1
ኣምላኸይ፣ ኣምላኸይ፣ ስለምንታይ ሐደግካኒ፧ ካብ ምርዳኤይን ካብ ቃላት ኣውያተይን ርሑቕ ኢኻ።
2
ዎ ኣምላኸይ፣ ብመዓልቲ እጠርዕ፣ ንስኻ ግና ኣይትመልስን፣ ብለይቲውን ትም ኣይብልን።
3
ኣታ ብማህሌት እስራኤል እትነብር፣ ንስኻ ቅዱስ ኢኻ።
4
ኣቦታትና ኣባኻ ተወኪሎም እዮም፣ ተወኪሎም፣ ንስኻውን ኣናገፍካዮም።
5
ኣባኻ ኣእወዩ እሞ ደሐኑ፣ ኣባኻ ተወከሉ እሞ ኣይሐፈሩን።
6
ኣነ ግና ሓሰኻን መላገጽ ሰብን፣ ብህዝቢ እተናዕቀን እየ እምበር፣ ሰብሲ ኣይኰንኩን።
7-8
፣ዚርእዩኒ ዘበሉ የባጭዉለይ፣ ኣብ እግዚኣብሄር ይተዐቘብ፣ እስኪ የናግፎ፣ ብሂግዎ እዩ እሞ፣ ንሱ የድሕኖ፣ ኢሎም ርእሶም እናነቕነቑ ኸናፍሮም ይርምጥጡለይ ኣለዉ።
9
ግናኸ ካብ ማሕጸን ወላዲት ዘውጻእካኒ፣ ኣብ ኣጥባት እኖይ ብርግኣት ዘዕረፍካኒ ንስኻ ኢኻ።
10
ካብ ማሕጸን ወላዲት ኣባኻ ወደቕኩ፣ ካብ ከርሲ እኖይ ጀሚርካ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ።
11
ጭንቂ ቐሪቡ ኣሎ፣ ዚሕግዘኒውን የልቦን እሞ፣ ካባይ ኣይትርሐቕ።
12
ብዙሓት ኣረውሕ ከቢቦምኒ፣ ብርቱዓት ኣረውሕ ባሳን ኣማእኪሎምኒ።
13
ከምቲ ዚዝርፍን ዚጓዝምን ኣንበሳስ ጐረሮኦም ይኸፍቱለይ ኣለዉ።
14
ኣነ ኸም ማይ ፈሰስኩ፣ ብዘሎ ኣዕጽምተይ ተፋላልዩ፣ ልበይ ከም ስምዒ ዀነ፣ ኣብ ማእከል ኣምዑተይ ከኣ መኸኸ።
15
ሓይለይ ከም ገልዒ ነቒጹ፣ ልሳነይ ኣብ ትንሓገይ ጠቢቑ፣ ናብ መሬት ሞት ኣውዲቕካኒ።
16
ኣኽላባት ከቢቦምኒ፣ ኣኼባ ገበርቲ እከይ ኣማእኪሎምኒ፣ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ሸንኪሮምዎ እዮም እሞ፣
17
ንዅሉ ኣዕጽምተይ ክቘጽሮ እኽእል እየ፣ ንሳቶም ይጥምቱንን ይዕዘቡንን ኣለዉ።
18
ንኽዳውንተይ ይማቐልዎ፣ ንቐምሸይውን ዕጻ የውድቑሉ።
19
ጐይታየ፣ ንስኻ ግና ካባይ ኣይትርሓቕ፣ ንስኻ ሓይለይ ኢኻ፣ ንምርዳኤይ ቀልጥፍ።
20
ንነፍሰይ ካብ ሴፍ፣ ነታ ቐንደይ ከኣ ካብ ኢድ ኣኽላባት ኣናግፋ።
21
ካብ ኣፍ ኣንበሳ ኣድሕነኒ፣ ካብ ቀርኒ ጐባይ ሰማዕካኒ።
22
ስምካ ነሕዋተይ ከዘንትወሎም፣ ኣብ ማእከል ማሕበር ከመስግነካ እየ።
23
ኣቱም ንእግዚኣብሄር እትፈርሁ፣ ኣመስግንዎ። ኣቱም ዘርኢ ያእቆብ ዘበልኩም፣ ወድስዎ፣ ዘርኢ እስራኤል ኵሉኹምውን፣ ፍርህዎ።
24
ንጸበባ እቲ ጥቑዕ ኣይነዐቖን፣ ኣየዋረዶን እዩ እሞ፣ ናብኡ ምስ ኣእወየስ፣ ሰምዖ እምበር፣ ንገጹ ኻብኡ ኣይከወሎን።
25
እቲ ኣብ ዓብዪ ማሕበር ዘሎኒ ናእዳይ ካባኻ እዩ። ኣብ ቅድሚ ዚፈርህዎ መብጽዓይ ክፍጽም እየ።
26
ትሑታት ኪበልዑን ኪጸግቡን፣ ንእግዚኣብሄር ዚደልይዎ ኺውድስዎ እዮም፣ ልብኹም ንዘለአለም ብህይወት ኪነብር እዩ።
27
ወሰን ምድሪ ዅሎም ንእግዚኣብሄር ኪዝክርዎን ኪምለስዎን፣ ብዘለዉ ነገድ ኣህዛብውን ኣብ ቅድሜኻ ኪሰግዱ እዮም።
28
መንግስቲ ናይ እግዚኣብሄር እያ እሞ፣ ንሱውን ኣብ ኣህዛብ ኪጕይተት እዩ።
29
ናይ ምድሪ ስቡሓት ዘበሉ ኺበልዑን ኪሰግዱን፣ እቶም ናብ መሬት ዚወርዱ ዅላቶም እሞ ብህይወት ኪነብሩ ዘይኽእሉ ኣብ ቅድሚኡ ኺሰግዱ እዮም።
30
ዘርኢ ኺግዝኣሉ፣ ንዚመጽእ ወለዶ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ኬዘንትውሉ እዮም።
31
ንሱ ኸም ዝገበሮ፣ ነቲ ዚውለድ ህዝቢ መጺኦም ጽድቁ ኺነግርዎ እዮም።

1
<> My God, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me, and from the words of my groaning?
2
My God, I cry in the daytime, but you don''t answer; in the night season, and am not silent.
3
But you are holy, you who inhabit the praises of Israel.
4
Our fathers trusted in you. They trusted, and you delivered them.
5
They cried to you, and were delivered. They trusted in you, and were not disappointed.
6
But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised by the people.
7
All those who see me mock me. They insult me with their lips. They shake their heads, saying,
8
"He trusts in Yahweh; let him deliver him. Let him rescue him, since he delights in him."
9
But you brought me out of the womb. You made me trust at my mother''s breasts.
10
I was thrown on you from my mother''s womb. You are my God since my mother bore me.
11
Don''t be far from me, for trouble is near. For there is none to help.
12
Many bulls have surrounded me. Strong bulls of Bashan have encircled me.
13
They open their mouths wide against me, lions tearing prey and roaring.
14
I am poured out like water. All my bones are out of joint. My heart is like wax; it is melted within me.
15
My strength is dried up like a potsherd. My tongue sticks to the roof of my mouth. You have brought me into the dust of death.
16
For dogs have surrounded me. A company of evil-doers have enclosed me. Like a lion, they pin my hands and feet.
17
I can count all of my bones. They look and stare at me.
18
They divide my garments among them. They cast lots for my clothing.
19
But don''t be far off, Yahweh. You are my help: hurry to help me.
20
Deliver my soul from the sword, my precious life from the power of the dog.
21
Save me from the lion''s mouth! Yes, from the horns of the wild oxen, you have answered me.
22
I will declare your name to my brothers. In the midst of the assembly, I will praise you.
23
You who fear Yahweh, praise him! All you descendants of Jacob, glorify him! Stand in awe of him, all you descendants of Israel!
24
For he has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, Neither has he hidden his face from him; but when he cried to him, he heard.
25
Of you comes my praise in the great assembly. I will pay my vows before those who fear him.
26
The humble shall eat and be satisfied. They shall praise Yahweh who seek after him. Let your hearts live forever.
27
All the ends of the earth shall remember and turn to Yahweh. All the relatives of the nations shall worship before you.
28
For the kingdom is Yahweh''s. He is the ruler over the nations.
29
All the rich ones of the earth shall eat and worship. All those who go down to the dust shall bow before him, even he who can''t keep his soul alive.
30
Posterity shall serve him. Future generations shall be told about the Lord.
31
They shall come and shall declare his righteousness to a people that shall be born, for he has done it.