1
ዎ እግዚአብሄር፣ ንምድርኻ ሞገስ ገበርካላ፣ ንቤት ያእቆብ ካብ ምርኮ መለስካዮም።
2
ኣበሳ ህዝብኻ ሐደግካ፣ ንብዘሎ ሓጢኣቶም ከደንካ።
3
ንዅሉ መዓትካ ኣርሐቕካዮ፣ ካብ ንደት ቊጥዓኻ ተመለስካ።
4
ዎ ኣምላኽ ምድሓንና፣ ምለሰና፣ ንዅራኻውን ካባና አትርፎ።
5
ንዘለአለምዶ ኽትኵርየልና፧ ኵራኻስ ንውሉድ ወለዶዶ ኸተንውሕ ኢኻ፧
6
ህዝብኻ ብኣኻ ኺሕጐስሲ፣ መሊስካዶ ህይወት ኣይክትህበናን ኢኻ፧
7
ዎ እግዚኣብሄር፣ ጸጋኻ ኣርእየና፣ ምድሓንካውን ሀበና።
8
ናብ ዕሽነት ደአ ኣይመለሱ እምበር፣ ንህዝቡን ቅዱሳኑን ሰላም ኪዛረቦም እዩ እሞ፣ ነቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዚብሎ ኽሰምዕ እየ።
9
ብሓቂ አብ ሃገርና ኽብሪ ኺሐድርሲ፣ ምድሓኑ ነቶም ዚፈርህዎ ቐረባኦም እዩ።
10
ለውሃትን ሓቅን ተራኸባ፣ ጽድቅን ሰላምን ተሳዓዐማ።
11
ሓቂ ኻብ ምድሪ ኽትበቊል፣ ጸድቂውን ካብ ሰማይ ክትጥምት እያ።
12
እግዚኣብሄር ድማ ሰናይ ኪህበና እዩ፣ ሃገርናውን ፍርያታ ኽትህብ እያ።
13
ጽድቂ ቐቅድሚኡ ኽትከይድ፣ ኣስኣሰሩ ኸኣ ክትስዕብ እያ።

1
<> Yahweh, you have been favorable to your land. You have restored the fortunes of Jacob.
2
You have forgiven the iniquity of your people. You have covered all their sin. Selah.
3
You have taken away all your wrath. You have turned from the fierceness of your anger.
4
Turn us, God of our salvation, and cause your indignation toward us to cease.
5
Will you be angry with us forever? Will you draw out your anger to all generations?
6
Won''t you revive us again, that your people may rejoice in you?
7
Show us your loving kindness, Yahweh. Grant us your salvation.
8
I will hear what God, Yahweh, will speak, for he will speak peace to his people, his saints; but let them not turn again to folly.
9
Surely his salvation is near those who fear him, that glory may dwell in our land.
10
Mercy and truth meet together. Righteousness and peace have kissed each other.
11
Truth springs out of the earth. Righteousness has looked down from heaven.
12
Yes, Yahweh will give that which is good. Our land will yield its increase.
13
Righteousness goes before him, And prepares the way for his steps.