1
ዎ ኣምላኽ፣ ንንጉስ ፍርድኻ፣ ንወዲ ንጉስውን ጽድቅኻ ሀቦም።
2
ንሱ ኸኣ ንህዝብኻ ብጽድቂ፣ ንጥቑዓትካውን ብቅንዕና ኺፈርዶም እዩ።
3
ኣኽራንን ኰረቢትንሲ ብጽድቂ ንህዝቢ ሰላም ኬምጽኡሉ እዮም።
4
ነቶም ናይ ህዝቢ መሳኺን ይብይነሎም፣ ንደቂ ድኻታት ኬድሕኖም እዩ፣ ንጠቓዕቲውን ኪድዕምኾም እዩ።
5
ጸሓይን ወርሕን ክሳዕ ዘለዋ፣ ንውሉድ ወለዶ ኺፈርሁኻ እዮም።
6
ከም ዝናም ናብ እተዐጽደ ሸኻ፣ ከምቲ ንምድሪ ዜጥልል ጥሚቕ ኰይኑ ይወርድ።
7
ብዘመኑ እቲ ጻድቕ ኪዕምብብ፣ ወርሒ ኽሳዕ እትጠፍእ ከኣ ብዝሒ ሰላም ኪህሉ እዩ።
8
ካብ ባሕሪ ኽሳዕ ባሕሪ፣ ካብ ርባ ኽሳዕ ወሰን ምድሪ ኺመልኽ እዩ።
9
ኣብ በረኻ ዚነብሩ ኢድ ኪነስኡሉ፣ ጸላእቱውን ሓመድ ኪልሕሱ እዮም።
10
ነገስታት ተርሴስን ደሴታትን ገጸ በረኸት ኬቕርቡሉ፣ ነገስታት ሸባን ሳባን ድማ ውህበታት ኬምጽኡሉ እዮም።
11
ኵሎም ነገስታት ከኣ ኣብ ቅድሚኡ ኺፍገሙ፣ ብዘለዉ ኣህዛብ ኬገልግልዎ እዮም።
12
ነቲ ዚጠርዕ ድኻን ነቲ ረዳኢ ዜብሉ መስኪንን ኬናግፎ እዩ።
13
ንመሳኺንን ንድኻታትን ኪድንግጸሎም፣ ንነፍሲ ድኻታት ከኣ ኬድሕን እዩ።
14
ንነፍሶም ካብ ምጥቃዕን ግፍዕን ኪብጀዋ ደሞም ከኣ ኣብ ኣዒንቱ ኽቡር ኪኸውን እዩ እሞ፣
15
ብህይወት ኪነብር፣ ካብ ወርቂ ሸባ ድማ ኪህብዎ፣ ኵሉ ጊዜውን ናብኡ ኺጽልዩ፣ ምሉእ መዓልቲ ኺባርኽዎ እዮም።
16
ብዝሒ እኽሊ ኣብ ሃገር፣ ኣብ ርእሲ ኣኽራን ኪኸውን፣ ፍሬኡ ኸም ኣእዋም ሊባኖስ ዘዘው ኪብል፣ ሰብ ከተማውን ከም ሳዕሪ ምድሪ ኺዕምብቡ እዮም።
17
ስሙ ንዘለአለም ኪነብር፣ ስሙ ጸሓይ ክሳዕ ዘላ ኺዝውተር እዩ፣ ብእኡውን ሰብ ኪባረኹ፣ ኵሎም ኣህዛብ ብጹእ ኪብልዎ እዮም።
18
እቲ በይኑ ተአምራት ዚገብር እግዚኣብሄር ኣምላኽ፣ እቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ይባረኽ።
19
ክቡር ስሙ ንዘለአለም ይባረኽ፣ ብዘሎ ምድሪውን ብኽብሩ ይምላእ። ኣሜን፣ ኣሜን፣
20
ጸሎት ዳዊት ወዲ እሰይ ተፈጸመ።

1
<> God, give the king your justice; your righteousness to the royal son.
2
He will judge your people with righteousness, and your poor with justice.
3
The mountains shall bring prosperity to the people. The hills bring the fruit of righteousness.
4
He will judge the poor of the people. He will save the children of the needy, and will break the oppressor in pieces.
5
They shall fear you while the sun endures; and as long as the moon, throughout all generations.
6
He will come down like rain on the mown grass, as showers that water the earth.
7
In his days, the righteous shall flourish, and abundance of peace, until the moon is no more.
8
He shall have dominion also from sea to sea, from the River to the ends of the earth.
9
Those who dwell in the wilderness shall bow before him. His enemies shall lick the dust.
10
The kings of Tarshish and of the islands will bring tribute. The kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
11
Yes, all kings shall fall down before him. All nations shall serve him.
12
For he will deliver the needy when he cries; the poor, who has no helper.
13
He will have pity on the poor and needy. He will save the souls of the needy.
14
He will redeem their soul from oppression and violence. Their blood will be precious in his sight.
15
They shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba. Men shall pray for him continually. They shall bless him all day long.
16
There shall be abundance of grain throughout the land. Its fruit sways like Lebanon. Let it flourish, thriving like the grass of the field.
17
His name endures forever. His name continues as long as the sun. Men shall be blessed by him. All nations will call him blessed.
18
Praise be to Yahweh God, the God of Israel, who alone does marvelous deeds.
19
Blessed be his glorious name forever! Let the whole earth be filled with his glory! Amen and amen.
20
This ends the prayers by David, the son of Jesse.