1
ናብከድናጾር ንጉስ ባቢሎን ንኢኮንያስ፡ ወዲ ዮኣቂም ንጉስ ይሁዳ፡ ምስ መሳፍንቲ ይሁዳን ጾረብትን ሰራሕቲ ሓጻውንን ካብ የሩሳሌም ማሪኹ ናብ ባቢሎን ምስ ኣግዐዞም፡ እንሆ፡ እግዚኣብሄር በለስ ዝመልኣ ኽልተ መሶብ፡ ኣብ ቅድሚ መቕደስ እግዚኣብሄር እተነብራ፡ ኣርኣየኒ።
2
እታ ሓንቲ መሶብ፡ ከምቲ ፍልም ዝበሰለ በለስ፡ ኣዝዩ ጽቡቕ በለስ ነበራ፡ እታ ሓንቲ መሶብ ድማ ምብላዑ ዘይከኣል ኣዝዩ ሕማቕ በለስ ነበራ።
3
ሽዑ እግዚኣብሄር፡ ኤርምያስ፡ እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? በለኒ። ኣነ ድማ፡ በለስ፡ እቲ ጽቡቕ በለስ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ፡ እቲ ሕማቕ ከኣ ብምሕማቑ ኺብላዕ ክሳዕ ዘይከኣል ኣዝዩ ሕማቕ እዩ፡ ኢለ በልኩ።
4
ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናባይ መጸ፡
5
እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኣነ ነቶም ካብ እዚ ስፍራ እዚ ናብ ሃገር ከለዳውያን ዝሰደድክዎም ምሩኻት ይሁዳ፡ ከምቲ ጽቡቕ በለስ ገይረ፡ ባህ ኢሉኒ ኽጥምቶም እየ።
6
ባህ ኢሉኒ ኣዒንተይ ናባታቶም ከብለን እየ፡ ናብዛ ሃገር እዚኣውን ክመልሶም እየ። ክሀንጾም እየ እሞ ኣይከፍርሶምን፡ ክተኽሎም እየ እሞ ኣይክምንቊሶምን እየ።
7
እግዚኣብሄር ምዃነይ ኪፈልጡንስ፡ ልቢ ኽህቦም እየ፡ ብምሉእ ልቦም ናባይ ኪምለሱ እዮም እሞ፡ ንሳቶም ህዝበይ ኪዀኑ እዮም፡ ኣነውን ኣምላኾም ክኸውን እየ።
8
ኣነ ንጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳን ንመሳፍንቱን ነቶም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዝተረፉ ኣብ ሃገር ግብጺ ኸኣ ዚነብሩ ዘለዉ ትርፊ የሩሳሌም፡ ከምቲ ሕማቕ ኪብላዕ ክሳዕ ዘይከኣል ኰይኑ ዝሐመቐ በለስ ከምኡ ኽገብሮም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
9
ኣብቲ ኣነ ዝሰጐጒክዎም ኲሉ ስፍራታት ከኣ ንጸርፍን ንመመሰልን ንመላገጽን ንመርገምን ኪዀኑ፡ ኣብ ኲሉ መንግስትታት ምድሪ ንመከራን ንስቓይን ኣሕሊፈ ኽህቦም እየ።
10
ካብታ ንኣታቶም ነቦታቶምን ዝሀብክዋ ምድሪ ኽሳዕ ዚጠፍኡ፡ ሰይፍን ጥሜትን ፌራን ክሰደሎም እየ።

1
Yahweh shown me, and behold, two baskets of figs set before the temple of Yahweh, after that Nebuchadnezzar king of Babylon had carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, and the princes of Judah, with the craftsmen and smiths, from Jerusalem, and had brought them to Babylon.
2
One basket had very good figs, like the figs that are first-ripe; and the other basket had very bad figs, which could not be eaten, they were so bad.
3
Then said Yahweh to me, What see you, Jeremiah? I said, Figs; the good figs, very good; and the bad, very bad, that can''t be eaten, they are so bad.
4
The word of Yahweh came to me, saying,
5
Thus says Yahweh, the God of Israel: Like these good figs, so will I regard the captives of Judah, whom I have sent out of this place into the land of the Chaldeans, for good.
6
For I will set my eyes on them for good, and I will bring them again to this land: and I will build them, and not pull them down; and I will plant them, and not pluck them up.
7
I will give them a heart to know me, that I am Yahweh: and they shall be my people, and I will be their God; for they shall return to me with their whole heart.
8
As the bad figs, which can''t be eaten, they are so bad, surely thus says Yahweh, So will I give up Zedekiah the king of Judah, and his princes, and the residue of Jerusalem, who remain in this land, and those who dwell in the land of Egypt,
9
I will even give them up to be tossed back and forth among all the kingdoms of the earth for evil; to be a reproach and a proverb, a taunt and a curse, in all places where I shall drive them.
10
I will send the sword, the famine, and the pestilence, among them, until they be consumed from off the land that I gave to them and to their fathers.