1
ኣብ መጀመርታ መንግስቲ ዮኣቂም፡ ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ፡ እዚ ኸምዚ ዚብል ቃል ካብ እግዚኣብሄር መጸ፡
2
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኣብቲ ኣጸድ ቤት እግዚኣብሄር ቁም እሞ ንዂለን እተን ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ኪሰግዳ ዚመጻ ኸተማታት ይሁዳ እዚ ኣነ ኽትነግረን ኢለ ዝእዝዘካ ዘለኹ ዂሉ ቓላት፡ ሓንቲ ቓል እኳ ኸየጒደልካ ንገረን።
3
ምናልባሽ እንተ ሰምዑ፡ ነፍሲ ወከፎም ከኣ ካብ እኩይ መንገዶም እንተ ተመልሱ፡ ኣነውን እቲ ብሰሪ እኩይ ግብሮም ከውርደሎም ኢለ ዝአመምክዎ መዓት ክጥዐሰሉ እየ።
4
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኢልካ ኸኣ ንገሮም፡ በቲ ኣብ ቅድሜኹም ዘንበርክዎ ሕገይ ክትመላለሱ እንተዘይሰማዕኩምኒ፡
5
ንቓላት እቶም ክትሰምዑ ኢለ ናባኻትኩም ዝልእኮም ዘሎኹ፡ ኣንገንጊሄ ዝለኣኽኩልኩም ግዙኣተይ ነብያት፡ ንስኻትኩምሲ ኣይሰማዕኩምን፡
6
ኣነ ድማ ነዛ ቤት እዚኣ ኸም ሲሎ ኽገብራ እየ፡ ነዛ ኸተማ እዚኣውን ንዂላቶም ህዝብታት ምድሪ ንመራገሚ ኽገብራ እየ።
7
ካህናትን ነብያትን ኲሉ ህዝብን ከኣ ኤርምያስ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር እዘን ቃላት እዚኤን ኪዛረብ ከሎ ሰምዑ።
8-9
ኰነ ኸኣ፡ ኤርምያስ እቲ እግዚኣብሄር ንዂሉ ህዝቢ ኺነግሮ ኢሉ ዝአዘዞ ዂሉ ተዛሪቡ ምስ ወድኤ፡ ካህናትን ነብያትን ኲሉ እቲ ህዝብን፡ ስለምንታይ እዛ ቤት እዚኣ ኸም ሲሎ ኽትከውን እያ፡ እዛ ኸተማ እዚኣ ድማ ዚነብረላ ዜብላ ዀይና ኽትዖኑ እያ፡ ኢልካ ብስም እግዚኣብሄር እተነቤኻ፡ ኢሎም፡ ሞት ክትመውት ኢኻ፡ እናበሉ ሐዝዎ። ኲሉ እቲ ህዝቢ ኸኣ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ኣብ ኤርምያስ ዐጐጐ።
10
እቶም መሳፍንቲ ይሁዳ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ፡ ካብ ቤት ንጉስ ናብ ቤት እግዚኣብሄር ደየቡ፡ ኣብ ኣፍ እታ ሓዳስ ደገ ቤት እግዚኣብሄር ከኣ ተቐመጡ።
11
እቶም ካህናትን ነብያትን ድማ ነቶም መሳፍንትን ንዂሉ እቲ ህዝብን፡ እዚ ሰብኣይ እዚ ነዛ ኸተማ እዚኣ፡ ከምቲ በእዛንኩም ዝሰማዕኩዎ፡ ተነብዩላ እዩ እሞ፡ ሞት ይግብኦ፡ ኢሎም ተዛረብዎም።
12
ኤርምያስ ድማ ንዂሎም መሳፍንትን ንዂሉ እቲ ህዝብን፡ እቲ ብዛዕባ እዛ ቤት እዚኣን ብዛዕባ እዛ ኸተማ እዚኣን ዝሰማዕኩምዎ ዂሉ ቃላትሲ፡ እግዚኣብሄር እዩ ኽንበዮ ዝለአኸኒ፡ ኢሉ ተዛረቦም።
13
እምበኣርሲ ኣኻይዳኹምን ግብርኹምን ኣሕሹ፡ ድምጺ እግዚኣብሄር ኣምላኽኩም ድማ ስምዑ፡ እግዚኣብሄር ከኣ እቲ ኣባኻትኩም እተዛረቦ መዓት ኪጥዐሰሉ እዩ።
14
ኣነስ እኔኹ ኣብ ኣእዳውኩም እየ፡ ጽቡቕን ቅኑዕን ኰይኑ እተራእየኩም ግበሩኒ።
15
ብሓቂ እግዚኣብሄር እዩ ዂለን እዘን ቃላት እዚኤን ኣብ ኣእዛንኩም ክነግረን ዝለኣኸኒ እሞ፡ እንተ ቐተልኩምኒ፡ ንጹህ ደም ኣብ ርእስኹምን ኣብዛ ኸተማ እዚኣን ኣብቶም ኣብኣ ዚነብሩን ከም እተውርዱ ኣርጊጽኩም ፍለጡ።
16
ሽዑ እቶም መሳፍንትን ኲሉ እቲ ህዝብን ነቶም ካህናትን ነብያትን፡ እዚ ሰብኣይ እዚ ብስም እግዚኣብሄር ኣምላኽና እዩ እተዛረበና እሞ፡ ሞት ኣይግብኦን እዩ፡ በልዎም።
17
ካብቶም ሽማግሌታት እታ ሃገር ከኣ ተንሲኦም ንዂሉ እቲ ኣኼባ ህዝቢ ኸምዚ ኢሎም ተዛረብዎ፡
18
ሚካ ሞራሽታይ ብዘመን ህዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ፡ ጽዮን ከም ግራት ክትሕረስ፡ የሩሳሌም ኲምራ እምኒ ኽትከውን፡ እቲ ደብሪ መቕደስ ከኣ ኲርባ ዱር ኪኸውን እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፡ ኢሉ ተነብዩ ንዂሉ ህዝቢ ይሁዳ ነገሮ።
19
ህዝቅያስ ንጉስ ይሁዳን ኲሎም ይሁዳንዶ ኣቕቲሎምዎ እዮም፡ ንእግዚኣብሄር ፈሪሁዶ ኣይኰነን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እተማህለለ፡ እግዚኣብሄርሲ እቲ ጠሊቑሎም ዝነበረ መዓትዶ ኣይተጣዕሰሉን፡ ንሕና ኸኣ ከምኡ ኣብ ነፍስና ዓብዪ መዓት መውረድና።
20
ሓደ ብስም እግዚኣብሄር እተነበየ ሰብኣይ፡ ኡርያ፡ ወዲ ሸማዕያ ብዓል ቂርያት - የሪዓም፡ ነበረ። ንሱ ኸኣ ከም ኲለን ቃላት ኤርምያስ ገይሩ፡ ነዛ ኸተማ እዚኣን ነዛ ሃገር እዚኣን ተነበየለን።
21
ንጉስ ዮኣቂምን ኲሎም ጀጋኑኡ ኲሎም መሳፍንቱን ቃላቱ ምስ ሰምዑ፡ እቲ ንጉስ ኪቐትሎ ደለየ። ኡርያ ምስ ሰምዖ ግና፡ ፈርሄ፡ ሀዲሙ ኸኣ ናብ ግብጺ ኸደ።
22
ሽዑ ንጉስ ዮኣቂም ናብ ግብጺ ሰባት ለኣኸ። ንኤልናታን ወዲ ኣክቦር፡ ምስኡ ኸኣ ሓያሎ ሰባት ገይሩ ናብ ግብጺ ለኣኾ፡፡
23
ንሳቶም ድማ ንኡርያ ኻብ ግብጺ ኣውጽእዎ፡ ናብ ንጉስ ዮኣቂም ከኣ ኣምጽእዎ። ንሱ ድማ ብሰይፊ ወቕዖ፡ ሬሳኡውን ኣብቲ መቓብር ማንም ህዝቢ ደርበዮ።
24
ንኤርምያስ ኪቐትልዎ ኢሎም ኣብ ኢድ እቲ ህዝቢ ኣሕሊፎም ከይህብዎ ግና፡ ኢድ ኣሂቃም ወዲ ሻፋን ምስኡ ነበረት።

1
In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, came this word from Yahweh, saying,
2
Thus says Yahweh: Stand in the court of Yahweh''s house, and speak to all the cities of Judah, which come to worship in Yahweh''s house, all the words that I command you to speak to them; don''t diminish a word.
3
It may be they will listen, and turn every man from his evil way; that I may repent me of the evil which I purpose to do to them because of the evil of their doings.
4
You shall tell them, Thus says Yahweh: If you will not listen to me, to walk in my law, which I have set before you,
5
to listen to the words of my servants the prophets, whom I send to you, even rising up early and sending them, but you have not listened;
6
then will I make this house like Shiloh, and will make this city a curse to all the nations of the earth.
7
The priests and the prophets and all the people heard Jeremiah speaking these words in the house of Yahweh.
8
It happened, when Jeremiah had made an end of speaking all that Yahweh had commanded him to speak to all the people, that the priests and the prophets and all the people laid hold on him, saying, You shall surely die.
9
Why have you prophesied in the name of Yahweh, saying, This house shall be like Shiloh, and this city shall be desolate, without inhabitant? All the people were gathered to Jeremiah in the house of Yahweh.
10
When the princes of Judah heard these things, they came up from the king''s house to the house of Yahweh; and they sat in the entry of the new gate of Yahweh''s [house].
11
Then spoke the priests and the prophets to the princes and to all the people, saying, This man is worthy of death; for he has prophesied against this city, as you have heard with your ears.
12
Then spoke Jeremiah to all the princes and to all the people, saying, Yahweh sent me to prophesy against this house and against this city all the words that you have heard.
13
Now therefore amend your ways and your doings, and obey the voice of Yahweh your God; and Yahweh will repent him of the evil that he has pronounced against you.
14
But as for me, behold, I am in your hand: do with me as is good and right in your eyes.
15
Only know for certain that, if you put me to death, you will bring innocent blood on yourselves, and on this city, and on the inhabitants of it; for of a truth Yahweh has sent me to you to speak all these words in your ears.
16
Then said the princes and all the people to the priests and to the prophets: This man is not worthy of death; for he has spoken to us in the name of Yahweh our God.
17
Then rose up certain of the elders of the land, and spoke to all the assembly of the people, saying,
18
Micah the Morashtite prophesied in the days of Hezekiah king of Judah; and he spoke to all the people of Judah, saying, Thus says Yahweh of Armies: Zion shall be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of a forest.
19
Did Hezekiah king of Judah and all Judah put him to death? Didn''t he fear Yahweh, and entreat the favor of Yahweh, and Yahweh repented him of the evil which he had pronounced against them? Thus should we commit great evil against our own souls.
20
There was also a man who prophesied in the name of Yahweh, Uriah the son of Shemaiah of Kiriath Jearim; and he prophesied against this city and against this land according to all the words of Jeremiah:
21
and when Jehoiakim the king, with all his mighty men, and all the princes, heard his words, the king sought to put him to death; but when Uriah heard it, he was afraid, and fled, and went into Egypt:
22
and Jehoiakim the king sent men into Egypt, [namely], Elnathan the son of Achbor, and certain men with him, into Egypt;
23
and they fetched forth Uriah out of Egypt, and brought him to Jehoiakim the king, who killed him with the sword, and cast his dead body into the graves of the common people.
24
But the hand of Ahikam the son of Shaphan was with Jeremiah, that they should not give him into the hand of the people to put him to death.