1
እቲ ብዘመን ዮኣቂም፡ ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ፡ ካብ እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ ዝመጸ ቓል ከምዚ ዚብል እዩ፡
2
ናብ ቤት ሬካብ ኪድ እሞ ተዛረቦም፡ ናብ ሓንቲ ኽፍሊ ቤት ናይ መቕደስ እግዚኣብሄር ድማ ኣእትዎም፡ ወይኒ ኺሰትዩውን ሀቦም።
3
ሽዑ ንያዘንያ፡ ወዲ ኤርምያስ፡ ወዲ ኻባጽንያን ነሕዋቱን ንዂሎም ደቁን ንዂሎም ቤት ሬካብን ወሰድክዎም፡
4
ናብ ቤት እግዚኣብሄር፡ ናብቲ ኣብ ጥቓ ኽፍሊ ቤት መሳፍንቲ፡ ኣብ ልዕሊ ኽፍሊ ቤት መሳፍንቲ፡ ኣብ ልዕሊ ኽፍሊ ቤት መኣስያ፡ ወዲ ሻሉም ሓላው ደገ ዘኣላ ኽፍሊ ቤት፡ ደቂ ኻናን ወዲ ኢግዳሊያ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣእቶኽዎም።
5
ኣብ ቅድሚ እቶም ደቂ ቤት ሬካብ ከኣ ወይኒ ዝመልኣ ሰራሙን ዋናጩን ቀሪበ፡ ወይኒ ስተዩ፡ በልክዎም።
6-7
ንሳቶም ግና መለሱ፡ ዮናዳብ፡ ወዲ ሬካብ ኣቦና፡ ኣባይቲ ኣይትስርሑ፡ ዘርኢ ኣይትዝርኡ፡ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣይትትከሉ ኣይተጥርዩውን፡ ኣብታ ኣጋይስ ኴንኩም ሰፊሪኩምዋ ዘሎኹም ሃገርሲ፡ ዕድሜኹም ምእንቲ ኺነውሕ፡ ኲሉ ዘመንኩም ኣብ ድንኳን ንበሩ፡ ንስኻትኩምን ደቅኹምን ንዘለኣለም ወይኒ ኣይትስተዩ፡ ኢሉ ኣዚዙና እዩ እሞ፡ ወይኒ ኣይንሰትን ኢና።
8
ድማ ንሕናን ኣንስትናን ኣወዳትናን ኣዋልድናን ብዂሉ ዘመንና ወይኒ ኸይንሰቲ ንድምጺ ዮናዳብ ወዲ ሬካብ ኣቦና በቲ ዝኣዘዘና ዂሉ ተኣዚዝናዮ ኢና።
9
እንነብረለን ኣባይቲ ኣይንሰርሕን፡ ኣታኽልቲ ወይንን ግርሁን ዘርእን ኣይነጥርን።
10
እምበኣርሲ ኸምቲ ዮናዳብ ኣቦና ዝኣዘዘና ዂሉ ጌርና ተኣዚዝናዮ ኢና እሞ፡ ኣብ ድንኳን ኢና እንነብር ዘሎና።
11
ግናኸ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን፡ ናብዛ ሃገር እዚኣ ምስ ወጸ፡ ካብ ገጽ ሰራዊት ከለዳውያንን ካብ ገጽ ሰራዊት ሶርያውያንን ንዑናይ ናብ የሩሳሌም ንጒዐዝ ኢልና፡ በዚ ኸምዚ ኣብ የሩሳሌም ተቐሚጥና ኣሎና።
12-13
ሽዑ እቲ እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ መጸ፡ ኪድ እሞ ንሰብ ይሁዳን ነቶም ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩን፡ ቃለይ ንምስማዕሲ ተግሳጽዶ ኣይትቕበሉን ኢኹም? ይብል እግዚኣብሄር፡ ኢልካ ንገሮም።
14
እቲ ዮናዳብ ወዲ ሬካብ ንደቁ፡ ወይኒ ኣይትስተዩ፡ ኢሉ ዝኣዘዞም ቃላት ጸንዔ። ንሳቶም ከኣ ንትእዛዝ ኣቦኦም ሰምዑ እሞ፡ ክሳዕ ሎሚ ወይኒ ኣይሰትዩን እዮም። ኣነስ ተዛሪበኩም፡ ኣንጊሄ ተዛሪበኩም፡ ንስኻትኩም ግና ኣይሰማዕኩምንን።
15
ኣነ ድማ፡ ነፍሲ ወከፍኩም ካብቲ እኩይ መገድኹም ተመለሱ፡ ግብርኹም ከኣ ኣቕንዑ፡ ከተገልግልዎም ኢልኩምውን ደድሕሪ ኻልኦት ኣማልኽቲ ኣይትኺዱ፡ ሽዑ ኣብታ ኣነ ንኣኻትኩምን ነቦታትኩምን ዝሀብክዋ ሃገር ክትነብሩ ኢኹም፡ ኢለ ንዂላቶም ኣገልገልተይ ነብያት ለኣኽኩልኩም፡ ኣንጊሄ ለኣኽኩልኩም፡ ንስኻትኩም ግና እዝንኹም ኣይጸሎኹንም ኣይሰማዕኩንን ድማ።
16
ደቂ ዮናዳብ ወዲ ሬካብሲ ነቲ ኣቦኦም ዝኣዘዞም ትእዛዝ ኣጽንዕዎ፡ እዚ ህዝቢ እዚ ግና ኣይሰምዓንን።
17
ስለዚ እግዚኣብሄር፡ ኣምላኽ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ እንሆ፡ ተዛሪበዮም ኣይሰምዑን፡ ጸዊዔዮም ከኣ ኣይመለሱን እሞ፡ ኣብ ይሁዳን ኣብቶም ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩ ዝለዉ ዂላቶምን እቲ እተዛረብኩሎም ኲሉ መዓት ከውርደሎም እየ፡ ይብል ኣሎ።
18
ኤርምያስ ከኣ ንቤት ሬካብ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፡ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ንትእዛዝ ዮናዳብ ኣቦኹም ስለ እተኣዘዝኩም፡ ንዂሉ ትእዛዙ ኸኣ ስለ ዘጽናዕኩም፡ ከምቲ ንሱ ዝኣዘዘኩም ኲሉ ሰለ ዝገበርኩም፡
19
ስለዚ እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ዮናዳብ ወዲ ሬካብ ኣብ ቅድመይ ዚቐውም ሰብ ንሓዋሩ ኣይኪስእንን እዩ፡ ይብል ኣሎ።

1
The word which came to Jeremiah from Yahweh in the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, saying,
2
Go to the house of the Rechabites, and speak to them, and bring them into the house of Yahweh, into one of the chambers, and give them wine to drink.
3
Then I took Jaazaniah the son of Jeremiah, the son of Habazziniah, and his brothers, and all his sons, and the whole house of the Rechabites;
4
and I brought them into the house of Yahweh, into the chamber of the sons of Hanan the son of Igdaliah, the man of God, which was by the chamber of the princes, which was above the chamber of Maaseiah the son of Shallum, the keeper of the threshold.
5
I set before the sons of the house of the Rechabites bowls full of wine, and cups; and I said to them, Drink you wine.
6
But they said, We will drink no wine; for Jonadab the son of Rechab, our father, commanded us, saying, You shall drink no wine, neither you, nor your sons, forever:
7
neither shall you build house, nor sow seed, nor plant vineyard, nor have any; but all your days you shall dwell in tents; that you may live many days in the land in which you sojourn.
8
We have obeyed the voice of Jonadab the son of Rechab, our father, in all that he charged us, to drink no wine all our days, we, our wives, our sons, or our daughters;
9
nor to build houses for us to dwell in; neither have we vineyard, nor field, nor seed:
10
but we have lived in tents, and have obeyed, and done according to all that Jonadab our father commanded us.
11
But it happened, when Nebuchadnezzar king of Babylon came up into the land, that we said, Come, and let us go to Jerusalem for fear of the army of the Chaldeans, and for fear of the army of the Syrians; so we dwell at Jerusalem.
12
Then came the word of Yahweh to Jeremiah, saying,
13
Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Go, and tell the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, Will you not receive instruction to listen to my words? says Yahweh.
14
The words of Jonadab the son of Rechab, that he commanded his sons, not to drink wine, are performed; and to this day they drink none, for they obey their father''s commandment: but I have spoken to you, rising up early and speaking; and you have not listened to me.
15
I have sent also to you all my servants the prophets, rising up early and sending them, saying, Return you now every man from his evil way, and amend your doings, and don''t go after other gods to serve them, and you shall dwell in the land which I have given to you and to your fathers: but you have not inclined your ear, nor listened to me.
16
Because the sons of Jonadab the son of Rechab have performed the commandment of their father which he commanded them, but this people has not listened to me;
17
therefore thus says Yahweh, the God of Armies, the God of Israel: Behold, I will bring on Judah and on all the inhabitants of Jerusalem all the evil that I have pronounced against them; because I have spoken to them, but they have not heard; and I have called to them, but they have not answered.
18
Jeremiah said to the house of the Rechabites, Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Because you have obeyed the commandment of Jonadab your father, and kept all his precepts, and done according to all that he commanded you;
19
therefore thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Jonadab the son of Rechab shall not want a man to stand before me forever.