1
ኤርምያስ ኣብ ማእከል እቶም ካብ የሩሳሌምን ይሁዳን ናብ ባቢሎን ተማሪኾም ዚኸዱ ዂሎም ምሩኻት ብሰንሰለት ተኣሲሩ ኸሎ፡ ናብዘራዳን ሓለቓ ዘብዔኛታት ምስ ኣምጽኦ ኻብ ራማ ፈቲሑውን ምስ ፈነዎ፡ ካብ እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ ቃል መጸ።
2
እቲ ሓለቓ ዘብዔኛታት ከኣ ንኤርምያስ ኣምጺኡ በሎ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ እዚ መዓት እዚ ነዛ ቦታ እዚኣ ተናጊሩላ ነበረ።
3
እግዚኣብሄር ድማ ኣምጽኦ፡ ከምቲ እተናገሮ ኸኣ ገበረ። ንእግዚኣብሄር ስለ ዝበደልኩምዎ፡ ድምጹውን ስለ ዘይሰማዕኩም፡ ስለዚ እዚ ነገር እዚ በጽሓኩም።
4
ሕጂ ኸኣ እንሆ፡ ሎሚ ኻብቲ ኣብ ኣእዳውካ ዘሎ ሰንሰለት እፈትሓካ ኣሎኹ። ናብ ባቢሎን ምሳይ ክትከይድ ፍታውካ እንተ ዀነ፡ ንዓናይ፡ ኣነውን ብጽቡቕ ዓይኒ ኽርእየካ እየ። ምሳይ ናብ ባቢሎን ክትከይድ ባህ እንተ ዘይበለካ ግና፡ ተቐመጥ፡ እንሆ፡ ኲሉ እዚ ሃገር ኣብ ቅድሜኻ እዩ፡ ናብቲ ኽትከዶ ጽቡቕን ቅኑዕን ኰይኑ እተራእህየካ ናብኡ ኺድ።
5
ንምምላስ ምስ ደንጐየ፡ ደጊሙ፡ ናብቲ ንጉስ ባቢሎን ኣብ ልዕሊ ኸተማታት ይሁዳ ዝሸሞ ገዳልያ፡ ወዲ ኣሂቃም ወዲ ሻፋን፡ ተመለስ፡ ምስኡውን ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተቐመጥ፡ ወይስ ኣብቲ ቕኑዕ ኰይኑ እተራእየካ ኺድ፡ በሎ። እቲ ሓለቓ ዘብዔኛታት ከኣ ስንቅን ህያብን ሂቡ ኣሰናበቶ።
6
ሽዑ ኤርምያስ ናብ ገዳልያ ወዲ ኣሂቃም ኣብ ሚጽጳ ኸደ እሞ፡ ምስኡ ኣብ ማእከል እቶም ኣብታ ሃገር ተሪፎም ዝነበሩ ህዝቢ ተቐመጠ።
7
ኲሎም እቶም ኣብ ሃገረ ሰብ ዝነበሩ ሓላቑ ሰራዊት፡ ንሳቶምን ሰቦምን፡ እቲ ንጉስ ባቢሎን ንገዳልያ ወዲ ኣሂቃም ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ከም ዝሸሞ እሞ ንሰብኡትን ኣንስትን ቈልዑን ነቶም ናብ ባቢሎን ከይተማረኹ ተሪፎም ዝነበሩ ድኻታት እታ ሃገርን ከም ዘማዕቈቦ ምስ ሰምዑ፡
8
እስማኤል ወዲ ነታንያ፡ ዮሃናንን ዮናታንን ደቂ ቃሬሃ፡ ሰራያ ወዳ ተንሁሜት ደቂ ኤፋይ እቲ ነጦፋታይ፡ ይዘንያ ወዲ ማእካታዊ፡ ንሳቶምን ሰቦምን ናብ ገዳልያ ኣብ ሚጽጳ መጹ።
9
ገዳልያ፡ ወዲ ኣሂቃም ወዲ ሻፋን፡ ንኣታቶምን ንሰቦምን ከምዚ ኢሉ መሐለሎም፡ ንከለዳውያን ከይፈራህኩም ተገዝእዎም። ንንጉስ ባቢሎን ተገዝኡ፡ ኣብዛ ሃገር ከኣ ተቐመጡ እሞ ደሓን ክትረኽቡ ኢኹም።
10
እንሆ፡ ኣነ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እቶም ናባና ዚመጹ ከለዳውያን ክቐውምሲ ኣብ ሚጽጳ ክቕመጥ እየ፡ ንስኻትኩም ግና ወይንን ፍረን ዘይትን ኣክቡ፡ ኣብ ኣቓሑኹም ከኣ ኣንብሩ እሞ ኣብተን ዝሐዝኩምወን ከተማታትኩም ተቐመጡ።
11
ኲሎም እቶም ኣብ ሞኣብን ኣብ ማእከል ደቂ ዓሞንን ኣብ ኤዶምን ኣብ ኲሉ ሃገራትን ዝነበሩ ኣይሁድ ከኣ እቲ ንጉስ ባቢሎን ኣብ ይሁዳ ተረፍ ከም ዝሐደገ፡ ንገዳልያ፡ ወዲ ኣሂቃም ወዲ ሻፋን ድማ ከም ዝሸመሎም ምስ ሰምዑ፡
12
ሽዑ ዂሎም ኣይሁድ ከካብቲ ተሰጒጎምዎ ዝነበሩ ዂሉ ቦታ ተመልሱ እሞ ናብ ሃገር ይሁዳ ናብ ገዳልያ ኣብ ሚጽጳ ኣተዉ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ወይንን ፍረን ድማ ኣከቡ።
13
ዮሃናን ወዲ ቃሬሃን ኲሎም እቶም ኣብ ሃገር ሰብ ዝነበሩ ሓላቑ ሰራዊትን ናብ ገዳልያ ኣብ ሚጽጳ መጹ እሞ፡
14
ብዓሊስ ንጉስ ደቂ ዓሞን ንእስማኤል ወዲ ነታንያ ኪቐትለካ ኢሉ ኸም ዝሰደዶዶ ትፈልጥ ኣሎኻ? በልዎ። ገዳልያ ወዲ ኣሂቃም ግና ኣይኣመኖምን።
15
ዮሃናን ወዲ ቃሬሃ ንገዳልያ ኣብ ሚጽጳ፡ እቶም ኣባኻ እተኣከቡ ኣይሁድ ፋሕ ኪብሉ፡ እቶም ተፈፍ ይሁዳ ድማ ኪጠፍኡስ፡ ስለምንታይ እስማኤል ወዲ ነታንያ ንኣኻ ዚቐትለካ? ሓደ እኳ ኸይፈለጠ ኸይደ ክቐትሎ ዀታ ሕደገኒ፡ ኢሉ ብሕቡእ ተዛረቦ።
16
ገዳልያ ወዲ ኣሂቃም ግና ንዮሃናን ወዲ ቃሬሃ፡ ንስኻ ንእስማኤል ትሕስወሉ ኢኻ ዘሎኻ እሞ፡ እዚ ነገር እዚ ኣይትውዐሎ፡ በሎ።

1
The word which came to Jeremiah from Yahweh, after that Nebuzaradan the captain of the guard had let him go from Ramah, when he had taken him being bound in chains among all the captives of Jerusalem and Judah, who were carried away captive to Babylon.
2
The captain of the guard took Jeremiah, and said to him, Yahweh your God pronounced this evil on this place;
3
and Yahweh has brought it, and done according as he spoke: because you have sinned against Yahweh, and have not obeyed his voice, therefore this thing is come on you.
4
Now, behold, I loose you this day from the chains which are on your hand. If it seems good to you to come with me into Babylon, come, and I will take care of you; but if it seems bad to you to come with me into Babylon, don''t: behold, all the land is before you; where it seems good and right to you to go, there go.
5
Now while he was not yet gone back, Go back then, [said he], to Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, whom the king of Babylon has made governor over the cities of Judah, and dwell with him among the people; or go wherever it seems right to you to go. So the captain of the guard gave him food and a present, and let him go.
6
Then went Jeremiah to Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah, and lived with him among the people who were left in the land.
7
Now when all the captains of the forces who were in the fields, even they and their men, heard that the king of Babylon had made Gedaliah the son of Ahikam governor in the land, and had committed to him men, and women, and children, and of the poorest of the land, of those who were not carried away captive to Babylon;
8
then they came to Gedaliah to Mizpah, [to wit], Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan and Jonathan the sons of Kareah, and Seraiah the son of Tanhumeth, and the sons of Ephai the Netophathite, and Jezaniah the son of the Maacathite, they and their men.
9
Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan swore to them and to their men, saying, Don''t be afraid to serve the Chaldeans: dwell in the land, and serve the king of Babylon, and it shall be well with you.
10
As for me, behold, I will dwell at Mizpah, to stand before the Chaldeans who shall come to us: but you, gather you wine and summer fruits and oil, and put them in your vessels, and dwell in your cities that you have taken.
11
Likewise when all the Jews who were in Moab, and among the children of Ammon, and in Edom, and who were in all the countries, heard that the king of Babylon had left a remnant of Judah, and that he had set over them Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan;
12
then all the Jews returned out of all places where they were driven, and came to the land of Judah, to Gedaliah, to Mizpah, and gathered wine and summer fruits very much.
13
Moreover Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces who were in the fields, came to Gedaliah to Mizpah,
14
and said to him, Do you know that Baalis the king of the children of Ammon has sent Ishmael the son of Nethaniah to take your life? But Gedaliah the son of Ahikam didn''t believe them.
15
Then Johanan the son of Kareah spoke to Gedaliah in Mizpah secretly, saying, Please let me go, and I will kill Ishmael the son of Nethaniah, and no man shall know it: why should he take your life, that all the Jews who are gathered to you should be scattered, and the remnant of Judah perish?
16
But Gedaliah the son of Ahikam said to Johanan the son of Kareah, You shall not do this thing; for you speak falsely of Ishmael.