1
ማያት ክሳዕ ነፍሰይ በጺሑ እዩ እሞ፣ ዎ ኣምላኽ፣ ኣድሕነኒ።
2
ናብቲ መርገጺ ዜብሉ ዓሚቚ ሰልሚ ሰጢመ፣ ኣብ ጥልቂ ማያት አትየ፣ ማዕበላት ከኣ የጥሕለኒ አሎ።
3
ብምእዋየይ ደኺመ፣ ጐረሮይ ነቒጹ፣ ኣዒንተይ ንአምላኸይ ብምጽባይ ፈዚዘን።
4
ብኸንቱ ዚጸልኡኒ ኻብ ጸጒሪ ርእሰይ ይበዝሑ፣ ብዘይ ምኽንያት ኬጥፍኡኒ ዚደልዩ ጸላእተይ ሓያላት እዮም፣ ኤረ ዘይከተርክዎ ኽመልስ እኳ ግዲ ዀነኒ።
5
ዎ ኣምላኽ፣ ንስኻ ዕሽነተይ ትፈልጥ ኢኻ፣ በደለይውን ካባኻ ኣይተሐብኤን።
6-7
ኣታ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ስሌኻ ጸርፊ እጸውር ኣሎኹ። ነውሪ ንገጸይ ኣጐልቢብዎ እዩ እሞ፣ እቶም ዚጽበዩኻ ብኣይ ኣይሕፈሩ፣ ኣታ ኣምላኽ እስራኤል፣ እቶም ዚደልዩኻ ብኣኻ ኣይነውሩ።
8-9
ቅንኣት ቤትካ በሊዑኒ፣ ጸርፊ እቶም ዚጸርፉኻውን ኣባይ ወዲቑ እዩ እሞ፣ ነሕዋተይ ጓና፣ ንውሉድ ኣደይውን ጋሻ ዀንኩ።
10
እናበኼኹ ንነፍሰይ ብጾም ምስ ኣሕሳእክዋ፣ እዚ መጽረፊ ዀነኒ።
11
ክዳን ሓዘን ምስ ለበስኩ፣ መመሰሊ ዀንክዎም።
12
ኣብ ደገ ዚቕመጡ ብዛዕባይ ይዛራረቡ፣ ሰካራት ብአይ ይጭፍሩ።
13
አታ እግዚኣብሄር፣ ብቕብልቲ ጊዜ ግና ጸሎተይ ናባኻ እዩ፣ ዎ ኣምላኽ፣ ብብዝሒ ምሕረትካ፣ ብሓቂ ምድሓንካ ምለሰለይ።
14
ከይሰጥምሲ ኻብ ሰልሚ ኣውጽአኒ፣ ካብ ጸላእተይን ካብ ጥልቂ ማያትን ኣናግፈኒ።
15
ማዕበላት ማይ ኣየጥሕለኒ፣ መዓሙቚ ድማ ኣይውሐጠኒ፣ ጕድጓድውን ኣብ ልዕለይ ኣፋ ኣይትዕጾ።
16
ጐይታየ፣ ሳህልኻ ሰናይ እዩ እሞ፣ ምለሰለይ፣ ከም ዕቤት ምሕረትካ ተመለሰኒ።
17
ጸቢቡኒ እዩ እሞ፣ ንባርያኻ ገጽካ ኣይትኸውለሉ፣ ቀልጢፍካ ምለሰለይ።
18
ክትብጀዋስ ናብ ነፍሰይ ቅረብ፣ ምእንቲ ጸላእተይ ኢልካ ኣናግፈኒ።
19
ንስኻ ጸርፈይን ነውረይን ሕፍረተይን ትፈልጦ ኢኻ፣ ኵሎም ተጻረርተይ ኣብ ቅድሜኻ ኣለዉ።
20
ንልበይ ጸርፊ ቐጥቂጥዎ ደኸምኩ፣ ዚድንግጸለይ ተጸቤኹ፣ ሓደ እኳ ኣይነበረን፣ ዜጸናንዑኒ ደልየውን፣ ሰአንኩ።
21
ኣብ መብልዔይ ሓሞት ገበሩ። ንጽምኤይውን መጺጽ ኣስተዩኒ።
22
መአዶም ኣብ ቅድሚኦም መፈንጠራ ይኹኖም፣ ደሓን ኢና ኺብሉ ኸለዉ፣ መጻወድያ ይኹኖም።
23
ኣዒንቶም ከይርእያ ይጸልምታ፣ ንሓቛቚኦምውን ኵሉ ጊዜ ኣንቀጥቅጦ።
24
መዓትካ ኣፍስሰሎም፣ ረስኒ ቚጥዓኻውን የርክቦም።
25
ማሕደሪኦም ይዕኖ፣ ኣብ ድንኳናቶም ዚነብር ሓደ እኳ ኣይረኸብ።
26
ነቲ ዝወቓዕካዮ ይሰጕዎ፣ ናይቶም ዘቚሰልካዮም ቃንዛ የዘንትውዎ ኣለዉ እሞ፣
27
ኣብ ርእሲ ዓገቦም ዓገብ ወስኮም፣ ናብ ጽድቅኻውን ኣይእተዉ።
28
ካብ መጽሓፍ ህይወት ይደምሰሱ፣ ምስ ጻድቃን ድማ ኣይጸሐፉ።
29
ኣነ ግና መስኪንን ምግዱርን እየ፣ ዎ ኣምላኽ፣ ምድሓንካ ልዕል የብለኒ።
30
ንስም ኣምላኽ ብመዝሙር ከመስግኖ፣ ብምምሳው ከኣ ልዕል ከብሎ እየ።
31
እዚ ንእግዚኣብሄር ካብ ዝራብዕ፣ ካብ ቀርንን ጽፍርን ዘለዎ ተፊንቲ ባህ ኬብሎ እዩ።
32-33
እግዚኣብሄር ንድኻታት ይሰምዖም፣ ንእሱራትውን ኣይንዕቕን እዩ እሞ፣ ትሑታት ነዚ ርእዮም ይሕጐሱ፣ ኣቱም ንአምላኽ እትደልይዎ፣ ልብኹም ብህይወት ይንበር።
34
ሰማይን ምድርን ባሕርን፣ ኣብኡ ዚዋሳወስ ኵሉን ንእኡ የመስግንዎ።
35
ኣምላኽ ንጽዮን ኬድሕና፣ ንኸተማታት ይሁዳውን ኪሀንጸን እዩ እሞ፣ ኣብኤን ኪነብሩን ኪርስተዩን፣
36
ዘርኢ ባሮቱ ኺወርስዋ፣ ስሙ ዚፈትዉ ኸኣ ኣብኣ ኺነብሩ እዮም።

1
<> Save me, God, for the waters have come up to my neck!
2
I sink in deep mire, where there is no foothold. I have come into deep waters, where the floods overflow me.
3
I am weary with my crying. My throat is dry. My eyes fail, looking for my God.
4
Those who hate me without a cause are more than the hairs of my head. Those who want to cut me off, being my enemies wrongfully, are mighty. I have to restore what I didn''t take away.
5
God, you know my foolishness. My sins aren''t hidden from you.
6
Don''t let those who wait for you be shamed through me, Lord Yahweh of Armies. Don''t let those who seek you be brought to dishonor through me, God of Israel.
7
Because for your sake, I have borne reproach. Shame has covered my face.
8
I have become a stranger to my brothers, an alien to my mother''s children.
9
For the zeal of your house consumes me. The reproaches of those who reproach you have fallen on me.
10
When I wept and I fasted, that was to my reproach.
11
When I made sackcloth my clothing, I became a byword to them.
12
Those who sit in the gate talk about me. I am the song of the drunkards.
13
But as for me, my prayer is to you, Yahweh, in an acceptable time. God, in the abundance of your loving kindness, answer me in the truth of your salvation.
14
Deliver me out of the mire, and don''t let me sink. Let me be delivered from those who hate me, and out of the deep waters.
15
Don''t let the flood waters overwhelm me, neither let the deep swallow me up. Don''t let the pit shut its mouth on me.
16
Answer me, Yahweh, for your loving kindness is good. According to the multitude of your tender mercies, turn to me.
17
Don''t hide your face from your servant, for I am in distress. Answer me speedily!
18
Draw near to my soul, and redeem it. Ransom me because of my enemies.
19
You know my reproach, my shame, and my dishonor. My adversaries are all before you.
20
Reproach has broken my heart, and I am full of heaviness. I looked for some to take pity, but there was none; for comforters, but I found none.
21
They also gave me gall for my food. In my thirst, they gave me vinegar to drink.
22
Let their table before them become a snare. May it become a retribution and a trap.
23
Let their eyes be darkened, so that they can''t see. Let their backs be continually bent.
24
Pour out your indignation on them. Let the fierceness of your anger overtake them.
25
Let their habitation be desolate. Let no one dwell in their tents.
26
For they persecute him whom you have wounded. They tell of the sorrow of those whom you have hurt.
27
Charge them with crime upon crime. Don''t let them come into your righteousness.
28
Let them be blotted out of the book of life, and not be written with the righteous.
29
But I am in pain and distress. Let your salvation, God, protect me.
30
I will praise the name of God with a song, and will magnify him with thanksgiving.
31
It will please Yahweh better than an ox, or a bull that has horns and hoofs.
32
The humble have seen it, and are glad. You who seek after God, let your heart live.
33
For Yahweh hears the needy, and doesn''t despise his captive people.
34
Let heaven and earth praise him; the seas, and everything that moves therein!
35
For God will save Zion, and build the cities of Judah. They shall settle there, and own it.
36
The children also of his servants shall inherit it. Those who love his name shall dwell therein.