1
ኰነ ድማ፡ ኤርምያስ ንዂሉ እዚ ቓል እግዚኣብሄር ኣምላኾም፡ ከምቲ እግዚኣብሄር ኣምላኾም ናባታቶም ዝለኣኾ ንዂሉ እቲ ህዝቢ ዂለን እተን ቃላት ምንጋር ምስ ወድኤ፡
2-3
ሽዑ ኣዛርያ ወዲ ሆሻዕያን ዮሃናን ወዲ ቃሬሃን ኲሎም እቶም ዕቡያት ሰብኡትን ንኤርምያስ፡ ኣታ፡ ሓሶት ተዛረብካ፡ ባሩኽ ወዲ ኔርያ ደኣ እዩ ናብ ኢድ ከለዳውያን ክንውፈን ንሳቶም ኪቐትሉናን ናብ ባቢሎን ኪማርኹናን ኢሉ ኣባና ዜነድረካ ዘሎ እምበር፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽናስ፡ ኣብኡ ኽትቅመጡ ናብ ግብጺ ኣይትግዐዙ በሎም፡ ኢሉ ኣይለኣኸካን፡ በልዎ።
4
ዮሃናን ወዲ ቃሬሃን ኲሎም ሓላቑ ሰራዊትን ኲሉ እቲ ህዝብን ነቲ ኣብ ሃገር ይሁዳ ተቐመጡ ዚብሎም ቃል እግዚኣብሄር ኣይተኣዘዝዎን።
5
ዮሃናን ወዲ ቃሬሃን ኲሎም ሓላቑ ሰራዊትን ነቶም ካብ ኲሎም እቶም ተሰጒጎምዎም ዝነበሩ ህዝብታት ናብ ሃገር ይሁዳ ኪቕመጡ እተመልሱ ዂሎም ተረፍ ይሁዳ ምሳታቶም ወሰዱ፡
6
ሰብኡትን ኣንስትን ቈልዑን ኣዋልድ ንጉስን ኲሎም እቶም ናቡዘራዳን ሓለቓ ዘብዔኛታት ምስ ገዳልያ፡ ወዲ ኣሂቃም ወዲ ሻፋን፡ ዝሐደጎም ሰባትን ምሳታቶምውን ንነብዪ ኤርምያስን ንባሩኽ ወዲ ኔርያን ወሰዱ።
7
ንድምጺ እግዚኣብሄር ኣይሰምዑን እሞ፡ ናብ ግብጺ ገዐዙ፡ ክሳዕ ታህጳኔስ ከኣ በጽሑ።
8
ሽዑ ኣብ ታህጳኔስ ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ መጸ፡
9
ዓበይቲ ኣእማን ብኢድካ ውሰድ እሞ ኣብታ ኣብ ደገ ቤት ፈርኦን ኣብ ታህጳኔስ ዘላ ጭቃ ናይ እቶን ጡብ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ እቶም ሰብኡት ይሁዳ ሕብኣየን።
10
እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ከምዚ ይብል ኣሎውን በሎም፡ እንሆ፡ ኣነ ንጊልያይ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ልኢኸ ኸምጽኦ እየ፡ ንዝፋኑ ድማ ኣብ ልዕሊ እዘን ዝሐባእክወን ኣእማን ከንብሮ እየ፡ ንሱ ኸኣ ድንኳን መንግስቱ ኣብ ልዕሊኤን ኪዝርግሕ እዩ።
11
ንሱ ኺመጽእ፡ ንሃገር ግብጺ ኸኣ ኪወቕዓ እዩ እሞ ዚመውት ንሞት፡ ዚማረኽ ንምርኮ ዚስየፍ ንሰይፊ ኺውፈ እዩ።
12
ኣብ ኣባይቲ ኣማልኽቲ ግብጺ ድማ ሓዊ ኽትኲስ እየ። ንሱ ኸኣ ኬንድደንን ኪማርኾምን እዩ፡ ጓሳ ብኽዳኑ ኸም ዚኽደን፡ ንሃገር ግብጺ ኪኽደና፡ ካብኣውን ብደሓን ኪወጽእ እዩ።
13
ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ሃገር ግብጺ ዘሎ ኣዕኑድ ቤት - ሸመሽ ኪሰባብር፡ ነቲ ኣባይቲ ኣማልኽቲ ግብጺውን ብሓዊ ኼንድዶ እዩ።

1
It happened that, when Jeremiah had made an end of speaking to all the people all the words of Yahweh their God, with which Yahweh their God had sent him to them, even all these words,
2
then spoke Azariah the son of Hoshaiah, and Johanan the son of Kareah, and all the proud men, saying to Jeremiah, You speak falsely: Yahweh our God has not sent you to say, You shall not go into Egypt to sojourn there;
3
but Baruch the son of Neriah sets you on against us, to deliver us into the hand of the Chaldeans, that they may put us to death, and carry us away captive to Babylon.
4
So Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces, and all the people, didn''t obey the voice of Yahweh, to dwell in the land of Judah.
5
But Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces, took all the remnant of Judah, who were returned from all the nations where they had been driven, to sojourn in the land of Judah;
6
the men, and the women, and the children, and the king''s daughters, and every person who Nebuzaradan the captain of the guard had left with Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan; and Jeremiah the prophet, and Baruch the son of Neriah;
7
and they came into the land of Egypt; for they didn''t obey the voice of Yahweh: and they came to Tahpanhes.
8
Then came the word of Yahweh to Jeremiah in Tahpanhes, saying,
9
Take great stones in your hand, and hide them in mortar in the brick work, which is at the entry of Pharaoh''s house in Tahpanhes, in the sight of the men of Judah;
10
and tell them, Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Behold, I will send and take Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant, and will set his throne on these stones that I have hidden; and he shall spread his royal pavilion over them.
11
He shall come, and shall strike the land of Egypt; such as are for death [shall be given] to death, and such as are for captivity to captivity, and such as are for the sword to the sword.
12
I will kindle a fire in the houses of the gods of Egypt; and he shall burn them, and carry them away captive: and he shall array himself with the land of Egypt, as a shepherd puts on his garment; and he shall go forth from there in peace.
13
He shall also break the pillars of Beth Shemesh, that is in the land of Egypt; and the houses of the gods of Egypt shall he burn with fire.