀርኒ ኣልዐለ፣ ስለዚ ዅሎም ቅዱሳኑ፣ ደቂ እስራኤል፣ እቲ ዚቐርቦ ህዝቢ፣ የመስግኖ አሎ። ሃሌሉያ።

1
Praise Yah! Praise Yahweh from the heavens! Praise him in the heights!
2
Praise him, all his angels! Praise him, all his army!
3
Praise him, sun and moon! Praise him, all you shining stars!
4
Praise him, you heavens of heavens, You waters that are above the heavens.
5
Let them praise the name of Yahweh, For he commanded, and they were created.
6
He has also established them forever and ever. He has made a decree which will not pass away.
7
Praise Yahweh from the earth, you great sea creatures, and all depths!
8
Lightning and hail, snow and clouds; stormy wind, fulfilling his word;
9
mountains and all hills; fruit trees and all cedars;
10
wild animals and all livestock; small creatures and flying birds;
11
kings of the earth and all peoples; princes and all judges of the earth;
12
both young men and maidens; old men and children:
13
let them praise the name of Yahweh, for his name alone is exalted. His glory is above the earth and the heavens.
14
He has lifted up the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near to him. Praise Yah!