1
እታ ብዛዕባ ህዝብታት ናብ ነብዪ ኤርምያስ ዝመጸት ቃል እግዚኣብሄር እዚኣ እያ፡
2
ብዛዕባ ግብጺ። ብዛዕባ እቲ ኣብታ ራብዐይቲ ዓመቱ ንዮኣቂም፡ ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ፡ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ዝሰዐሮ፡ ኣብ ጥቓ ፈለግ ኤፍራጥስ ኣብ ከርከሚሽ ዝነበረ ሰራዊት ፈርኦን ኔኮ ንጉስ ግብጺ።
3
ዋልታን ገለብን ኣዳልዉ፡ ናብ ውግእ ከኣ ድፍኡ።
4
ኣቱም ፈረሰኛታት፡ ነቶም ኣፍራስ ጽዐንዎም እሞ ስረርዎም። ቊራዕ ርእሲ ኣብ ርእስኹም ኣእትዉ፡ ኲናውቲ ወላውሉ፡ ድርዒውን ልበሱ።
5
ስለምንታይ ደኣ ሰምቢዶም ንድሕሪት ዚምለሱ ዝርኢ ዘሎኹ፡ ጀጋኑኦም ተሰባበሩ፡ ንድሕሪት ግልጽ ከይበሉውን ሀደሙ። ኣብ ኲሉ ወገን ረዓድ ኣሎ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
6
እቲ ጐያዪ ኣይህደም፡ እቲ ጅግና ኣየምልጥ። ኣብ ሰሜን ኣብ ጥቓ ፈለግ ኤፍራጥስ ሰንከልከል በሉን ወደቑን።
7
እቲ ኸም ኒል ዚድይብ፡ ማያቱ ኸኣ ከም ወሓዚ ዚናወጽሲ መን እዩ?
8
ግብጺ እዩ ኸም ኒል ዚድይብ፡ ማያቱ ድማ ከም ወሓዚ ዚናወጽ። ንሱውን፡ ኣነ ኽድይብ፡ ንምድሪ ክኸድና። ነተን ከተማታትን ኣብኤን ዚነብሩን ከኣ ከጥፍእ እየ፡ ይብል ኣሎ።
9
ኣቱም ኣፍራስ፡ ውጹ፡ ኣቱም ሰረገላታት፡ ውረሩ። እቶም ጀጋኑ፡ ዋልታ ዚሕዙ ኢትዮጵያውያንን ልብያውያንን ቀስቲ ዚሕዙን ዚግትሩን ሉዳውያንን ይውጽኡ።
10
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ኣብ ሃገር ሰሜን ኣብ ጥቓ ፈለግ ኤፍራጥስ መስዋእቲ ሕሩድ ኣለዎ እሞ፡ እታ መዓልቲ እቲኣ ንእግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ነቶም ተጻረርቱ ሕነ ምእንቲ ኺፈድዮም፡ መዓልቲ ምፍዳይ ሕነ እያ። እቲ ሰይፊ ኸኣ ኪዀምምን ኪጸግብን፡ ብደሞም ድማ ኪሰክርን እዩ።
11
ኣቲ ድንግል ጓል ግብጺ፡ ናብ ጊልኣድ ደይቢ፡ ቅዲት ከኣ ውሰዲ። ንኸንቱ ኣፋውስ ተብዝሒ ኣሎኺ፡ ኣየሕውየክን እዩ።
12
ህዝብታት ነውርኺ ይሰምዑ፡ ብኣውያትኪ ኸኣ ምድሪ ትመልእ ኣላ። ጅግና ኣብ ርእሲ ጅግና ተጐዝጒዙ ይዝዞ እሞ፡ ክልቲኦም ሐቢሮም ይወድቁ።
13
ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ከም ዚመጽእ ንሃገር ግብጺ ኸኣ ከም ዚወቕዓ፡ ኢሉ እግዚኣብሄር ንነብዪ ኤርምያስ ዝነገሮ ቓል እዚ እዩ፡
14
ሰይፊ ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ዀሚምዎ እዩ እሞ፡ ተንስእ፡ ተሰለፍውን፡ ኢልኩም ኣብ ግብጺ ንገሩ፡ ኣብ ሚግዶል ኣስምዑ፡ ኣብ ኖፍን ኣብ ታህጳኔስን ኣስምዑ።
15
ስለምንታይ ጀጋኑኻ ኣብ ምድሪ ጻሕ በሉ? እግዚኣብሄር ደፊእዎም እዩ እሞ፡ ኪቘሙ ኣይከኣሉን።
16
ንሱ ንብዙሓት ሰንከልከል ኣበሎም፡ ኣብ ልዕሊ ሓድሕዶም ድማ ወደቑ እሞ፡ ተንስኡ፡ ካብዚ ዚጭኲን ሰይፊ ናብ ህዝብናን ናብታ እተወለድናላ ሃገርናን ንመለስ፡ በሉ።
17
ኣብኡ ኸኣ፡ ፈርኦን ንጉስ ግብጺ ጠፊኡ፡ እቲ ምዱብ ጊዜውን ኣሕሊፎዎ፡ ኢሎም ጨደሩ።
18
እቲ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ዝስሙ ንጉስ ይብል ኣሎ፡ ኣነ ህያው እየ፡ ከም ታቦር ኣብ ኣኽራን፡ ከም ቀርሜሎስ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኺመጽእ እዩ።
19
ኖፍ ምድረ በዳ ኽትከውን፡ ሓደ እኳ ዘይነብረላ ዀይና ኽትነድድ እያ እሞ፡ ኣቲ ኣብ ግብጺ እትነብሪ ዘሎኺ ጓል፡ ንምምራኽ ኣቓሑኺ ኣዳልዊ።
20
ግብጺ ምልምል ኣርሒ እያ፡ መጥፍኢኣ ይመጽእ። ካብ ሰሜን ይመጽእ ኣሎ።
21
እቶም ኣብ ማእከላ ዘለዉ ዓስቢ ዓሳብ ድማ ከም ስቡሓት ኣርሒ እዮም። መዓልቲ ጥፍኣቶም፡ ጊዜ ቕጽዓቶም ወሪድዎም እዩ እሞ፡ ንሳቶምውን ኲላቶም ግልብጥ ኢሎም ሀደሙ ኣይቈሙን ከኣ።
22
ምስ ጭፍራ ይመጹ፡ ከም ፈለጽቲ ዕጨይቲ ድማ ብምሳውርቲ ይወርዋ ኣለዉ እሞ፡ ደሃያ ኸም ናይ ተመን ኰይኑ ይስማዕ ኣሎ።
23
ንሳቶም ኪቚጸሩ ዘይከኣሉ፡ ካብ ኣንበጣ ዚበዝሑ እዮም እሞ፡ ነዚ ዘይሕለፍ ዱር ይቘርጹ ኣለዉ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
24
ጓል ግብጺ ነወረት፡ ኣብ ኢድ ህዝቢ ሰሜን ተወፈየት።
25
እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ እንሆ፡ ንኣሞን ካብ ኖን ንፈርኦንን ንግብጽን ንኣማልኽታን ንነገስታታን፡ ከምኡውን ንፈርኦንን ነቶም ዚውከልዎን ክቐጽዖም እየ፡ ይብል ኣሎ።
26
ኣብ ኢድ እቶም ነፍሶም ዚደልዩ፡ ኣብ ኢድ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎንን ኣብ ኢድ ባሮቱን ከሕልፎም እየ። ድሕርዚ ግና ከምቲ ብዘመን ጥንቲ ዝነበረ ኺነብሩላ እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር።
27
እምበኣርሲ ኣታ ያእቆብ ባርያይ፡ ኣይትፍራህ፡ ኣታ እስራኤል፡ ኣይትሰምብድ። እንሆ፡ ኣነ ንኣኻ ኻብ ርሑቕ፡ ንዘርእኻ ድማ ካብታ ተማሪኾምዋ ዘለዉ ሃገር ከድሕነኩም እየ እሞ፡ ያእቆብ ኪምለስ፡ ኪዐርፍን ኪሀድእን እዩ፡ ዜሰምብዶ ድማ የብሉን።
28
ኣታ ባርያይ ያእቆብ፡ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ፡ ኣይትፍራህ። ንዂሎም እቶም ናባታቶም ፋሕ ዘበልኩኻ ህዝቢ ብጥራስ ከጥፍኦም እየ፡ ንኣኻ ግና ብጥራስ ኣይከጥፍኣካን እየ፡ ብልክዕ ደኣ እየ ዝቐጽዓካ እምበር፡ ከይቀጻዕኩስ እኳ ኣይሐድገካን እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።

1
The word of Yahweh which came to Jeremiah the prophet concerning the nations.
2
Of Egypt: concerning the army of Pharaoh Necoh king of Egypt, which was by the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadnezzar king of Babylon struck in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah.
3
Prepare you the buckler and shield, and draw near to battle.
4
Harness the horses, and get up, you horsemen, and stand forth with your helmets; furbish the spears, put on the coats of mail.
5
Why have I seen it? they are dismayed and are turned backward; and their mighty ones are beaten down, and have fled apace, and don''t look back: terror is on every side, says Yahweh.
6
Don''t let the swift flee away, nor the mighty man escape; in the north by the river Euphrates have they stumbled and fallen.
7
Who is this who rises up like the Nile, whose waters toss themselves like the rivers?
8
Egypt rises up like the Nile, and his waters toss themselves like the rivers: and he says, I will rise up, I will cover the earth; I will destroy cities and the inhabitants of it.
9
Go up, you horses; and rage, you chariots; and let the mighty men go forth: Cush and Put, who handle the shield; and the Ludim, who handle and bend the bow.
10
For that day is [a day] of the Lord, Yahweh of Armies, a day of vengeance, that he may avenge him of his adversaries: and the sword shall devour and be satiate, and shall drink its fill of their blood; for the Lord, Yahweh of Armies, has a sacrifice in the north country by the river Euphrates.
11
Go up into Gilead, and take balm, virgin daughter of Egypt: in vain do you use many medicines; there is no healing for you.
12
The nations have heard of your shame, and the earth is full of your cry; for the mighty man has stumbled against the mighty, they are fallen both of them together.
13
The word that Yahweh spoke to Jeremiah the prophet, how that Nebuchadnezzar king of Babylon should come and strike the land of Egypt.
14
Declare you in Egypt, and publish in Migdol, and publish in Memphis and in Tahpanhes: say you, Stand forth, and prepare you; for the sword has devoured round about you.
15
Why are your strong ones swept away? they didn''t stand, because Yahweh did drive them.
16
He made many to stumble, yes, they fell one on another: and they said, Arise, and let us go again to our own people, and to the land of our birth, from the oppressing sword.
17
They cried there, Pharaoh king of Egypt is but a noise; he has let the appointed time pass by.
18
As I live, says the King, whose name is Yahweh of Armies, surely like Tabor among the mountains, and like Carmel by the sea, so shall he come.
19
You daughter who dwell in Egypt, furnish yourself to go into captivity; for Memphis shall become a desolation, and shall be burnt up, without inhabitant.
20
Egypt is a very beautiful heifer; [but] destruction out of the north is come, it is come.
21
Also her hired men in the midst of her are like calves of the stall; for they also are turned back, they are fled away together, they didn''t stand: for the day of their calamity is come on them, the time of their visitation.
22
The sound of it shall go like the serpent; for they shall march with an army, and come against her with axes, as wood cutters.
23
They shall cut down her forest, says Yahweh, though it can''t be searched; because they are more than the locusts, and are innumerable.
24
The daughter of Egypt shall be disappointed; she shall be delivered into the hand of the people of the north.
25
Yahweh of Armies, the God of Israel, says: Behold, I will punish Amon of No, and Pharaoh, and Egypt, with her gods, and her kings; even Pharaoh, and those who trust in him:
26
and I will deliver them into the hand of those who seek their lives, and into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, and into the hand of his servants; and afterwards it shall be inhabited, as in the days of old, says Yahweh.
27
But don''t be afraid you, Jacob my servant, neither be dismayed, Israel: for, behold, I will save you from afar, and your seed from the land of their captivity; and Jacob shall return, and shall be quiet and at ease, and none shall make him afraid.
28
Don''t be afraid you, O Jacob my servant, says Yahweh; for I am with you: for I will make a full end of all the nations where I have driven you; but I will not make a full end of you, but I will correct you in measure, and will in no way leave you unpunished.