1
ኣብ ታስዓይ ዓመቱን ኣብ ዓስራይ ወርሑን ንጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎንን ኲሎም ሰራዊቱን መጺኦም ንየሩሳሌም ከበብዋ።
2
ኣብ መበል ዓሰርተው ሓደ ዓመቱ ንጼድቅያስ፡ ኣብ ራብዓይ ወርሒ፡ ነቲ ወርሒ ድማ ኣብ ታስዓይ መዓልቱ፡ እታ ኸተማ ጋህ ኢላ ተኸፍተት።
3
ሽዑ ዂሎም መሳፍንቲ ንጉስ ባቢሎን ኣብኣ ኣተዉ፡ ኔርጋል - ሸሬጽር፡ ስምጋር - ኔቡ፡ ሳርስኪም እቲ ሓለቓ ስሉባት፡ ኔርጋል - ሸሬጽር ሓለቓ ፈላጦ፡ ምስ ኲሎም እቶም ካልኦት መሳፍንቲ ንጉስ ባቢሎን ከኣ ኣብታ ማእከለይቲ ደገ ተቐመጡ።
4
ኰነ ኸኣ፡ ጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳን እቶም ተዋጋእቲ ሰባትን ምስ ረኣይዎም፡ ብለይቲ ኻብታ ኸተማ በቲ መገዲ ኣታኽልቲ ንጉስ፡ በታ ኣብ መንጎ እቲ ኽልተ ቐጽሪ ዘላ ደገ ወጽኦም ሀደሙ። ንሱውን መገዲ ጐልጐል ሒዙ ወጸ።
5
ሰራዊት ከለዳውያን ግና እናጐየዩ ሰዐብዎም፡ ንጼድቅያስ ከኣ ኣብ መሮር ያሪኮ ኣርከብዎ። ሒዞም ድማ ናብ ነብካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ኣብ ሪብላ ኣብ ሃገር ሃማት ኣምጽእዎ። ንሱውን ፍርዱ ተዛረበ።
6
ሽዑ ንጉስ ባቢሎን ንደቂ ጼድቅያስ ኣብ ሪብላ፡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ሐረዶም፡ ንዂሎም እቶም ከበርቱ ይሁዳ ኸኣ ንጉስ ባቢሎን ሐረዶም።
7
ንጼድቅያስ ኣዒንቱ ኣንቈሮ፡ ናብ ባቢሎን ኪወስዶ ድማ፡ ብድርብ መቚሕ ነሓሲ ኣሰሮ።
8
እቶም ከለዳውያን ከኣ ንቤት ንጉስን ነባይቲ ህዝብን ብሓዊ ኣንደድወን፡ ቀጽርታት የሩሳሌም ድማ ኣፍረሱ።
9
ናቡዘራዳን ሓለቓ ዘብዔኛታት ነቲ ኣብታ ኸተማ ዝተረፈ ህዝብን ነቶም ቅድም ኣብኡ ዝኣተዉን ነቲ ተረፍ ህዝብን ማረኹ ናብ ባቢሎን ወሰዶም።
10
ነቶም ሓንቲ እኳ ዜብሎም ድኻታት ህዝቢ ግና ናቡዘራዳን ሓለቓ ዘብዔኛታት ኣብ ሃገር ይሁዳ ይቀመጡ ሐደጎም፡ ቦታ ኣታኽልቲ ወይንን ግርሁን ከኣ ሀቦም።
11-12
ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ድማ ንናቡዘራዳን ሓለቓ ዘብዔኛታት ብዛዕባ ኤርምያስ፡ ውሰዶ እሞ ብጽቡቕ ዓይኒ ርኣዮ፡ ከምቲ ዚብለካ ደኣ ግበረሉ እምበር፡ ገለ ኽፉእ ኣይትግበሮ፡ ኢሉ ኣዘዞ።
13
ሽዑ ናቡዘራዳን ሓለቓ ዘብዔኛታት ናቡሻዝባን ሓለቓ ስሉባትን ኔርጋል - ሸሬጽር ሓለቓ ፈላጦን ኲሎም መኳንንቲ ንጉስ ባቢሎንን ለኣኹ፡
14
ልኢኾም ንኤርምያስ ካብ መካበብያ ቤት ማእሰርቲ ኣውጽእዎ። ንገዳልያ። ወዲ ኣሂቃም ወዲ ሻፋን፡ ናብ ቤቱ ኺወስዶ ሀብዎ። በዚ ኸምዚ ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተቐመጠ።
15
ኤርምያስ ኣብቲ መካበብያ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ኸሎ ኸኣ፡ ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብኡ መጸ፡
16
ኬድካ እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ነቲ ኢትዮጵያዊ ዔብድ - ሜሌክ ንገሮ፡ እንሆ፡ ነተን ኣብዛ ኸተማ እዚኣ እተዛረብክወን ቃላት ንመዓታ እምበር፡ ንደሓና ዘይኰነ ኸውርደላ እየ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ ኣብ ቅድሜኻ ኺፍጸማ እየን።
17
በታ መዓልቲ እቲኣ ኸናፍግፈካ እየ፡ ንስኻ ድማ ኣብ ኢድ እቶም እተፈርሆም ዘሎኻ ሰባት ኣይክትውሀብን ኢኻ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
18
ኣባይ ስለ እተወከልካ፡ ኣነ ብርግጽ ከድሕነካ እየ እሞ፡ ነፍስኻ ዘመተ ኽትኰነልካ እያ እምበር፡ ብሰይፊ ኣይክትወድቕን ኢኻ፡ ይብል እግዚኣብሄር።

1
It happened when Jerusalem was taken, (in the ninth year of Zedekiah king of Judah, in the tenth month, came Nebuchadnezzar king of Babylon and all his army against Jerusalem, and besieged it;
2
in the eleventh year of Zedekiah, in the fourth month, the ninth day of the month, a breach was made in the city),
3
that all the princes of the king of Babylon came in, and sat in the middle gate, [to wit], Nergal Sharezer, Samgarnebo, Sarsechim, Rabsaris, Nergal Sharezer, Rabmag, with all the rest of the princes of the king of Babylon.
4
It happened that, when Zedekiah the king of Judah and all the men of war saw them, then they fled, and went forth out of the city by night, by the way of the king''s garden, through the gate between the two walls; and he went out toward the Arabah.
5
But the army of the Chaldeans pursued after them, and overtook Zedekiah in the plains of Jericho: and when they had taken him, they brought him up to Nebuchadnezzar king of Babylon to Riblah in the land of Hamath; and he gave judgment on him.
6
Then the king of Babylon killed the sons of Zedekiah in Riblah before his eyes: also the king of Babylon killed all the nobles of Judah.
7
Moreover he put out Zedekiah''s eyes, and bound him in fetters, to carry him to Babylon.
8
The Chaldeans burned the king''s house, and the houses of the people, with fire, and broke down the walls of Jerusalem.
9
Then Nebuzaradan the captain of the guard carried away captive into Babylon the residue of the people who remained in the city, the deserters also who fell away to him, and the residue of the people who remained.
10
But Nebuzaradan the captain of the guard left of the poor of the people, who had nothing, in the land of Judah, and gave them vineyards and fields at the same time.
11
Now Nebuchadnezzar king of Babylon gave charge concerning Jeremiah to Nebuzaradan the captain of the guard, saying,
12
Take him, and look well to him, and do him no harm; but do to him even as he shall tell you.
13
So Nebuzaradan the captain of the guard sent, and Nebushazban, Rabsaris, and Nergal Sharezer, Rabmag, and all the chief officers of the king of Babylon;
14
they sent, and took Jeremiah out of the court of the guard, and committed him to Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, that he should carry him home: so he lived among the people.
15
Now the word of Yahweh came to Jeremiah, while he was shut up in the court of the guard, saying,
16
Go, and speak to Ebedmelech the Ethiopian, saying, Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Behold, I will bring my words on this city for evil, and not for good; and they shall be accomplished before you in that day.
17
But I will deliver you in that day, says Yahweh; and you shall not be given into the hand of the men of whom you are afraid.
18
For I will surely save you, and you shall not fall by the sword, but your life shall be for a prey to you; because you have put your trust in me, says Yahweh.