1
ወደየ፡ ንቓላተይ ሐልዎ፡ ንትእዛዛተይውን ኣባኻ ዑቘሮ።
2
ንትእዛዛተይ ሐልዎ እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ፡ ንሕገይውን ከም መርዓት ዓይንኻ ሐልዎ።
3
ናብ ኣጸብዕካ እሰሮ፡ ኣብ ሰሌዳ ልብኻውን ጽሐፎ።
4-5
ካብ ሰበይቲ እማትካ፡ ካብታ ልዙብ ቃላት እትዛረብ ጓና ሰበይቲ ምእንቲ ኺባልሀካስ፡ ንጥበብ፡ ሓብተይ ኢኺ፡ በላ። ነእምሮ ኸኣ ኣማኒተይ ኢልካ ስመያ።
6
ኣብ መስኰት ቤተይ ኰይነ፡ ብዓይነ ርግቢ ኣሳጊረ ኣማዕዶኹ፡
7
ኣብ ማእከል እቶም ዓያሱ ኰይነ፡ ተመልከትኩ እሞ፡ ኣብ ማእከል እቶም መንእሰይ ልቢ ዜብሉ ጐበዝ ርኤኹ።
8
ንሱ በደባባይ ኣብ ጥቓ ቐራና መገዲ ሐሊፉ፡ ናብታ ናብ ቤታ እትወስድ መገዲ ኣበለ።
9
ምድሪ መስዩ፡ ጽልግልግታ ዀይኑ፡ ጸሊም ለይቲ፡ ድቕድቕ ጸልማት ነበረ።
10
እንሆ ኸኣ፡ ሰበይቲ ኽትቅበሎ ወጸት፡ ክዳን ምንዝርና እተኸደነት፡ ልባ ተንኰለኛ፡
11
ንሳ ህውከተናን ቀላልን እያ፡ ኣእጋራ ኣብ ቤታ ኣይዐርፉን፡
12
ሓንሳእ ኣብ ኣደባብይ፡ ሓንሳእ ኣብ ዕዳጋ፡ ሓንሳእ ከኣ ኣብ ቀራና መገዲ ኣድብያ ትጸንሕ።
13
ሐዘቶ ሰዐመቶውን፡ ዓይነ ዓይኑ እናጠመተት ከኣ በለቶ፡
14
መስዋእቲ ምስጋና ከቕርብ ተመባጺኦኤ ነይረ እየ እሞ፡ ሎሚ መብጽዓይ ፈጸምኩ፡
15
ስለዚ ኸኣ ክቕበለካን ገጽካ ኽደልን መጻእኩ እሞ ረኸብኩኻ።
16
ኣብ ልዕሊ ዓራተይ ፍራናሽ፡ ብፈትሊ ግብጺ እተጠልፈ ዝንጕርጕር ምንጻፍ ኣንጺፈሉ ኣሎኹ።
17
ነቲ ምድቃሰይ ከርበ፡ ዓልወ፡ ቀረፋ ነጺገሉ ኣሎኹ።
18-20
ሰብኣየይ ከረጺት ገንዘብ ኣብ ኢዱ ሒዙ፡ ነዊሕ መገሻ ኸይዱ እዩ፡ ኣብ ገዛ የሎን። ወርሒ ፍጹም ብርሃን ምስ ኰነት እዩ ንገዛኡ ዚምለስ እሞ፡ ንዓ፡ ክሳዕ ዚወግሕ ብፍትወት ንርወ፡ ብናይ ፍትወት ምትሕቝቛፍ ባህ ይበለና።
21
ብብዙሕ ጥበራ ኣስሐተቶ፡ ብልዙብ ከናፍራ ስሐበቶ።
23-22
ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዚዅብኰብ ብዕራይ፡ ከምቲ ዓሻ፡ ፍላጻ ንኸብዱ ኽሳዕ ዚስንጥቖ፡ ብቕጾኣት ዚእሰር፡ ከምቲ ንጥፍኣት ነፍሱ ምዃኑ ኸይፈለጠ፡ ናብ መጻወድያ ዚሸብብ ዑፍ ኰይኑ ብኡብኡ ሰዐበ።
24
እምብኣርሲ ደቀየ፡ ስምዑኒ፡ ናብ ዘረባ ኣፈይ ከኣ ኣቕልቡ።
25-27
ንሳ ንብዙሓት ወጊኣ ኣውዲቓቶም፡ ዝቐተለቶም ከኣ መሊኦም እዮም፡ ቤታ ናብ ውሻጠ ሞት ዜውርድ፡ መገዲ ሲኦል እዩ እሞ፡ ንልብኻ ናብ ጐደናኣ ኣቢልካ ኣይተዘምብሎ፡ ብመገዳ ኣይትስሐት።

1
My son, keep my words. Lay up my commandments within you.
2
Keep my commandments and live! Guard my teaching as the apple of your eye.
3
Bind them on your fingers. Write them on the tablet of your heart.
4
Tell wisdom, "You are my sister." Call understanding your relative,
5
that they may keep you from the strange woman, from the foreigner who flatters with her words.
6
For at the window of my house, I looked out through my lattice.
7
I saw among the simple ones. I discerned among the youths a young man void of understanding,
8
passing through the street near her corner, he went the way to her house,
9
in the twilight, in the evening of the day, in the middle of the night and in the darkness.
10
Behold, there a woman met him with the attire of a prostitute, and with crafty intent.
11
She is loud and defiant. Her feet don''t stay in her house.
12
Now she is in the streets, now in the squares, and lurking at every corner.
13
So she caught him, and kissed him. With an impudent face she said to him:
14
"Sacrifices of peace offerings are with me. This day I have paid my vows.
15
Therefore I came out to meet you, to diligently seek your face, and I have found you.
16
I have spread my couch with carpets of tapestry, with striped cloths of the yarn of Egypt.
17
I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.
18
Come, let''s take our fill of loving until the morning. Let''s solace ourselves with loving.
19
For my husband isn''t at home. He has gone on a long journey.
20
He has taken a bag of money with him. He will come home at the full moon."
21
With persuasive words, she led him astray. With the flattering of her lips, she seduced him.
22
He followed her immediately, as an ox goes to the slaughter, as a fool stepping into a noose.
23
Until an arrow strikes through his liver, as a bird hurries to the snare, and doesn''t know that it will cost his life.
24
Now therefore, sons, listen to me. Pay attention to the words of my mouth.
25
Don''t let your heart turn to her ways. Don''t go astray in her paths,
26
for she has thrown down many wounded. Yes, all her slain are a mighty army.
27
Her house is the way to Sheol, going down to the chambers of death.