1
ፈርኦን ንጋዛ ኸይወግኣ ኸሎ፡ እቲ ብዛዕባ ፍልስጥኤማውያንን ናብ ነብዪ ኤርምያስ ዝመጸ ቓል እግዚኣብሄር እዚ እዩ፡
2
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ፡ ማያት ካብ ሰሜን ይድይብ፡ ደምሳሳይ ውሒዝ ይኸውን፡ ነታ ሃገርን ኣብኣ ዘሎ ዂሉን፡ ነተን ከተማታትን ኣባታተን ዚነብሩን ይድምስስ፡ እቶም ሰብ ከኣ ይጭፍሑ፡ እቶም ኣብታ ሃገር ዚነብሩ ዂሎምውን የእውዩ።
3-4
እግዚኣብሄር ነቶም ካብ ደሴት ካፍቶር ዝተረፉ ፍልስጥኤማውያን ኬጥፍኦም እዩ እሞ፡ ንድባበ ዂሎም እቶም ተረፍ ደገፍቲ ጢሮስን ሲዶንን፡ እታ ዂሎም ፍልስጥኤማውያን ዚጠፍኡላ መዓልቲ ስለ ዝመጸት፡ ብሰሪ እቲ ዃሕኳሕ ናይ ሸዃኑ እቶም ሓያላት ኣፍራሱን ብሰሪ እቲ ህማም ናይ ዓረብያታቱን ብሰሪ እቲ ሓርገምገም ዕንክሊል ሰረገላታቱን፡ ኣቦታት ኣእዳዎም ወለል ኢልዎም፡ ንደቆም ግልጽ ኣይኪብሉን እዮም።
5
ጋዛ በርሔት፡ ኣስቃሎን ጠፍኤት፡ ተረፍ ቋላታተን። ክሳዕ መኣዝ ክትመልጢ ኢኺ?
6
ኣየ፡ ኣታ ሰይፊ እግዚኣብሄር፡ መኣዝ ኰን ክትዐርፍ ኢኻ? ናብ ቤትካ ተመለስ፡ ዕረፍ፡ ህዳእ።
7
እግዚኣብሄር ኣዚዙካ እዩ እሞ፡ ከመይ ጌርካኸ ኽትዐርፍ? ናብ ኣስቃሎንን ናብ ገምገም ባሕርን ልኢኽዎ ኣሎ።

1
The word of Yahweh that came to Jeremiah the prophet concerning the Philistines, before that Pharaoh struck Gaza.
2
Thus says Yahweh: Behold, waters rise up out of the north, and shall become an overflowing stream, and shall overflow the land and all that is therein, the city and those who dwell therein; and the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall wail.
3
At the noise of the stamping of the hoofs of his strong ones, at the rushing of his chariots, at the rumbling of his wheels, the fathers don''t look back to their children for feebleness of hands;
4
because of the day that comes to destroy all the Philistines, to cut off from Tyre and Sidon every helper who remains: for Yahweh will destroy the Philistines, the remnant of the isle of Caphtor.
5
Baldness is come on Gaza; Ashkelon is brought to nothing, the remnant of their valley: how long will you cut yourself?
6
You sword of Yahweh, how long will it be before you be quiet? put up yourself into your scabbard; rest, and be still.
7
How can you be quiet, seeing Yahweh has given you a charge? Against Ashkelon, and against the seashore, there has he appointed it.