1
ብዛዕባ ሞኣብ። እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኔቦ ዖንያ እያ እሞ፡ ወይልኣ። ቂርያታይም ነወረት ተታሕዘትውን፡ እቲ እምባ ነወረን ፈረሰን።
2
ድሕርዚ ሓበን ሞኣብ የሎን። ህዝቢ ኸይትኸውንሲ ንዑናይ ነጥፍኣያ። ኢሎም ኣብ ሄስቦን እኩይ ነገር ይፍሕሱላ ኣለዉ። ኣቲ መድሜን፡ ንስኺ ድማ ክትጠፍኢ ኢኺ፡ ሰይፊ ኺስዕበኪ እዩ።
3
ዋይዋይን ጥፍኣትን ብርቱዕ ምዕናውን ካብ ሆሮናይም ይስማዕ ኣሎ።
4
ሞኣብ ተደቚሰት፡ ደቃ ዋይወዮም ኣስምዑ።
5
ኣብ ቊልቁል ሆሮናይም ብናይ ምፍራስ ዜሸግር ጭንቂ ቚዝማ ይስማዕ ኣሎ እሞ፡ ኣብ ዓቐብ ሉሂት ብኽያት እናበኸዩ ይድይቡ ኣለዉ።
6
ህደሙ፡ ነፍስኹም ኣድሕኑ፡ ከም ገረብ ሑመር ኣብ በረኻ ኹኑ።
7
ብግብርኽን ብሃብትኽን ተኣሚንኪ ኢኺ እሞ፡ ስለዚ ንስኺ ድማ ክትተሐዚ ኢኺ፡ ኬሞሽን ካህናቱን መሳፍንቱን ከኣ ሐቢሮም ኪማረኹ እዮም።
8
ከምቲ እግዚኣብሄር ዝበሎ፡ ሓንቲ ኸተማ እኳ ኣይከተምልጥን እያ፡ እቲ መጥፍኢ ንዂለን ከተማታት ኪመጸን እዩ፡ እቲ ለሰ ኺጠፍእ፡ እቲ ጐልጐል ከኣ ኪበርስ እዩ።
9
ሞኣብ ነፊራ ኽትሀድምሲ፡ ኣኽናፍ ሀብዋ፡ ከተማታታ ኸኣ ዚነብረን ዜብለን ኰይነን ኪባድማ እየን።
10
እቲ ንዕዮ እግዚኣብሄር ዕሽሽ ኢሉ ዚገብሮ ርጉም ይኹን፡ ንሰይፊ ድማ ደም ከይዂዑ ዚገትእ ርጉም ይኹን።
11
ሞኣብ ካብ ንእሽቶኣ ጀሚራ ህድእቲ ነበረት፡ ኣብ ልዕሊ ሓተልኣውን ዐረፈት፡ ካብ ሳርማ ናብ ሳርማ ኸኣ ኣይተቐጥፈትን፡ ተማሪኻ ድማ ኣይከደትን፡ ስለዚ ጣዕማ ኣርነበት፡ መኣዛኣውን ኣይተለወጠን።
12-13
ስለዚ እንሆ፡ ኣነ ዚቐድሕዋ ቐዳሕቲ ዝሰደላ ጊዜ ትመጽእ ኣላ፡ ሰራሙኣ ኼዕርቑ፡ ኣጋንኣ ድማ ኪሰባብሩ እዮም፡ ከምቲ ቤት እስራኤል በታ እተወከለታ ቤትኤል ዝሐፈረቶ፡ ሞኣብ ድማ ከምኡ ብኬሞሽ ክትሐፍር እያ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
14
ንስኻትኩም፡ ኣብ ውግእ ጀጋኑን ሃጥራትን ኢና፡ እትብሉስ ከመይ ኢልኩም ደኣ ኢኹም፡
15
እቲ እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ዝስሙ ንጉስ፡ ሞኣብ ፈረሰት፡ ናብ ከተማታታ ወጹ፡ እቶም ሕሩያት ኣጒባዛ ናብ ማሕረዲ ወረዱ፡ ይብል ኣሎ።
16
መዓት ሞኣብ ኪመጽእ ቀሪቡ እዩ፡ ጸበብኣ ድማ ቀልጢፉ የሳጒም ኣሎ።
17
ኲላትኩም ኣብ ከባቢኣ ዘሎኹም፡ ብኸዩላ፡ ኲላትኩም፡ ስማ እትፈልጡ ኸኣ፡ እቲ ድልዱል በትርን እቲ ምልምል ዘንግንከ ኸመይ ኢሉ ተሰብረ፡ በሉ።
18
ኣቲ ኣብ ዲቦን እትነብሪ ዘሎኺ ጐርዞ፡ እቲ መጥፍኢ ሞኣብ ናባኺ ደዪቡ፡ ንዕርድታትኪ ኣፍሪሱ እዩ እሞ፡ ካብ ክብረትኪ ውረዲ፡ ኣብ ኣጻምእ ተቐመጢ፡
19
ኣቲ ኣብ ኣሮኤር እትነብሪ ዘሎኺ፡ ኣብ መገዲ ደው በሊ ጠምቲ ኸኣ፡ ነቲ ዝሀደመን ነታ እተምልጥን፡ እንታይ ወሪዱ እዩ? ኢልኪ ድማ ሕተቲ።
20
ሞኣብ ተሳዒራ እያ እሞ፡ ነወረት፡ ኣእውዩ፡ ጨድሩ፡ ሞኣብ ከም ዝፈረሰት ኣብ ኣርኖን ኣውርዩ።
21
ፍርዲ ኣብቲ ሃገር ጐልጐል፡ ኣብ ሆሎን፡ ኣብ የህጻ፡ ኣብ መፍዓት፡
22
ኣብ ዲቦን፡ ኣብ ኔቦ፡ ኣብ ቤት - ዲብላታይም፡
23
ኣብ ቂርያታይም፡ ኣብ ቤት - ጋሙል፡ ኣብ ቤት - ምዖን፡
24
ኣብ ቅርዮት፡ ኣብ ቦጽራ፡ ኣብ ዝረሐቓን ኲላተን ከተማታት ሞኣብን መጸ።
25
ቀርኒ ሞኣብ ተሰልዔ፡ ቅልጽሙ ተሰብረ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
26
ሞኣብ ንእግዚኣብሄር ርእሱ ኣልዒሉሉ እዩ እሞ፡ ኣስክርዎ። ኣብ ትፉኡ ጠንቀላዕላዕ ይበል፡ መላገጺውን ይኹን።
27
እስራኤልዶ መላገጺ ዀይኑልካ ኣይነበረን እዩ? ብዛዕባኡ ኽትዛረብ ከሎኻ፡ ርእስኻ እትንቕንቕሲ ኣብ ማእከል ሰረቕቲ ደዀን ተረኺቡ እዩ?
28
ኣቱም ኣብ ሞኣብ እትነብሩ፡ ካብተን ከተማታት ልቐቑ፡ ኣብ ኣኻውሕ ከኣ ስፈሩ። ከምታ ኣብ ገምገም ጸድፊ ቤታ እትሰርሕ ርግቢ ድማ ኹኑ።
29
ምክሔ ሞኣብን ብርቱዕ ትዕቢቱን ፍኽናኔኡን ኲርዓቱን ድፍረቱን ኲዕናኔ ልቡን ሰማዕና።
30
ኣነ ንዂራኡን ነቲ ኸንቱ ዝዀነ ትምክሕቱን እፈልጥ ኣሎኹ፡ ግብሩውን ከንቱ እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
31
ስለዚ ንሞኣብ ኤልቅሰሉ፡ ኣብ ኲሉ ሞኣብ ከኣ እቚዝም ኣሎኹ። ንሰብ ቂር - ሄሬስ እህህ ይብሉሎም ኣለዉ።
32
ኣቲ ተኽሊ ወይኒ ሲብማ፡ ካብቲ ብኽያት ያዕዜር ዚበዝሕ ገይረ እበኽየልኪ ኣሎኹ። ሓረግኪ ኽንየው ባሕሪ ተሳገረ፡ ክሳዕ ባሕሪ ያዕዜርውን በጽሔ። እቲ መጥፍኢ ኣብ እቶት ፍረ ሓጋይክን ኣብ ቀውዒ ዘቢብክን ወረደ።
33
ካብቲ ፈራዪ ግርሁን ካብ ሃገር ሞኣብን ፍስሃን ደስታን ጠፍኤ። ነቲ ወይኒ ኣብ መሓምተሊኡ ኣወዳእክዎ። ድሕርዚ ዘቢብ ብእልልታ ኣይሕምተልን፡ እቲ እልልታ ድማ እልልታ ኣይኰነን።
34
ማያት ነምሪም ከኣ ምድሪ ኣጻምእ ኪኸውን እዩ እሞ፡ ኣውያት ሔስቦን ክሳዕ የህጻ፡ ካብ ጾኣር ክሳዕ ሆሮናይም፡ ክሳዕ ኤግላት - ሸሊሻ ኺስማዕ እዩ።
35
ኣነ ኸኣ ነቲ ኣብ ሞኣብ ኣብ በረኽቲ ዚድይብን ንኣማልኽቱ ዚዐጥንን ከጥፍኦ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
36
እቲ ዝደለብዎ ጠፊኡ እዩ እሞ፡ ስለዚ ልበይ ንሞኣብ ከም እምብልታ ይቚዝም፡ ንሰብ ቂር - ሄሬስ ከኣ ልበይ ከም እምብልታ ገይሩ ይቚዝመሎም ኣሎ።
37
ስለዚ ርእሲ ዘበለ ተላጽዩ፡ ኲሉ ጭሕሚ ተቘሪጹ፡ ኲላተን ኣእዳው ብጡሓት እየን፡ ኣብ ሓቛቚ ድማ ከሊ ኣሎ።
38
ንሞኣብ፡ ባህ ከም ዘየብል ኣቕሓ ገይረ፡ ሰባቢረያ እየ እሞ፡ ኣብ ኲሉ ኣናሕስ ሞኣብን ኣብ ዕዳጋታታን ቊዝማ ኣሎ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
39
ኣየ፡ ከመይ ኢላ ተሳዕረት፡ ኢሎም የልቅሱ ኣለዉ። ከመይ ኢላ ሞኣብ ነዊራ ዝባና መለሰት። ሞኣብ ንዂሎም እቶም ኣብ ከባቢኣ ዘለዉ ድማ ንመላገጽን ንመሰክሕን ክትከውን እያ።
40
ስለዚ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ፡ ከም ንስሪ ይነፍር፡ ኣኽናፉ ከኣ ኣብ ልዕሊ ሞኣብ ይዝርግሕ ኣሎ።
41
ቂርያት ተታሕዘት፡ ዕርድታት ድማ ተወስደ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ልቢ እቶም ጀጋኑ ሞኣብ ከም ልቢ ቕልውላው ዝሐዛ ሰበይቲ ኪኸውን እዩ።
42
ሞኣብ ንእግዚኣብሄር ተዐብያትሉ እያ እሞ፡ ድሕርዚ ህዝቢ ኸይትኸውንሲ ኽትጠፍእ እያ።
43
ኣታ ኣብ ሞኣብ እትነብር ዘሎኻ፡ ፍርሃትን ጒድጓድን መፈንጠራን ኣብ ልዕሌኻ ኣሎ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
44
ኣነ ዓመት ቅጽዓቶም ኣብ ርእሲኣ፡ ኣብ ርእሲ ሞኣብ ከውርድ እየ እሞ፡ ካብ ፍርሃት ዚሀድም ናብ ጒድጓድ ኪወድቕ፡ ካብ ጒድጓድ ዚወጽእ ከኣ ኣብ መፈንጠራ ኺተሐዝ እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
45
እቶም ሃደምቲ ደኺሞም፡ ኣብ ጽላል ሔስቦን ደው ኢሎም ኣለዉ። ካብ ሔስቦን ሓዊ፡ ካብ ማእከል ሲሆን ከኣ ሃልሃልታ ወጺኡ እዩ እሞ፡ ነቲ ጐቦታት ሞኣብን ነቲ ርእሲ ደቂ ታዕታዕን በሊዕዎ እዩ።
46
ኣቲ ሞኣብ፡ ኣወዳትኪ ተማሪኾም፡ ኣዋልድኪ ኸኣ ኣብ ምርኮ ኸይደን እየን እሞ፡ ወይለኺ፡ ህዝቢ ኬሞሽ ጠፊኡ እዩ።
47
ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ግና ንሞኣብ ካብ ምርኮ ኽመልሳ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር። ክሳዕ እዚ እዩ እቲ ፍርዲ ሞኣብ።

1
Of Moab. Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Woe to Nebo! for it is laid waste; Kiriathaim is disappointed, it is taken; Misgab is put to shame and broken down.
2
The praise of Moab is no more; in Heshbon they have devised evil against her: Come, and let us cut her off from being a nation. You also, Madmen, shall be brought to silence: the sword shall pursue you.
3
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
4
Moab is destroyed; her little ones have caused a cry to be heard.
5
For by the ascent of Luhith with continual weeping shall they go up; for at the descent of Horonaim they have heard the distress of the cry of destruction.
6
Flee, save your lives, and be like the heath in the wilderness.
7
For, because you have trusted in your works and in your treasures, you also shall be taken: and Chemosh shall go forth into captivity, his priests and his princes together.
8
The destroyer shall come on every city, and no city shall escape; the valley also shall perish, and the plain shall be destroyed; as Yahweh has spoken.
9
Give wings to Moab, that she may fly and get her away: and her cities shall become a desolation, without any to dwell therein.
10
Cursed be he who does the work of Yahweh negligently; and cursed be he who keeps back his sword from blood.
11
Moab has been at ease from his youth, and he has settled on his lees, and has not been emptied from vessel to vessel, neither has he gone into captivity: therefore his taste remains in him, and his scent is not changed.
12
Therefore, behold, the days come, says Yahweh, that I will send to him those who pour off, and they shall pour him off; and they shall empty his vessels, and break their bottles in pieces.
13
Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel their confidence.
14
How say you, We are mighty men, and valiant men for the war?
15
Moab is laid waste, and they are gone up into his cities, and his chosen young men are gone down to the slaughter, says the King, whose name is Yahweh of Armies.
16
The calamity of Moab is near to come, and his affliction hurries fast.
17
All you who are round about him, bemoan him, and all you who know his name; say, How is the strong staff broken, the beautiful rod!
18
You daughter who dwells in Dibon, come down from your glory, and sit in thirst; for the destroyer of Moab is come up against you, he has destroyed your strongholds.
19
Inhabitant of Aroer, stand by the way, and watch: ask him who flees, and her who escapes; say, What has been done?
20
Moab is disappointed; for it is broken down: wail and cry; tell you it by the Arnon, that Moab is laid waste.
21
Judgment is come on the plain country, on Holon, and on Jahzah, and on Mephaath,
22
and on Dibon, and on Nebo, and on Beth Diblathaim,
23
and on Kiriathaim, and on Beth Gamul, and on Beth Meon,
24
and on Kerioth, and on Bozrah, and on all the cities of the land of Moab, far or near.
25
The horn of Moab is cut off, and his arm is broken, says Yahweh.
26
Make you him drunken; for he magnified himself against Yahweh: and Moab shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision.
27
For wasn''t Israel a derision to you? was he found among thieves? for as often as you speak of him, you wag the head.
28
You inhabitants of Moab, leave the cities, and dwell in the rock; and be like the dove that makes her nest over the mouth of the abyss.
29
We have heard of the pride of Moab, [that] he is very proud; his loftiness, and his pride, and his arrogance, and the haughtiness of his heart.
30
I know his wrath, says Yahweh, that it is nothing; his boastings have worked nothing.
31
Therefore will I wail for Moab; yes, I will cry out for all Moab: for the men of Kir Heres shall they mourn.
32
With more than the weeping of Jazer will I weep for you, vine of Sibmah: your branches passed over the sea, they reached even to the sea of Jazer: on your summer fruits and on your vintage the destroyer is fallen.
33
Gladness and joy is taken away from the fruitful field and from the land of Moab; and I have caused wine to cease from the wine presses: none shall tread with shouting; the shouting shall be no shouting.
34
From the cry of Heshbon even to Elealeh, even to Jahaz have they uttered their voice, from Zoar even to Horonaim, to Eglath Shelishiyah: for the waters of Nimrim also shall become desolate.
35
Moreover I will cause to cease in Moab, says Yahweh, him who offers in the high place, and him who burns incense to his gods.
36
Therefore my heart sounds for Moab like pipes, and my heart sounds like pipes for the men of Kir Heres: therefore the abundance that he has gotten is perished.
37
For every head is bald, and every beard clipped: on all the hands are cuttings, and on the waist sackcloth.
38
On all the housetops of Moab and in the streets of it there is lamentation every where; for I have broken Moab like a vessel in which none delights, says Yahweh.
39
How is it broken down! [how] do they wail! how has Moab turned the back with shame! so shall Moab become a derision and a terror to all who are round about him.
40
For thus says Yahweh: Behold, he shall fly as an eagle, and shall spread out his wings against Moab.
41
Kerioth is taken, and the strongholds are seized, and the heart of the mighty men of Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs.
42
Moab shall be destroyed from being a people, because he has magnified himself against Yahweh.
43
Fear, and the pit, and the snare, are on you, inhabitant of Moab, says Yahweh.
44
He who flees from the fear shall fall into the pit; and he who gets up out of the pit shall be taken in the snare: for I will bring on him, even on Moab, the year of their visitation, says Yahweh.
45
Those who fled stand without strength under the shadow of Heshbon; for a fire is gone forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and has devoured the corner of Moab, and the crown of the head of the tumultuous ones.
46
Woe to you, O Moab! the people of Chemosh is undone; for your sons are taken away captive, and your daughters into captivity.
47
Yet will I bring back the captivity of Moab in the latter days, says Yahweh. Thus far is the judgment of Moab.