1
ኣምላኽ ይተንስእ፣ ጸላእቱ ፋሕ ይበሉ፣ እቶም ዚጸልእዎ ኻብ ገጹ ይህደሙ።
2
ትኪ ኸም ዚብተን፣ ከምኡ ትብትኖም፣ ስምዒ ኣብ ቅድሚ ሓዊ ኸም ዚመክኽ፣ ከምኡውን ረሲአን ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ይጠፍኡ።
3
ጻድቃን ግና ይሕጐሱ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደስ ይብሎም፣ ባህ ኢልዎም ድማ እልል ይብሉ።
4
ንኣምላኽ ቃንዩሉ፣ ንስሙ ኣመስግኑ፣ ነቲ ብበረኻ ዚሐልፍ መገዲ ጽረጉሉ፣ ስሙ እግዚኣብሄር እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ደስ በሉ።
5
ኣምላኽ ኣብ ቅድስቲ ማሕደሩ ዀይኑ፣ ኣቦ ዘኽታማትን ጠበቓ መበለታትን እዩ።
6
ኣምላኽ ነቲ በይኑ ዝዀነ ናብ ስድራ የእትዎ፣ ንእሱራት ናብ ራህዋ የውጽኦም፣ ተጻረርቲ ግና ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ይነብሩ።
7
ዎ ኣምላኽ፣ ቀቅድሚ ህዝብኻ ኽትወጽእ ከሎኻ፣ ብበረኻ ኽትሐልፍ ከሎኻ
8
ምድሪ ኣንቀጥቀጠት፣ ሰማያት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣንጠብጠበ፣ ሲና እኳ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ኣንቀጥቀጠት።
9
ዎ ኣምላኽ፣ ዝናም ውህበትካ ኣዝነምካ፣ ነታ ዝሓመቐት ርስትኻ ኣደልደልካያ።
10
ህያዋንካ ኣብኡ ሐደሩ፣ ዎ ኣምላኽ፣ ብለውሃትካ ንመሳኺን ኣዳሎኻሎም።
11
እግዚኣብሄር ቃሉ ይህብ፣ እተን ሓጐስ ዜበስራ ዓብዪ ጭፍራ እየን።
12
ናይ ሰራዊት ነገስታት ይሀድሙ፣ ይሀድሙ፣ ኣብ ገዛ ዝወዐለትውን ምርኮ ትማቐል።
13
ኣብ ማእከል መጓሰ እንተ ሐደርኩም፣ ከም ኣኽናፍ ርግቢ ብብሩር፣ ክንቲታውን ብዜንጸባርቕ ወርቂ እተለበጠ ትዀኑ።
14
እቲ ዅሉ ዚኽእል ንነገስታት ምስ በተኖም፣ ኣብ ሰልሞን በረድ ዘነመ።
15
ከረን ባሳን ናይ ኣምላኽ ከረን እዩ፣ ከረን ባሳን ኣርእስቱ ዝብዙሕ ከረን እዩ።
16
ኣቱም ብዙሕ ዘርእስትኩም ኣኽራን፣ ነቲ ኣምላኽ ንማሕደሩ ኪዅኖ እተመነዮ ኸረን ስለምንታይ ኢኹም ቀኒእኩም እትጥምትዎ፧ እወ፣ እግዚኣብሄር ንዘለአለም ኣብኡ ኺነብር እዩ።
17
ሰረገላታት ኣምላኽ ክልተ እልፊ፣ ኣሽሓት ጊዜ ኣሽሓት እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ ሲና፣ ኣብ መቕደሱ፣ ኣብ ማእከሎም እዩ።
18
ናብ ላዕሊ ደየብካ፣ ምርኮ ማረኽካ፣ ኣብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኪነብሩስ፣ ካብ ሰብ፣ ካብቶም ተጻረርቲ እኳ ውህበት ተቐበልካ።
19
እግዚኣብሄር ይባረኽ፣ ነንመዓልቲ ጾርና ይጸውር ኣሎ፣ ንሱ ኣምላኽ ምድሓንና እዩ።
20
ኣምላኽሲ ንኣና ኣምላኽ ምንጋፍ እዩ፣ ካብ ሞት ምውጻእ ድማ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዩ።
21
ኣምላኽ ግና ርእሲ ጸላእቱ፣ ኤረ ነቲ ብበደሉ ዚመላለስ ጐታን፣ መንበስበስታኡ ኺጭፍልቖ እዩ።
22-23
እግዚኣብሄር፣ ኣእጋርካ ኣብ ደም ኪረግጻ፣ መልሓስ ኣኽላባትካ ኸኣ ካብ ጸላኢ ግዲኡ ኺረክብሲ፣ ካብ ባሳን ክመልሶም፣ ካብ መዓሙቚ ባሕሪ ኽመልሶም እየ፣ በለ።
24
ዎ ኣምላኽ፣ ኡደትካ፣ ናይ ኣምላኸይ፣ ናይ ንጉሰይ ኡደት ናብ መቕደስ ረአዩ።
25
ቅድም ዘመርቲ፣ ደሓር ቃነይቲ በገና ሰዐቡ፣ ከበሮ ዚወቕዓ ደናግል ኣብ ማእከል ነበራ።
26
ኣቱም ካብ ዓይኒ ማይ እስራኤል ዝዀንኩም፣ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ማሕበራት ኣመስግንዎ።
27
ኣብኡ ብንያም፣ እቲ ምንኣስ ኵሎም፣ ገዛኢኦም፣ መሳንፍቲ ይሁዳን ጭፍራኦምን፣ መሳፍንቲ ዛብሎን፣ መሳፍንቲ ንፍታሌም ኣለዉ።
28
ኣምላኽካ ንሓይልኻ ኣዘዞ፣ ዎ ኣምላኽ፣ ነቲ ዝገበርካልና ኣጽንዓዮ።
29
ስለ ቤት መቕደስካ ኣብ የሩሳሌም ነገስታት ውህበት ኬምጽኡልካ እዮም።
30
ብሩሮም ጾይሮም ምእንቲ ኺመጹኻ፣ ንኣራዊት ሰልሰላ፣ ንኣኼባ ኣብዑር ምስ ምራኹት ኣህዛብ ገስጾም። ነቶም ብውግእ ዚሕጐሱ ኣህዛብ ፋሕ ኣብሎም።
31
መሳፍንቲ ኻብ ግብጺ ኺመጹ እዮም፣ ኢትዮጵያ ቐልጢፋ ኣእዳዋ ናብ ኣምላኽ ክትዝርግሕ እያ።
32-33
አቱም መንግስትታት ምድሪ፣ ነቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ጥንቲ ሰማየ ሰማያት ዚኸይድ ኣምላኽ ዘምሩ፣ ንእግዚኣብሄር ዘምሩሉ፣ እንሆ፣ ንሱ ንድምጹ፣ ነቲ ብርቱዕ ድምጹ፣ የስምዕ ኣሎ።
34
ንኣምላኽ ምልኪ ሀቡ፣ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ እስራኤል፣ ምልኩ ኣብ ደበናታት እዩ።
35
ዎ ኣምላኽ፣ ካብ መቕደስካ እተፍርህ ኢኻ። ንህዝቡ ሓይልን ስልጣንን ዚህብ ኣምላኽ እስራኤል እዩ። ኣምላኽ ይባረኽ።

1
<> Let God arise! Let his enemies be scattered! Let them who hate him also flee before him.
2
As smoke is driven away, so drive them away. As wax melts before the fire, so let the wicked perish at the presence of God.
3
But let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yes, let them rejoice with gladness.
4
Sing to God! Sing praises to his name! Extol him who rides on the clouds: to Yah, his name! Rejoice before him!
5
A father of the fatherless, and a defender of the widows, is God in his holy habitation.
6
God sets the lonely in families. He brings out the prisoners with singing, but the rebellious dwell in a sun-scorched land.
7
God, when you went forth before your people, when you marched through the wilderness... Selah.
8
The earth trembled. The sky also poured down rain at the presence of the God of Sinai--at the presence of God, the God of Israel.
9
You, God, sent a plentiful rain. You confirmed your inheritance, when it was weary.
10
Your congregation lived therein. You, God, prepared your goodness for the poor.
11
The Lord announced the word. The ones who proclaim it are a great company.
12
"Kings of armies flee! They flee!" She who waits at home divides the spoil,
13
while you sleep among the campfires, the wings of a dove sheathed with silver, her feathers with shining gold.
14
When the Almighty scattered kings in her, it snowed on Zalmon.
15
The mountains of Bashan are majestic mountains. The mountains of Bashan are rugged.
16
Why do you look in envy, you rugged mountains, at the mountain where God chooses to reign? Yes, Yahweh will dwell there forever.
17
The chariots of God are tens of thousands and thousands of thousands. The Lord is among them, from Sinai, into the sanctuary.
18
You have ascended on high. You have led away captives. You have received gifts among men, yes, among the rebellious also, that Yah God might dwell there.
19
Blessed be the Lord, who daily bears our burdens, even the God who is our salvation. Selah.
20
God is to us a God of deliverance. To Yahweh, the Lord, belongs escape from death.
21
But God will strike through the head of his enemies, the hairy scalp of such a one as still continues in his guiltiness.
22
The Lord said, "I will bring you again from Bashan, I will bring you again from the depths of the sea;
23
That you may crush them, dipping your foot in blood, that the tongues of your dogs may have their portion from your enemies."
24
They have seen your processions, God, even the processions of my God, my King, into the sanctuary.
25
The singers went before, the minstrels followed after, in the midst of the ladies playing with tambourines,
26
"Bless God in the congregations, even the Lord in the assembly of Israel!"
27
There is little Benjamin, their ruler, the princes of Judah, their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali.
28
Your God has commanded your strength. Strengthen, God, that which you have done for us.
29
Because of your temple at Jerusalem, kings shall bring presents to you.
30
Rebuke the wild animal of the reeds, the multitude of the bulls, with the calves of the peoples. Being humbled, may it bring bars of silver. Scatter the nations that delight in war.
31
Princes shall come out of Egypt. Ethiopia shall hurry to stretch out her hands to God.
32
Sing to God, you kingdoms of the earth! Sing praises to the Lord! Selah.
33
To him who rides on the heaven of heavens, which are of old; behold, he utters his voice, a mighty voice.
34
Ascribe strength to God! His excellency is over Israel, his strength is in the skies.
35
You are awesome, God, in your sanctuaries. The God of Israel gives strength and power to his people. Praise be to God!