1
እቲ ኣብ መበል ዓስረይቲ ዓመት ግዝኣቱ ንጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳ፡ ንነቡካድነጻር ከኣ መበል ዓሰርተው ሾሞንተ ዓመት ግዝኣቱ፡ ካብ እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ ዝመጾ ቓል እዚ እዩ።
2
ሽዑ ድማ ጭፍራ ንጉስ ባቢሎን ንየሩሳሌም ከቢቦምዋ ነበሩ፡ ነብዪ ኤርምያስ ከኣ ኣብቲ ኣብ ቤት ንጉስ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ኣብቲ ወገፊኡ ተኣሲሩ ነበረ።
3
ጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ኸምዚ ኢሉ ኣሲርዎ ነበረ፡ ስለምንታይ ተነቤኻን በልካን፡ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ ኣነ ነዛ ኸተማ እዚኣ ኣብ ኢድ ንጉስ ባቢሎን ኣሕሊፈ ኽህባ እየ፡ ንሱውን ኪሕዛ እዩ፡
4
ጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ድማ ርግጽ ኣብ ኢድ ንጉስ ባቢሎን ኪወሀብ እዩ፡ ኣፍ ንኣፍ ኪዛረቦ እዩ፡ ኣዒንቱ ኸኣ ዓይኑ ኺርእያ እየን እምበር፡ ካብ ኢድ ከለዳውያን ኣይኬምልጥን እዩ።
5
ንጼድቅያስ ድማ ናብ ባቢሎን ኪማርኾ፡ ኣነ ኽሳዕ ዝዝክሮውን ኣብኡ ኺጸንሕ እዩ፡ ምስ ከለዳውያን እንተ ተዋጋእኩም ኣይኪቐንዐኩምን እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
6
ኤርምያስ ከኣ፡ ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናባይ መጸ፡ በለ፡
7
እንሆ፡ ሃናምኤል ወዲ ሻሉም ሓዉ ኣቦኻ፡ ነታ ኣብ ኣናቶት ዘላ ግራተይ፡ መሰል ምብጃው አሎካ እሞ፡ ተሻየጣ፡ ኪብለካ ናባኻ ኺመጽእ እዩ።
8
ሃናምኤል ወዲ ሓዉ ኣቦይ ድማ ከም ቃል እግዚኣብሄር ናብቲ ወገፈ ቤት ማእሰርቲ መጺኡ ነታ ኣብ ኣናኖት ኣብ ምድሪ ብንያም ዘላ ግራተይ ኰታ ተሻየጣ፡ መሰል ርስቲ ኣሎካ፡ ምብጃው ድማ ግቡእካ እዩ እሞ፡ ንኣኻ ተሻየጣ፡ በለኒ። ሽዑ እዚ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ምዃኑ ኣስተውዐልኩ።
9
ነታ ኣብ ኣናቶት ዘላ ግራት ከኣ ካብ ሃናምኤል ወዲ ሓዉ ኣቦይ ተሻየጥክዋ እሞ ነቲ ገንዘብ ዓሰርተው ሾብዓተ ሲቃል ብሩር መዘንኩሉ።
10
ኣብ መጽሓፍ ጽሒፈ ኸኣ ሐተምክዎ፡ ምስክር ጸዊዔ ድማ ነቲ ገንዘብ ብሚዛን መዘንኩሉ።
11
ነታ መጽሓፍ መሸጣ፡ ነታ ኸም ሕግን ውዑልን ኰይና እተሐትመትን ነታ እተቐልዔትን ወሲደ፡
12
እታ መጽሓፍ መሸጣ ንባሩኽ፡ ወዲ ኔርያ ወዲ ማህስያ፡ ኣብ ቅድሚ እቶም ኣብ መጽሓፍ መሸጣ እተጻሕፉ ምስክርን ኣብ ቅድሚ ዂሎም እቶም ኣብ ወገፈ ቤት ማእሰርቲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኣይሁድን ሀብክዎ።
13-15
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኣባይትን ግርሁን ኣታኽልቲ ወይንን ከም ብሓድሽ ኪሻየጡ እዮም፡ ይብል ኣሎ እሞ፡ እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ እዘን ጽሑፋት እዚኤን፡ እታ ሕትምቲ መጽሓፍ መሸጣን እታ ቕልዕቲ መጽሓፍን ወሲድካ፡ ብዙሕ መዓልትታት ምእንቲ ኺዕቈርሲ ኣብ ኣቕሓ መሬት ኣንብሮ:ይብል ኣሎ፡ ኢለ ንባሩኽ ኣብ ቅድሚኦም አዘዝክዎ።
16
እታ መጽሓፍ መሸጣ ንባሩኽ ወዲ ኔርያ ምስ ሀብክዎ ኸኣ፡ ከምዚ ኢለ ናብ እግዚኣብሄር ለመንኩ፡
17
ኣታ እግዚኣብሄር ኣምላኽ፡ እንሆ፡ በቲ ዓብዪ ሓይልኻን በቲ ዝርጉሕ ቅልጽምካን ሰማይን ምድርን ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ንኣኻ ዘይከኣለካ ነገር የልቦን።
18
ነእላፋት ምሕረት እትገብር፡ ኣበሳ ኣቦታት ድማ ብድሕሪኦም ናብ ሕቚፊ ውሉዶም እትመልስ ኢኻ። ዓብዪ ስልጡን ኣምላኽ፡ ስሙ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት እዩ።
19
ንስኻ ንነፍሲ ወከፍ ከከም መገዶምን ከከም ፍረ ግብሮምን ምእንቲ ኽትህቦም፡ ብምኽሪ ዓብዪ ብግብሪ ኸኣ ስልጡን ኢኻ። ኣዒንትኻ ድማ ኣብ ኲለን መገድታት ደቂ ኣዳም ክፉታት እየን።
20
ንስኻ ትእምርትን መንክራትን ኣብ ሃገር ግብጽን ክሳዕ ሎሚ ኸኣ ኣብ እስራኤልን ኣብ ካልኦት ሰብን ገበርካ፡ ከምዚ ሎሚ ዘሎውን ንኣኻ ስም ኣስሜኻ።
21
ንህዝብኻ እስራኤል ብትእምርትን መንክራትን ብብርቱዕ ኢድን ብዝርጉሕ ቅልጽምን ብዓብዪ ረዓድን ካብ ሃገር ግብጺ ኣውጻእካዮ።
22
እታ ጸባን መዓርን እተውሕዝ፡ ነቦታቶም ክትህባ ዝመሐልካሎም ሃገር ከኣ ሀብካዮም።
23
ንሳቶም ድማ አተዉ ሐዝዋ ኸኣ፡ ግናኸ ንድምጽኻ ኣይሰምዑን ብሕግኻውን ኣይተመላለሱን። ነቲ ኺገብርዎ ዝአዘዝካዮም ኲሉ ኣይገብርዎን፡ ስለዚ ኸኣ እዚ ዂሉ መዓት እዚ ኣውረድካሎም።
24
እንሆ ነታ ኸተማ ኺሕዝዋ መፍረስ ዕርዲ ናባኣ ቐረበ። እታ ኸተማ ኸኣ ብሰሪ ሰይፍን ጥሜትን ፌራን ኣብ ኢድ እቶም ዚዋግእዋ ከለዳውያን ተዋህበት። እቲ ዝበልካዮ ዀነ፡ እንሆ ድማ፡ ትርእዮ ኣሎኻ።
25
ኣታ እግዚኣብሄር ኣምላኽ፡ እታ ኸተማ ኣብ ኢድ ከለዳውያን ተዋሂባ ኸላስ፡ ንስኻ፡ ግራት ብገንዘብ ተሻየጥ ምስክር ከኣ ሐዘሉ፡ በልካኒ።
26-27
ሽዑ፡ እንሆ፡ ኣነ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኲሉ ስጋ ዝለበሰ እየ፡ ንኣይ ዘይከኣለኒ ነገርዶ ኣሎ እዩ? ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ መጸ።
28
ስለዚ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ፡ ነዛ ኸተማ እዚኣ ኣብ ኢድ ከለዳውያንን ኣብ ኢድ ነቡካድነጻርን ንጉስ ባቢሎንን ኣሕሊፈ ኽህባ እየ፡ ንሱውን ኪሕዛ እዩ።
29
እቶም ነዛ ኸተማ እዚኣ ዚወግኡ ከለዳውያን ከኣ ኪመጹ፡ ነታ ኸተማ ድማ ኪትኲስዋ እዮም፡ ምስ ናይ እተን ኣብ ዝባን ኣናሕሰን፡ ኬቘጥዑኒ ኢሎም፡ ንበዓል ዝዐጠኑለን፡ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ድማ መስዋእቲ መስተ ዝኸዐዉለን ኣባይቲ ኼንድድዋ እዮም።
30
ደቂ እስራኤልን ደቂ ይሁዳን ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ክፉእ ዝዀነ ጥራይ ገበሩ እሞ፡ ደቂ እስራኤልሲ ብተግባር ኢዶም ኲሉ ጊዜ ኣቘጥዑኒ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
31-32
እዛ ኸተማ እዚኣ ኻብታ እተሰርሓትላ መዓልቲ ጀሚራ ኽሳዕ ሎሚ ብሰሪ እቲ ደቂ እስራኤልን ደቂ ይሁዳን ምስ ነገስታቶምን መሳፍንቶምን ካህናቶምን ነብያቶምን ሰብ ይሁዳን ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩን፡ ኬቘጥዑኒ ኢሎም ዝገበርዎ ዂሉ እከይ ካብ ቅድሚ ገጸይ ከርሕቓስ፡ ቊጥዓይን ነድረይን ኣለዓዐለትለይ።
33
እንግድዓኦም እምበር፡ ገጾም ኣይመለሱለይን። ኣንጊሄ እንተ መሀርክዎም፡ ምንም እኳ እንተ መሀርክዎም፡ ተግሳጽ ንምቕባል ኣይሰምዑን።
34
ነታ ብስመይ እተሰምየት ቤት ምእንቲ ኼርክስዋስ፡ ጽያፎም ኣብኣ ኣንበሩ።
35
ነወዳቶምን ነዋልዶምን ከኣ ንሞሌኽ ብሓዊ ኼሕልፍዎም፡ ነቲ ኣብ ለሰ ወዲ ሂኖም ዘሎ በረኽቲ በዓል ሰርሑ። ንይሁዳ ኼሕጥኡ፡ ከምዚ ዘመሰለ ጽያፍ ኪገብሩ ኢለ፡ ኣነ ኣይአዘዝክዎን ከቶ ኣየስተንተንክዎን።
36
ሕጂ ኸኣ ብዛዕባ እዛ ንስኻትኩም፡ ኣብ ኢድ ንጉስ ባቢሎን ብሰይፍን ብጥሜትን ብፌራን ተወፍያ፡ እትብልዋ ዘሎኹም ከተማስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፡
37
እንሆ፡ ካብቲ ብዂራይን ብቚጥዓይን ብዓብዪ ነድርን ዝሰጐጒክዎም ኲሉ ሃገር ክእክቦም እየ፡ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ድማ ክመልሶም፡ ብደሓንውን ከንብሮም እየ።
38
ንሳቶም ህዝበይ ኪዀኑ እዮም፡ ኣነውን ኣምላኾም ክኸውን እየ።
39
ብደሓን ርእሶምን ብድሕሪኦም ከኣ ንደሓን ደቆምን ኪኸውንሲ፡ ንሓዋሩ ምእንቲ ኺፈርሁኒ፡ ሓደ ልብን ሓደ መገድን ክህቦም እየ።
40
ንኣታቶም ሰናይ ካብ ምግባር ከይዘሓጥሲ፡ ናይ ዘለኣለም ኪዳን ክአትወሎም፡ ካባይ ከይዘብሉ ኸኣ፡ ፍርሃተይ ኣብ ልቦም ከሕድር እየ።
41
ሓጐሰይሲ ሰናይ ክገብረሎም እዩ። ብዂሉ ልበይን ብዂሉ ነፍሰይን ብሓቂ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኽተኽሎም እየ።
42
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ከምቲ ዂሉ እዚ ዓብዪ ሕሰም ኣብዚ ህዝቢ እዚ ዘውረድክዎ፡ ከምኡ ድማ ኲሉ እቲ ዘተስፈኽዎም ሰናይ ከውርደሎም እየ።
43
ኣብታ ንስኻትኩም፡ ሰብን እንስሳን ዘይነብሩላ፡ ንከለዳውያን እተዋህበት ባዶ ዝበልኩምዋ ሃገር፡ ኣብኣ ግርሁ ኺሻየጡ እዮም።
44
ኣነ ንምሩኻቶም ከምልሰሎም እየ እሞ፡ ኣብ ሃገር ብንያምን ኣብ ከባቢ የሩሳሌምን ኣብ ከተማታት ይሁዳን ኣብ ከተማታት ኣኽራንን ኣብ ከተማታት ጐልጐልን ኣብ ከተማታት ደቡብን ግርሁ ብገንዘብ ኪሽየጥ እዩ፡ ናይ መሸጣ ውዑል ከኣ ኣብ ቅድሚ ምስክር ተጽሒፉ ኺሕተም እዩ።

1
The word that came to Jeremiah from Yahweh in the tenth year of Zedekiah king of Judah, which was the eighteenth year of Nebuchadnezzar.
2
Now at that time the king of Babylon''s army was besieging Jerusalem; and Jeremiah the prophet was shut up in the court of the guard, which was in the king of Judah''s house.
3
For Zedekiah king of Judah had shut him up, saying, Why do you prophesy, and say, Thus says Yahweh, Behold, I will give this city into the hand of the king of Babylon, and he shall take it;
4
and Zedekiah king of Judah shall not escape out of the hand of the Chaldeans, but shall surely be delivered into the hand of the king of Babylon, and shall speak with him mouth to mouth, and his eyes shall see his eyes;
5
and he shall bring Zedekiah to Babylon, and there shall he be until I visit him, says Yahweh: though you fight with the Chaldeans, you shall not prosper?
6
Jeremiah said, The word of Yahweh came to me, saying,
7
Behold, Hanamel the son of Shallum your uncle shall come to you, saying, Buy you my field that is in Anathoth; for the right of redemption is yours to buy it.
8
So Hanamel my uncle''s son came to me in the court of the guard according to the word of Yahweh, and said to me, Please buy my field that is in Anathoth, which is in the land of Benjamin; for the right of inheritance is yours, and the redemption is yours; buy it for yourself. Then I knew that this was the word of Yahweh.
9
I bought the field that was in Anathoth of Hanamel my uncle''s son, and weighed him the money, even seventeen shekels of silver.
10
I subscribed the deed, and sealed it, and called witnesses, and weighed him the money in the balances.
11
So I took the deed of the purchase, both that which was sealed, containing the terms and conditions, and that which was open;
12
and I delivered the deed of the purchase to Baruch the son of Neriah, the son of Mahseiah, in the presence of Hanamel my uncle''s son, and in the presence of the witnesses who subscribed the deed of the purchase, before all the Jews who sat in the court of the guard.
13
I charged Baruch before them, saying,
14
Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Take these deeds, this deed of the purchase which is sealed, and this deed which is open, and put them in an earthen vessel; that they may continue many days.
15
For thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Houses and fields and vineyards shall yet again be bought in this land.
16
Now after I had delivered the deed of the purchase to Baruch the son of Neriah, I prayed to Yahweh, saying,
17
Ah Lord Yahweh! behold, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm; there is nothing too hard for you,
18
who show loving kindness to thousands, and recompense the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them; the great, the mighty God, Yahweh of Armies is his name;
19
great in counsel, and mighty in work; whose eyes are open on all the ways of the sons of men, to give everyone according to his ways, and according to the fruit of his doings:
20
who performed signs and wonders in the land of Egypt, even to this day, both in Israel and among [other] men; and made you a name, as in this day;
21
and brought forth your people Israel out of the land of Egypt with signs, and with wonders, and with a strong hand, and with an outstretched arm, and with great terror;
22
and gave them this land, which you did swear to their fathers to give them, a land flowing with milk and honey;
23
and they came in, and possessed it, but they didn''t obey your voice, neither walked in your law; they have done nothing of all that you commanded them to do: therefore you have caused all this evil to come on them.
24
Behold, the mounds, they are come to the city to take it; and the city is given into the hand of the Chaldeans who fight against it, because of the sword, and of the famine, and of the pestilence; and what you have spoken has happened; and behold, you see it.
25
You have said to me, Lord Yahweh, Buy you the field for money, and call witnesses; whereas the city is given into the hand of the Chaldeans.
26
Then came the word of Yahweh to Jeremiah, saying,
27
Behold, I am Yahweh, the God of all flesh: is there anything too hard for me?
28
Therefore thus says Yahweh: Behold, I will give this city into the hand of the Chaldeans, and into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, and he shall take it:
29
and the Chaldeans, who fight against this city, shall come and set this city on fire, and burn it, with the houses, on whose roofs they have offered incense to Baal, and poured out drink offerings to other gods, to provoke me to anger.
30
For the children of Israel and the children of Judah have done only that which was evil in my sight from their youth; for the children of Israel have only provoked me to anger with the work of their hands, says Yahweh.
31
For this city has been to me a provocation of my anger and of my wrath from the day that they built it even to this day; that I should remove it from before my face,
32
because of all the evil of the children of Israel and of the children of Judah, which they have done to provoke me to anger, they, their kings, their princes, their priests, and their prophets, and the men of Judah, and the inhabitants of Jerusalem.
33
They have turned to me the back, and not the face: and though I taught them, rising up early and teaching them, yet they have not listened to receive instruction.
34
But they set their abominations in the house which is called by my name, to defile it.
35
They built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through [the fire] to Molech; which I didn''t command them, neither did it come into my mind, that they should do this abomination, to cause Judah to sin.
36
Now therefore thus says Yahweh, the God of Israel, concerning this city, about which you say, It is given into the hand of the king of Babylon by the sword, and by the famine, and by the pestilence:
37
Behold, I will gather them out of all the countries, where I have driven them in my anger, and in my wrath, and in great indignation; and I will bring them again to this place, and I will cause them to dwell safely:
38
and they shall be my people, and I will be their God:
39
and I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for the good of them, and of their children after them:
40
and I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from following them, to do them good; and I will put my fear in their hearts, that they may not depart from me.
41
Yes, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul.
42
For thus says Yahweh: Like as I have brought all this great evil on this people, so will I bring on them all the good that I have promised them.
43
Fields shall be bought in this land, about which you say, It is desolate, without man or animal; it is given into the hand of the Chaldeans.
44
Men shall buy fields for money, and subscribe the deeds, and seal them, and call witnesses, in the land of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and in the cities of Judah, and in the cities of the hill country, and in the cities of the lowland, and in the cities of the South: for I will cause their captivity to return, says Yahweh.