1
ዎ እግዚኣብሄር፣ ብዅራኻ ኣይትገስጸኒ፣ ብነድርኻ ኣይትቕጸዓኒ።
2
ፍላጻታትካ ወጊኤናኒ እየን እሞ፣ ኢድካ ኸቢዳትኒ ኣላ።
3-4
በደለይ ንርእሰይ ተዐዛዚርዎ፣ ከም ከቢድ ጾር ኣዝዩ ይኸብደኒ ኣሎ እሞ፣ ብዅራኻ ንስጋይ ጥዕና የብሉን፣ ብሰሪ ሓጢኣተይ ከኣ ኣዕጽምተይ ድሕንነት ስኢኑ ኣሎ።
5
ብሰሪ ዕሽነተይ፣ ኣቝሳለይ ይብድብድን ይመጕልን ኣሎ።
6
ኣነ ጐበጥኩ እምብዛውን ሐጐብኩ፣ ምሉእ መዓልቲ ብሓዘን እነብር ኣሎኹ።
7
ጐነይ ረስኒ መሊኡ እዩ እሞ፣ ስጋይሲ ጥዑይ የብሉን።
8
ኣነ ሰንሰንኩ፣ እምብዛ ተቐጥቀጥኩ፣ ካብ ሓዘን ልበይ እተላዕለ እግዕር ኣሎኹ።
9
ጐይታየ፣ ኵሉ ሃረርታይ ኣብ ቅድሜኻ እዩ፣ እህህታይ ኣይተሰወረካን።
10
ልበይ ትርግ ትርግ ይብል፣ ሓይለይ ይጠልመኒ ኣሎ፣ ብርሃን ኣዒንተይ ጠፊኡኒ እዩ።
11
ፈተውተይን ኣዕሩኸይን ካብ ስቓየይ ይርሕቁ፣ ኣዝማደይ ከኣ ኣብ ርሑቕ ደው ይብሉ ኣለዉ።
12
ንነፍሰይ ዚደልዩ ኸአ መጻወድያ የጻውዱለይ፣ ጕድኣተይ ዚደልዩ ድማ ክፉእ ነገር ይዛረቡ፣ ምሉእ መዓልቲውን ጥልመት ይሐስቡለይ ኣለዉ።
13
ኣነ ግና ከም ጸማም ኰይነ ኣይሰምዕን፣ ኣፉ ኸም ዘይከፍት ዓባስ ኰንኩ።
14
እወ፣ ከም ዘይሰምዕ፣ ብአፉውን ምላሽ ዜብሉ ሰብአይ ኰንኩ።
15
ዎ እግዚኣብሄር፣ ብኣኻ ተስፋ እገብር ኣሎኹ እሞ፣ ጐይታይ፣ ኣምላኸየ፣ ንስኻ ኽትመልስ ኢኻ።
16
እግረይ እንተ ኣንደልሀጸ፣ ከይዕበዩለይ እሞ፣ ብአይ ከይሕጐሱ፣ በልኩ።
17
ኣነ ንምሕንካስ ቀሪበ እየ እሞ፣ ስቓየይ ኵሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ እዩ።
18
በደለይ እናዘዝ ኣሎኹ እሞ፣ ብሓጢኣተይ እጕሂ ኣሎኹ።
19
ጸላእተይ ግና ህያዋንን ሓያላትን እዮም፣ ብዘይ ምኽንያት ዚጸልኡኒ ኸኣ ብዙሓት እዮም።
20
ንሰናይ እስዕቦ ስለ ዘሎኹ ድማ፣ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ እናፈደዩ ይቃወሙኒ ኣለዉ።
21
ጐይታይ፣ ኣይትሕደገኒ፣ ኣምላኸይ፣ ካባይ ኣይትርሐቕ።
22
ጐይታይ፣ ምድሓነይ፣ ንምርዳኤይ ቀልጥፍ።

1
<> Yahweh, don''t rebuke me in your wrath, neither chasten me in your hot displeasure.
2
For your arrows have pierced me, your hand presses hard on me.
3
There is no soundness in my flesh because of your indignation, neither is there any health in my bones because of my sin.
4
For my iniquities have gone over my head. As a heavy burden, they are too heavy for me.
5
My wounds are loathsome and corrupt, because of my foolishness.
6
I am pained and bowed down greatly. I go mourning all day long.
7
For my waist is filled with burning. There is no soundness in my flesh.
8
I am faint and severely bruised. I have groaned by reason of the anguish of my heart.
9
Lord, all my desire is before you. My groaning is not hidden from you.
10
My heart throbs. My strength fails me. As for the light of my eyes, it has also left me.
11
My lovers and my friends stand aloof from my plague. My kinsmen stand far away.
12
They also who seek after my life lay snares. Those who seek my hurt speak mischievous things, and meditate deceits all day long.
13
But I, as a deaf man, don''t hear. I am as a mute man who doesn''t open his mouth.
14
Yes, I am as a man who doesn''t hear, in whose mouth are no reproofs.
15
For in you, Yahweh, do I hope. You will answer, Lord my God.
16
For I said, "Don''t let them gloat over me, or exalt themselves over me when my foot slips."
17
For I am ready to fall. My pain is continually before me.
18
For I will declare my iniquity. I will be sorry for my sin.
19
But my enemies are vigorous and many. Those who hate me without reason are numerous.
20
They who also render evil for good are adversaries to me, because I follow what is good.
21
Don''t forsake me, Yahweh. My God, don''t be far from me.
22
Hurry to help me, Lord, my salvation.